Více o projektu Smart Protein

Projekt Smart Protein získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové smlouvy č. 862957. Cílem projektu je vyvinout další generaci proteinových potravin, které jsou efektivní nákladově i z hlediska zdrojů a jsou výživné. Projekt je partnerstvím mezi více než 30 externími partnery, včetně univerzit, výzkumných institucí, korporací, malých a středních podniků a nevládních organizací.

Více o projektu Smart Protein se dozvíte zde.