Co žádáme?

Vážení členové a členky vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, 

tímto dopisem žádáme narovnání daně z přidané hodnoty (DPH) pro mléko a jeho rostlinné alternativy. Nově představený konsolidační balíček přesouvá všechny nápoje do zvýšené sazby DPH, a ačkoliv živočišné mléko získalo výjimku, rostlinné alternativy, kterou jsou důležitou součástí jídelníčku nejen osob trpících alergiemi, čeká pravděpodobně zdražení.

Ačkoliv lze chápat důvody vedoucí k úsporným opatřením a rozhodnutí zdanit vyšší mírou např. limonády s vysokým obsahem cukru, domníváme se, že rostlinné alternativy mléka, plnící v jídelníčku mnoha osob stejnou funkci jako mléko, by měly být zdaněny spravedlivě, stejnou měrou.

Alternativy mléka jsou již dnes v České republice znevýhodněna např. nepříznivým nastavením dotací, což je jeden z důvodů, proč jsou také stále výrazně dražší, a tedy i méně dostupné. Přesunutí do vyšší sazby ještě více znevýhodní ty, kteří nemohou živočišné produkty konzumovat např. ze zdravotních důvodů.

„Je nepřijatelné, aby osoby, které nemohou či nechtějí pít živočišné mléko, byly diskriminovány. Domníváme se, že jde o nepřímou diskriminaci na základě zdravotních indispozic, v případě alergií a intolerancí, a náboženství či světonázoru, v případě dalších důvodů vedoucích k nahrazení živočišných produktů rostlinnými,” uvádí komunikační manažerka ProVeg Česko Eva Hemmerová.

Opatření nepoměrně více dopadne na zdravotně znevýhodněné

S tzv. laktózovou intolerancí, tedy nesnášenlivost mléčného cukru laktózy, se potýká zhruba 20 % evropské populace. Příznaky jako bolest břicha, nadýmání a křeče tedy trápí po konzumaci mléčných produktů každého pátého Čecha či Češku. Ani bezlaktózové živočišné mléko není úplným řešením, vzhledem k tomu, že v případě alergie na kasein (mléčná bílkovina) se člověk musí vyhýbat konzumaci mléka všech druhů zvířat (včetně produktů z mléka vyrobených). Přímo na stránce Národního zdravotnického informačního portálu se pak uvádí, že „rýžové a sójové mléko lze použít jako náhradu za mléko živočišného původu, pokud nevyvolávají alergii.

Pokud má nižší sazba DPH na mléko a mléčné nápoje zajišťovat dostupnost pro spotřebitele a spotřebitelky, je tedy nezbytné snížit sazbu i u rostlinných alternativ mléka, díky čemuž nebude určitá skupina osob diskriminována a finančně znevýhodněna. „Pokud však je motivací zvýhodnit podnikatele a podnikatelky z mlékárenského průmyslu a udržet jim silnou konkurenční výhodu na úkor jiných, tak jde o alarmující přístup vlády a ukázku, že vyhovuje určitým lobbistickým skupinám a nemyslí v první řadě na občany a občanky,” uvádí Ivana Procházková z ProVeg Česko.

Vyšší zdanění jde také proti snahám o udržitelnost

Vyšší zdanění alternativ živočišného mléka také podkopává snahy jednotlivců i institucí o vyšší udržitelnost v oblasti jídla. Rostlinné alternativy mají nižší dopad na životní prostředí. K výrobě alternativy na bázi sóji je potřeba přibližně 22x nižší množství vody a 12x menší množství půdy v porovnání s kravským mlékem.

Sójové mléko není limonáda

Ačkoliv by to bylo mnohem smysluplnější, množství cukru a dopad na zdraví v případě této “limonádové daně” bohužel nehraje roli. Neslazená sójová alternativa mléka s velmi podobným obsahem bílkovin, vápníku či vitamínů jako kravské mléko, tak bude zdaněno stejnou mírou, jako slazené limonády. Oproti tomu cukrem slazené čokoládové kravské mléko zůstane ve snížené sazbě DPH.

Tohle přece nedává smysl

Proč by jeden z těchto produktů měl být zatížen vyšší sazbou DPH?
Obohacené rostlinné alternativy představují významný zdroj živin pro ty, kteří nechtějí či nemohou volit produkty z kravského mléka, přesto by nově představený konsolidační balíček mohl vést ke zhoršení jejich dostupnosti.

Nutriční srovnání neslazeného sójového nápoje a čokoládového živočišného mléka.

Otevřený dopis podporují:

Ivana Procházková, ProVeg Česko
Přidejte se k otevřenému dopisu.
Kontaktujte Evu Hemmerovou, komunikační manažerku ProVeg Česko na [email protected].

ProVeg Česko

ProVeg International je organizace zvyšující povědomí o potravinách, která pracuje na transformaci globálního potravinového systému nahrazením živočišných produktů rostlinnými a kultivovanými alternativami do roku 2040.

ProVeg spolupracuje se všemi relevantními zúčastněnými stranami na vytvoření potravinového systému, kde si každý vybírá lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata a naši planetu.

ProVeg získala cenu OSN Momentum for Change a úzce spolupracuje s klíčovými agenturami OSN zabývajícími se potravinami a životním prostředím. Máme status pozorovatele u UNFCCC a IPCC, zvláštní poradní status u ECOSOC a jsme akreditováni pro UNEA.

ProVeg vytváří globální dopad, s pobočkami v 11 zemích na čtyřech kontinentech a více než 200 zaměstnanci a zaměstnankyněmi.

Top