Stáž pro studenty a studenty vysokých škol v ProVeg

Rád*a by ses v průběhu svého vysokoškolského studia zapojil*a do činnosti mezinárodní organizace ProVeg International, která si dala za cíl snížení spotřeby živočišných produktů o 50 % do roku 2040? Česká pobočka ProVeg otevírá výzvu pro zájemce*kyně o stáž, která je určena pro studenty a studentky vysokých škol.

ProVeg International je organizace zvyšující povědomí o potravinách, která pracuje na transformaci globálního potravinového systému nahrazením živočišných produktů rostlinnými a kultivovanými alternativami. ProVeg spolupracuje s rozhodovacími orgány, společnostmi, investory, médii a širokou veřejností, aby pomohla světu přejít na společnost a ekonomiku, které jsou méně závislé na živočišném zemědělství a udržitelnější pro všechny lidi, zvířata a naši planetu.

Naší vizí je svět, kde si každý vybírá lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata a naši planetu.

5 důvodů, proč být ProVeg

Mnoho z nejnaléhavějších světových problémů má společnou příčinu: náš výběr potravin. ProVeg se věnuje zvyšování povědomí o tom, jak můžeme tyto problémy řešit změnou stravy a potravinových systémů. ProVeg umožňuje lidem a institucím transformovat globální potravinový systém podporou atraktivních potravin bez využití zvířat. Náš výběr potravin může řešit více problémů najednou.

Pro chuť

Užijte si lahodné jídlo: díky široké nabídce rostlinných a kultivovaných potravin, které jsou nyní k dispozici, může být strava zaměřená na rostlinné potraviny chutná a uspokojující.

Pro zdraví

Zlepšete své zdraví: dnes se již všeobecně uznává, že rostlinná strava nabízí mnoho výhod ve srovnání se stravou zaměřenou na živočišné produkty. Zatímco strava založená na živočišných potravinách přináší hned několik zdravotních rizik, bohatá a pestrá rostlinná strava může nabídnout prevenci a léčbu řady chorob souvisejících s moderním životním stylem, včetně některých forem rakoviny a hypertenze.

Pro spravedlnost

Budujte spravedlivější svět: vzhledem k tomu, že světová populace stále roste, rostlinná strava může pomoci vytvořit spravedlivější svět a nakrmit více lidí prostřednictvím efektivnějšího a spravedlivějšího potravinového systému.

Pro zvířata

Chraňte všechny vnímající bytosti: ať už se jedná o prasata, krávy, kuřata nebo ryby, metody průmyslového zemědělství způsobují utrpení bilionů zvířat, z nichž všechna jsou vnímající bytosti a mají složitý společenský život. Rostlinná strava minimalizuje počet zvířat, která žijí v těchto podmínkách, a díky rostoucí rozmanitosti masných a mléčných alternativ je dostupnější než kdy dříve.

Pro životní prostředí

Chraňte naši planetu: rostlinná strava má řadu pozitivních dopadů na životní prostředí, včetně boje proti změně klimatu, zachování biologické rozmanitosti a udržitelnějšího využívání zdrojů.

Oblasti působnosti ProVeg

Inovace v oblasti rostlinného a kultivovaného jídla

Podporujeme a propojujeme startupy a globální partnery při prosazování inovací v oblasti rostlinných a kultivovaných potravin.

Institucionální a korporátní angažovanost

Ovlivňujeme a podporujeme podniky, osoby s rozhodovací pravomocí a instituce při vývoji, poskytování a propagaci zdravých, etických a udržitelných rostlinných alternativ.

Budování hnutí

Budujeme silné kolaborativní sítě tím, že posilujeme a podporujeme další nevládní organizace, aliance, skupiny a komunity.

Tvorba a prosazování politik

Spolupracujeme s vládními a mezivládními agenturami, nevládními organizacemi a výzkumem na vytváření politik a postupů upřednostňujících rostliny.

Veřejné vzdělávání a média

Poskytujeme inspiraci a podporu ke snížení a vyloučení živočišných produktů z lidské stravy.

Hlavní zásady, kterými se řídíme

Maximalizace našeho dlouhodobého dopadu

Snažíme se maximalizovat náš dlouhodobý dopad, abychom dosáhli své mise snížit celosvětovou spotřebu živočišných produtků o 50 % do roku 2040. Naše práce se zakládá na zásadách efektivního altruismu, tedy využití omezených zdrojů k dosažení co největšího pozitivního dopadu.

Ovlivňování vlivných osob

Zaměřujeme se na institucionální změny v klíčových sektorech společnosti. Za tímto účelem se zaměřujeme na nejúčinnější multiplikátory, názorové vůdce a inovátory ve třech hlavních oblastech: potravinářský průmysl, média a komunity. Tyto multiplikátory(ky) mají obrovský vliv, a to nejen na svůj vlastní sektor, ale také na společnost jako celek, přičemž působí jako páky, díky nimž se každý může hýbat více rostlinným směrem.

Pozitivní a motivující

Motivujeme lidi a instituce, aby začali jíst více rostlinných potravin a dalších alternativních proteinů prostřednictvím pozitivní komunikace zaměřené na benefity rostlinné stravy.

Veškeré motivace

Uznáváme, že existují různé důvody, proč lidé mění své stravovací návyky. Vážíme si každého z nich stejně: chuti, zdraví, spravedlnosti, zvířat a životního prostředí (které shrnujeme jako „5x Pro“).

Různorodá řešení

Podporujeme rostlinné a kultivované potraviny a další alternativy ke konvenčním živočišným produktům. Podporujeme také výrobce takových produktů bez ohledu na jejich velikost nebo odvětví, ve kterém působí. Všechny aktéry a zúčastněné strany považujeme za klíčové součásti řešení.

Máte otázky? Ozvěte se nám, rádi je zodpovíme.

Mgr. Jana Hajrová Sr. Project & HR Manager

[email protected]

Top