Snad každý dnes ví, že vegané a veganky musí doplňovat vitamin B12. Skutečnost je však taková, že na doporučenou denní dávku člověk nemusí dosáhnout ani při konzumaci živočišných produktů 3krát denně. Vitamin B12 se tak stává důležitou otázkou i pro vegetariány, pescetariány a všechny, kteří spotřebu živočišných produktů omezují.

Vitamin B12 je kromě krvetvorby nezbytný také pro správný vývoj centrální nervové soustavy, syntézu DNA a proteinů, proto je zvláště důležitý zejména v období těhotenství a dětství.

Vitamin B12 netvoří živočichové ani rostliny. Je produkován bakteriemi a jinými jednobuněčnými organismy v trávicím traktu zvířat a v půdě.

Fermentované potraviny jako tempeh nebo miso, dále také spirulina, mořské a sladkovodní řasy (chlorela) bývají považovány za zdroj vitaminu B12. Obsahují ovšem zejména analog vitaminu B12, což je látka podobná vitaminu B12, která ale neplní jeho žádoucí funkce v těle. Zároveň tím, že tato analoga obsadí receptory pro vitamin B12, mohou bránit vstřebání vitaminu B12. Pro praxi je důležité pamatovat, že rostlinné zdroje nejsou spolehlivým zdrojem vitaminu B12.

Zdrojem vitaminu B12 jsou i různé obohacené potraviny, jako například rostlinná mléka a jogurty, masové alternativy nebo lahůdkové droždí. Tyto produkty však obsahují jen malé množství vitaminu B12 a zároveň nebývají konzumovány v takové míře, aby denní potřebu vitaminu B12 pokryly. Proto nedoporučujeme se na obohacené potraviny při získávání vitaminu B12 spoléhat.

Naše tělo, přesněji bakterie v tlustém střevě, jsou rovněž schopny vitamin B12 tvořit, ale vzhledem k tomu, že se vitamin B12 vstřebává v tenkém střevě (ileu), nemůže být námi vytvořený vitamin využit. Proto je potřeba tento vitamin doplňovat stravou nebo výživovým doplňkem. Tělo je schopné zásoby vitaminu B12 uložit v játrech a postupně ho uvolňovat do oběhu. Tyto rezervy mohou vydržet i 3-5 let.

Pozor! Vzhledem k nízkému obsahu vitaminu B12 v živočišných potravinách nemusíte na doporučenou denní dávku dosáhnou ani pokud konzumujete živočišné potraviny 3krát denně. Doporučujeme proto myslet na vitamin B12 a případně si nechat zkontrolovat jeho hladiny každému, kdo živočišné potraviny nějak omezuje a nekonzumuje je několikrát denně.

Doporučená denní dávka (DDD) se od doporučení při suplementaci výrazně liší. Zatímco běžná DDD je pro dospělé aktuálně 4 µg, při suplementaci u rostlinné stravy Vám doporučujeme užívat každý den cca 200 µg vitaminu B12.

Proč je nutné konzumovat tak vysoké množství, když doporučená dávka činí pouze 4 µg denně?

Je to dáno tím, že při užívání doplňků se spoléháme na jiný způsob vstřebávání vitaminu B12, než při jeho získávání ze stravy. Při jeho získávání ze stravy se spoléháme na tzv. aktivní transport, který zajišťují specifické receptory. Tyto receptory však mají omezenou kapacitu a najednou jsme tak jejich prostřednictvím schopni vstřebat jen okolo 1,5 µg. K dispozici pro další vstřebávání jsou tyto receptory až po 3-6 hodinách. Při příjmu ze stravy se tedy spoléháme na menší příjem vícekrát za den.
Při užívání doplňků však přijímáme vitamin B12 jen v jedné dávce a kapacita receptorů by tak nepokryla naší celkovou denní potřebu. Proto se spoléháme na jiný způsob vstřebávání, tzv. pasivní difúzi přes stěnu střeva. K té však dochází jen při vyšších dávkách a vstřebáno je pouze okolo 1 % z celkové dávky.

Proto pokud doplňujete vitamin jen jednou denně nebo jednou týdně, potřebujete větší dávku, aby tělo vstřebalo kobalaminu dostatek. [3]

Pozor! Osoby nad 65 let by měly denní příjem vitaminu navýšit na 1000 µg [11,12].

Běžné krevní testy prováděné u praktického lékaře*ky, nazývané jako “vitamin B12”, nejsou spolehlivým ukazatelem hladin vitaminu B12 v těle, v důsledku širokého rozmezí normy může dojít k nezachycení nedostatečných hladin. Doporučujeme proto nechat si stanovit takzvaný “holotranskobalamin”, neboli “Aktivní B12”, který Vám na vyžádání stanoví lékař nebo je možné si testy nechat udělat v soukromé laboratoři.

Kromě těchto dvou testů je možné stanovit i hladiny homocysteinu a kyseliny metylmalonové, které při nedostatku vitaminu B12 rostou. Kyselina metylmalonová představuje nejspolehlivější ukazatel stavu vitaminu B12 v těle, jeho hodnoty ukazují na fungování metabolismu závislého na vitaminu B12 a nejsou ovlivněné žádným jiným vitaminem. V České Republice zatím bohužel nejsou testy kyseliny metylmalonové běžně dostupné, aktuálně je možné si tento ukazatel nechat stanovit jen v síti laboratoří Spadia.

Vitamin B12 je u živočichů vázán na bílkoviny, pokud tedy konzumujeme živočišné produkty, přijímáme B12 navázaný na bílkovinu a před samotným vstřebáním vitaminu B12 jej musíme nejdříve od bílkoviny oddělit. Toto oddělení je závislé na kyselém prostředí žaludku a tvorbě enzymů štěpících bílkoviny, což jsou funkce, které se s věkem přitozeně snižují a zhoršuje se tak i schopnost vitamin B12 z živočišných potravin vstřebávat. Po oddělení vitaminu od bílkoviny dochází k jeho navázání na speciální transportní protein, který ho přenese do tenkého střeva. Zde dochází k produkci enzymů slinivkou břišní a ty komplex B12-protein opět rozpustí. V žaludku je také tvořen tzv. vnitřní faktor, který putuje do poslední části tenkého střeva (ilea) a volný kobalamin váže, zajišťuje navázání na receptory a následné vstřebání vitaminu B12.

Pro adekvátní přísun vitaminu B12 z živočišných produktů je proto nutné splnit všechny výše zmíněné podmínky. Nedostatek vitaminu B12 může být způsoben sníženou tvorbou kyselin v žaludku (zejména u osob užívající inhibitory protonové pumpy), nedostatkem vnitřního faktoru při tzv. perniciózní anemii nebo u osob po gastrektomii, neschopností slinivky tvořit enzymy nebo u osob po resekci ilea (kyčelníku).

Vitamin B12 v doplňcích není vázán na bílkovinu. Nepotřebujeme tedy pro jeho vstřebání kyseliny a žaludeční šťávy. Pokud přijímáme vitamin B12 v dostatečně velkých dávkách, dochází také k pasivní difuzi přes stěnu střevní.

Nedostatek tohoto vitaminu se projevuje nespecifickými obtížemi jako je únava a slabost. Dalším typickým znakem je brněním končetin, anémie, deprese, poruchy paměti či zraku. Déletrvající negativní bilance může vést k poruchám chůze a nevratnému poškození nervové soustavy. S klesající hladinou vitaminu B12 dochází k nárůstu hladin homocysteinu, který je považován za rizikový faktor rozvoje aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění.

Nedostatek tohoto vitaminu v těhotenství a časném dětství může vést k nezvratnému poškození plodu a kognitivního vývoje dítěte, mezi které patří celková porucha prospívání, regres ve vývoji mozku, apatie nebo hypotonie. [4] Proto je u těhotných a kojících žen suplementace vitaminu B12 naprosto nutná.

Pozor! Vzhledem k tomu, že zásoby v játrech vydrží několik let, nemusí se neadekvátní přísun projevit hned. V rámci prevence proto dbejte na každodenní příjem vitaminu B12.

Pavla

Podcast NAROVINU s výživovou poradkyní
Mgr. Pavlou Širokou

Bližší informace o doplňování vitaminu B12 se dozvíte také v podcastu NAROVINU s výživovou poradkyní Pavlou Širokou. Zjistíte jak si suplementaci správně nastavit, jaký doplněk zvolit, co se stane po vyčerpání zásob vitaminu B12 v játrech nebo proč by na vitamin B12 měli myslet i vegetariáni a osoby, které maso zatím jen omezují.

Podcast o suplementaci

Rady na závěr:

  • Vitamin B12 je důležitý pro vývoj a správnou funkci nervové soustavy, krvetvorbu, syntézu DNA a proteinů.
  • Doporučujeme přijímat formou suplementu 200 µg denně nebo 2500 µg týdně osobám do 65 let, osoby starší 65 let by měly příjem navýšit na 1000 ug denně
  • Dostatečné hladiny vitaminu B12 jsou důležité pro všechny osoby stravující se čistě rostlinnou stravou s důrazem na těhotné či kojící ženy a děti.
  • Při vyšetřování hladin vitaminu B12 doporučujeme stanovit ukazatel “holotranskobalamin” nebo-li “Aktivní B12”.
  • Spirulina ani žádné jiné řasy nebo kysané výrobky nejsou kvalitním a spolehlivým zdrojem B12.
  • V praxi je příjem vitaminu B12 z obohacených potravin jen těžko dosažitelný, proto vám tento způsob nedoporučujeme.
  • Nejspolehlivějším zdrojem vitaminu B12 je suplementace doplňkem.

1. https://www.pcrm.org/health/diets/vegdiets/dont-vegetarians-have-trouble-getting-enoughhttps://ods.od.nih.gov/factsheets/Vitaminb12-Healthprofessional/

2. https://proveg.com/plant-based-food-and-lifestyle/vegan-nutrients/vitamin-b12-deficiency-identifying-symptoms-and-taking-precautions-on-veganvegetarian-diets/

3. https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/nutricni-deficit-vitaminu-b12-u-kojenych-deti-367850

4. https://www.b12-vitamin.com/algae/

5. http://soucitne.cz/vitamin-b12-casto-kladene-otazky

6. https://nutritionfacts.org/video/daily-source-of-vitamin-b12/

7. https://nutritionfacts.org/video/cheapest-source-of-vitamin-b12/

8. https://nutritionfacts.org/video/vitamin-b12-recommendation-change/

9. https://vitaminb12bereteho.wordpress.com/digestion_absorption_and_transport/

Top