Zásady ochrany osobních údajů – Veggie Challenge

Zásady ochrany osobních údajů pro aplikaci Veggie Challenge

1. Obecné informace o shromažďování osobních údajů


Vedle našich webových stránek Vám poskytujeme mobilní aplikaci, kterou si můžete stáhnout do svého mobilního zařízení. V následujícím textu uvádíme informace o shromažďování a zpracování osobních údajů při používání naší mobilní aplikace. Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze vztáhnout k Vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele atd.

 

Správcem osobních údajů podle Zásady ochrany osobních údajů je:

ProVeg, z.s.
Londýnská 254/7
120 00 Praha
e-mail: [email protected]

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, uložíme si Vaši e-mailovou adresu a, pokud jste je uvedli, i Vaše jméno a telefonní číslo, abychom mohli odpovědět na Vaše dotazy. Vaše zprávy odeslané prostřednictvím kontaktního formuláře budou uloženy v systému pro správu obsahu WordPress, který používáme pro naše webové stránky. Zprávy zaslané prostřednictvím e-mailu budou uloženy v aplikaci Google Mail. Vaši zprávu v kombinaci s poskytnutými osobními údaji vymažeme, jakmile již nebude jejich uložení nutné, nebo – v případě zákonné povinnosti ukládání – omezíme jejich zpracování.

Mobilní aplikace nepoužívá soubory cookie. Mimo toho nejsou k používání aplikace vyžadována žádná zvláštní oprávnění nebo povolení. Je vyžadován pouze přístup k internetu, protože obsah aplikace je viditelný pouze v online režimu. Aplikace nabízí možnost a funkce pro povolení oprávnění nebo funkcí, jako je používání fotoaparátu, fotoalba a GPS, ale v aplikaci je nepoužíváme, a proto pro ně nevyžadujeme oprávnění.

2. Vaše práva týkající se využití osobních údajů


V souvislosti s osobními údaji, které se Vás týkají, máte vůči nám následující práva, která můžete uplatnit oznámením organizaci ProVeg.

 • Právo na informace a přístup – právo být informován*a a na vyžádání mít přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme;
 • Právo na opravu – právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje změnili nebo aktualizovali, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • Právo na výmaz – právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali;
 • Právo na omezení zpracování – právo požadovat, abychom dočasně nebo trvale přestali zpracovávat všechny nebo některé Vaše osobní údaje;
 • Právo na přenositelnost údajů – právo vyžádat si kopii Vašich osobních údajů v elektronické podobě a právo předat tyto osobní údaje k použití třetí straně;
 • Právo vznést námitku proti zpracování – pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v rámci zákonných požadavků.

Máte také právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci u dozorového Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3. Využití kontaktních údajů


Jakým způsobem shromažďujeme Vaše osobní údaje při používání naší mobilní aplikace?

Když si stáhnete aplikaci Veggie Challenge – při stahování a používání mobilní aplikace shromažďujeme níže popsané osobní údaje, aby bylo možné pohodlně používat její funkce.

Jaké osobní údaje od Vás shromažďujeme?

 • IP adresa
 • Datum a čas požadavku
 • Rozdíl časových pásem oproti greenwichskému času (GMT)
 • URL / koncový bod požadavku (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu / stavový kód HTTP
 • Množství přenesených dat pro každý případ
 • Webová stránka, ze které požadavek pochází
 • Číslo verze prohlížeče / aplikace
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče
 • Země

 K čemu Vaše osobní údaje používáme?

Tyto údaje o používání aplikace Veggie Challenge shromažďujeme, abychom zajistili, že budete moci používat všechny funkce aplikace, a abychom zajistili její stabilitu a bezpečnost (právním základem jsou Zásady ochrany osobních údajů).

Aplikace pro iOS a Android obsahují také Meta SDK pro účely sledování a zaznamenávání konverzí pro reklamy na Facebooku a Instagramu. Údaje shromážděné prostřednictvím Meta SDK mohou zahrnovat informace, jako je IP adresa, typ zařízení a ID zařízení. Tyto informace mohou být použity k optimalizaci našich reklam pro konverze, například pro registraci.

4. Registrační údaje


Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje při registraci do Veggie Challenge?

Abyste mohli začít aplikaci používat, musíte se do Veggie Challenge zaregistrovat. Při registraci Vás požádáme, abyste nám poskytli údaje potřebné k dokončení registrace, jako je Vaše e-mailová adresa a způsob, jakým se aktuálně stravujete.

Jaké osobní údaje od Vás shromažďujeme?

Při registraci do Veggie Challenge prostřednictvím aplikace Vás požádáme o některé informace k dokončení registrace, které budou uloženy v databázi na jednom z našich serverů. Tyto údaje zahrnují Vaše:

 • jméno;
 • e-mailovou adresu (v případě úniku údajů bude zašifrována);
 • datum narození;
 • aktuální způsob stravování;
 • motivaci.

K čemu Vaše osobní údaje používáme?

Údaje o registraci do Veggie Challenge, jako je e-mailová adresa a aktuální způsob stravování (mimo jiné), jsou shromažďovány, aby nám pomohly sledovat trendy v účasti ve Veggie Challenge, vytvářet profily našich uživatelů, porozumět Vašim potřebám, přizpůsobit naši komunikaci, zlepšit naše produkty a služby a získat větší podporu – to vše nám umožňuje mít větší dopad.

Vaši e-mailovou adresu využijeme také k tomu, abychom Vás prostřednictvím pravidelného měsíčního newsletteru informovali o naší práci a abychom získali další podporu.

Tyto údaje o účasti ve Veggie Challenge ukládáme v MailChimpu, což je software pro e-mailový marketing, který používáme k zasílání personalizovaných Veggie Challenge newsletterů a k zasílání našeho měsíčního newsletteru poté, co výzvu dokončíte. Vedle toho budou Vaše údaje zašifrovány a uloženy v databázi na jednom z našich serverů.

5. Údaje z gamifikačních prvků aplikace


Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje při používání naší mobilní aplikace?

Při používání aplikace Vám budeme klást různé otázky, týkající se Vaší výzvy. Gamifikační otázky mají za cíl učinit výzvu interaktivnější a mají přispět k udržení Vaší motivace. Například Vás požádáme, abyste uvedli, jak se Vám výzva daří, nebo abychom otestovali Vaše znalosti o rostlinné stravě.

Odpovědi na gamifikační otázky jsou nepovinné a můžete se rozhodnout na ně neodpovídat, a přesto budete moci aplikaci plně využívat a/nebo úspěšně dokončit svou výzvu.

Získávání těchto otázek prostřednictvím push notifikací je volitelné a aplikace si vyžádá Vaše povolení k zasílání push notifikací. Pokud je toto povolení zamítnuto, aplikaci lze stále používat bez notifikací. Tuto funkci můžete kdykoli zrušit v nastavení aplikace nebo operačního systému.

Jaké osobní údaje od Vás shromažďujeme?

Při používání aplikace se Vás budeme ptát na různé otázky, týkající se Vaší výzvy. Odpovědi na tyto otázky nejsou povinné, ale pokud je zodpovíte, Vaše odpovědi na tyto otázky budou uloženy v databázi na jednom z našich serverů. Tyto odpovědi zahrnují:

 • Váš názor na Veggie Challenge;
 • údaje o tom, jak si vedete ve Vaší osobní výzvě;
 • odpovědi na otázky, které mají prověřit Vaše znalosti o rostlinné stravě.

K čemu Vaše osobní údaje používáme?

Doufáme, že díky gamifikačním prvkům Veggie Challenge Vás výzva zaujme a bude pro Vás zábavnější. Kromě toho tyto údaje využijeme k výpočtu Vašich úspor během Vaší výzvy v důsledku změny stravování a také budeme moci vypočítat souhrnné úspory všech účastníků a účastnic výzvy.

6. Vymazání dat a doba jejich uchovávání


Vaše osobní údaje zpracováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné pro daný účel nebo dokud existuje zákonná povinnost uchovávat záznamy. Za tímto účelem provádíme ke konci každého roku revizi údajů. Požadavek může existovat zejména tehdy, pokud jsou údaje stále potřebné k plnění smluvních služeb. Pokud již není potřeba údaje dále zpracovávat nebo pokud již neexistuje zákonná povinnost údaje uchovávat, budou údaje vymazány, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování. V takovém případě máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Pokud již data nebudou potřeba, budou buď vymazána, nebo anonymizována. Díky anonymizaci údajů můžeme i nadále používat důležité informace poskytnuté v průběhu Vašeho vztahu s námi pro účely reportingu a sledování našeho pokroku v čase, ale bez možnosti identifikovat Vás jako jednotlivce.

Kromě toho můžeme na Vaši žádost Vaše osobní údaje vymazat nebo anonymizovat tak, aby Vás již podle nich nebylo možné identifikovat.

7. Jak uchováváme Vaše osobní údaje v bezpečí?


Zavazujeme se chránit osobní údaje našich uživatelů. Zavádíme vhodná technická a organizační opatření, která pomáhají chránit bezpečnost Vašich osobních údajů; berte však na vědomí, že žádný systém není nikdy zcela bezpečný. Zavedli jsme různá pravidla, včetně pseudonymizace, šifrování, hashování, přístupu a zásad uchovávání, abychom zabránili neoprávněnému přístupu a zbytečnému uchovávání osobních údajů v našich systémech.
 

8. Třetí strany


Aplikace je dostupná prostřednictvím distribučních platforem provozovaných třetími stranami, tzv. obchodů s aplikacemi. Stažení může vyžadovat předchozí registraci v příslušném obchodě s aplikacemi a instalaci softwaru obchodu s aplikacemi. Na shromažďování, zpracování a používání osobních údajů v souvislosti s Vaší registrací a možností stahování v příslušném obchodu s aplikacemi a jeho softwaru nemáme žádný vliv. Za to je odpovědný výhradně provozovatel příslušného obchodu s aplikacemi. Pro bližší informace se prosím obraťte přímo na provozovatele příslušného obchodu s aplikacemi.

Při stahování mobilní aplikace se do obchodu s aplikacemi přenášejí požadované informace, tj. zejména uživatelské jméno, e-mailová adresa a zákaznické číslo Vašeho účtu, čas stažení, platební informace a identifikační číslo zařízení. Na toto shromažďování údajů nemáme žádný vliv a neneseme za něj žádnou odpovědnost. Údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro stažení mobilní aplikace do Vašeho mobilního zařízení. Nemáte povinnost údaje poskytnout, ale bez nich si aplikaci nemůžete stáhnout. Zpracování údajů je pro používání aplikace povinné. Neexistuje tedy žádná možnost námitky ze strany uživatele/uživatelky, pokud chce tuto nabídku využít. Uživatel/uživatelka může aplikaci kdykoli odinstalovat, ale pak již nebude mít přístup k obsahu tímto způsobem.

9. Závěrečné poznámky


Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou datovány k 15. srpnu 2020 a je možné, že je bude třeba změnit v závislosti na vývoji naší aplikace nebo na zavádění nových technologií.

Poslední aktualizace: 23.08.2022

Top