Behandeling van koeien in de zuivelindustrie

vr 23.03.2018

Zuivelproducten behoren tot de meest geconsumeerde dierlijke producten wereldwijd. Koeien zijn intelligentie, empathische en liefhebbende dieren. Vanwege het enorme volume aan melk dat zij moeten produceren, moeten zij ongemakkelijke en stressvolle omstandigheden doorstaan en worden zij zelfs niet voorzien in hun meest elementaire behoeftes. ProVeg neemt een kijkje achter de muren van melkveebedrijven en vestigt de aandacht op heerlijke melkalternatieven

Koeien en hun basisbehoeften

Koeien zijn intelligente, empathische en liefhebbende dieren. Vanwege het enorme volume aan melkproductie moeten ze echter ongemakkelijke en stressvolle omstandigheden doorstaan, ​​die zelfs niet voorzien in hun meest elementaire behoeftes. Op zichzelf aangewezen, leven koeien in kuddes van ongeveer 20 individuen samen met hun jongeren, met een duidelijke hiërarchie met een alfa-koe.1)Sowell, B. F., J. C. Mosley & J. G. P. Bowman (2000). Social Behavior of Grazing Beef Cattle: Implications for Management. Journal of Animal Science 77, no. E-Suppl (2000): 1. Ze brengen het grootste deel van hun tijd door met grazen en bestrijken daarmee verschillende kilometers per dag. Een ander belangrijk tijdverdrijf is het herkauwen, vaak liggen en rusten ze tijdens deze activiteit.

Koeien zijn intelligente en emotionele individuen

Koeien zijn extreem nieuwsgierige en intelligente dieren. Ze hebben lange-termijn-herinneringen en kunnen van elkaar leren. Koeien hebben verschillende persoonlijkheden en vormen nauwe, levenslange vriendschappen. De band tussen een moederkoe en haar kalveren is bijzonder sterk. Net zoals bij mensen rouwen ze om het verlies van vrienden en familieleden. Koeien zijn liefhebbende moeders en delen de verantwoordelijkheid om over hun speelse kalfjes te waken met andere vrouwen in hun kuddes.

Moderne koeienrassen in de zuivelindustrie

Bij de huidige industriële melkveebedrijven worden koeien speciaal gefokt om de melkproductie te maximaliseren. Als gevolg van het fokken is de gemiddelde melkproductie per koe in de loop van de jaren dramatisch gestegen. Kalveren hebben van nature ongeveer acht liter melk per dag nodig voor een gezonde groei. Daarentegen produceren moderne rassen melkkoeien op industriële boerderijen tot wel 12000 liter melk per jaar, en tot wel 50 liter per dag.2)Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017). FAOSTAT Statistics Database. Available at http://www.fao.org/faostat/en/#data/QL [02.01.2017] 3)Isermeyer, T., T. Hemme & J. Holzner (2003): Analysis of international competitiveness of milk production in the Framework of the IFCN. AGRIC. ECON. – CZECH, 49, 2003 (2): 94–100 Dit heeft tot gevolg dat het aantal koeien op melkveebedrijven in Europa de afgelopen jaren is afgenomen, terwijl het volume geproduceerde melk is toegenomen.4)Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017): FAOSTAT Statistics Database. Available at http://www.fao.org/faostat/en/#data/QL [02.01.2017] Het produceren van melk met zo’n onnatuurlijk verhoogde snelheid is fysiek vermoeiend voor de koeien, vergelijkbaar in termen van metabolische inspanning voor een mens die dagelijks 1,5 marathon hardloopt. Om een ​​enkele liter melk te produceren, moet het lichaam van een koe 500 liter bloed door haar uiers pompen.5)Dairy Herd Management (2011): The bovine athlete. available at http://www.dairyherd.com/dairy-herd/the-bovine-athlete-113989584.html [25.07.2017] In order to produce a single litre of milk, a cow’s body must pump half a tonne of blood through her udder.

Leefomstandigheden en behandeling van koeien

Wereldwijd produceren meer dan 270 miljoen melkkoeien meer dan 650 miljoen ton melk per jaar.6)Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017): FAOSTAT Statistics Database. Available at http://www.fao.org/faostat/en/#data/QL [02.01.2017]De levensomstandigheden variëren aanzienlijk, Sommige koeien lopen buiten in de wei, terwijl anderen geen daglicht zien in de intensieve veeteelt. In de EU bestaat er geen specifieke wetgeving met betrekking tot de weidegang van koeien.

Laten grazen

In tegenstelling tot wat veel mensen denken en wat adverteerders in de branche mensen graag willen laten geloven, besteden zelfs melkkoeien met een grasland weinig tijd in de weilanden. Ze hebben over het algemeen minder dan vijf maanden per jaar toegang tot het grasland. De rest van het jaar wonen ze meestal in ligstallen of -boxen. Koeien die buiten worden gezien, zijn meestal vleeskoeien of jonge melkkoeien voordat ze hun eerste kalfjes krijgen.  

Grupstallen

Op veel commerciële melkveebedrijven wereldwijd leven koeien in krappe stallen, vastgebonden aan een ketting of touw. Deze omstandigheden zijn zo beperkend dat koeien in grupstallen gedurende een groot deel van hun leven niet in staat zijn om te lopen, zich om te keren, zich te verzorgen, naar de zijkant te kijken of op een natuurlijke manier met andere groepsleden te communiceren. In Nederland worden grupstallen nog nauwelijks gebruikt.

Boxen

In een ander gemeenschappelijk landbouwsysteem leven melkkoeien in 3,4 tot 4,0 m2 boxen, met functionele gebieden om te rusten, te wandelen, te eten en om gemolken te worden. In de meeste gevallen bestaan ​​de boxvloeren uit betonnen roosters waardoor het glad en stressvol is voor de koeien om zich te verplaatsen. Er is geen stro aanwezig en bij het lopen over de roosters valt hun mest naar beneden. Zo lopen de koeien vaak door hun eigen poep. Ligboxenstallen zijn het meest gangbaar in Nederland.

Koemelk is moedermelk

Zoals alle zoogdieren produceren koeien alleen melk na een bevalling. Om de melkproductie op peil te houden, worden industriële melkkoeien jaarlijks gedwongen geïnsemineerd. Net als mensen zijn koeien negen maanden lang drachtig. Gedurende deze tijd worden koeien gemolken tot de zevende maand van hun zwangerschap.

Pasgeboren kalveren worden binnen een paar uur na de geboorte gescheiden van hun moeder, zodat de moedermelk gereserveerd is voor menselijke consumptie. Deze scheiding is traumatisch voor zowel de moeder als haar kalf – gedurende enkele weken zal de moeder roepen, op zoek naar haar vermiste kalf. Ze wordt gemiddeld zes tot acht weken na de bevalling opnieuw geïnsemineerd.

Onthoornen van koeien

Net als stieren, hebben ook koeien hoorns. Hoorns worden gebruikt om te communiceren tussen leden van de kudde en om conflicten op te lossen. Koeien positioneren bijvoorbeeld hun hoorns om aan te geven dat andere kudde-leden dichterbij moeten komen of juist weg moeten gaan. De meeste moderne boerderijen onthoornen echter hun kalveren om ruimte te sparen en om het risico te verminderen dat koeien elkaar verwonden door de stress die zij ervaren van hun leefomstandigheden. Het onthoornen is een pijnlijke procedure waarbij zenuwuiteinden en bloedvaten, waaruit de hoorns groeien, worden verbrand.

Kalveren als een ‘bijproduct’ van de zuivelindustrie

De meeste vrouwelijke kalveren geboren uit melkkoeien staan hetzelfde lot te wachten als hun moeders. Ze worden gedurende de eerste twee weken levensweken in kleine hokken geïsoleerd. Hun nagelstreng is dan nog nat. Andere kalfjes hebben de neiging daaraan gaan zuigen, omdat ze niet bij hun moeder kunnen drinken. Hierdoor kan de nagelstreng gaan ontsteken. Om die reden worden de pasgeboren kalfjes apart gezet. Na 2 tot 12 weken zet de boer ze meestal in een groepshuisvesting met andere kalfjes.  Deze vrouwelijke kalfjes produceren de rest van hun leven melk voor de zuivelindustrie.

Mannelijke kalveren en ‘overtollige’ vrouwen worden meestal verkocht aan mestbedrijven, waar ze een paar weken lang gewicht toenemen totdat ze geslacht worden en als kalfsvlees worden verkocht. In 2016 werd ongeveer 636.000 ton kalfsvlees geproduceerd in de Europese Unie, waarvan een significant deel afkomstig was van melkkoeien.7)Eurostat (2017): Slaughtering in slaughterhouses – annual data. Meat Product = Calves. Available at http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

In totaal worden jaarlijks wereldwijd meer dan 300 miljoen koeien voor rundvlees geslacht.8)Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017): FAOSTAT Statistics Database. Available at http://www.fao.org/faostat/en/#data/QL [07.03.2018] De productie van rundvlees in het Amazone-regenwoud is de grootste oorzaak van ontbossing en levert ook een belangrijke bijdrage aan klimaatverandering en aan een verminderde biodiversiteit.

De slacht van de melkkoe

Ongeveer 7,5 miljoen melkkoeien worden jaarlijks geslacht in de Europese Unie.9)Eurostat (2017): Slaughtering in slaughterhouses – annual data. Meat Product = Cows. Available at http://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database [08.03.2018] Commerciële melkkoeien worden wereldwijd meestal geslacht zodra hun melkproductie begint te dalen, gemiddeld tussen de 4,5 en 6 jaar oud.10)DeLaval (2013): Cow longevity conference. Conference Proceedings. Available at: http://www.milkproduction.com/Global/PDFs/Cow%20Longevity%20Conference%20Proceedings%20.pdf [19.03.2018] Koeien die niet zwanger worden na hun eerste inseminatie en degenen die na hun eerste kalfje onvoldoende melk produceren, worden op een nog jongere leeftijd geslacht.

Bij het slachten wordt een aanzienlijk aantal koeien op een verkeerde manier bedwelmd, dat wil zeggen, bewusteloos geschoten met een schietmasker vlak voor het slachten, en achtergelaten om dood te bloeden terwijl ze volledig bij bewustzijn zijn. In Duitsland varieert dit aantal bijvoorbeeld tussen de 5-9% van de geslachte individuen. Deze koeien zijn wakker en bewust terwijl ze aan een van hun achterpoten worden opgehangen aan een gemotoriseerde katrol, hun kelen worden doorgesneden en ze doodbloeden terwijl ze ondersteboven hangen.11)Burger, K. (2015): Mit viel Liebe getötet. Süddeutsche Zeitung, 13.04.2015. Available at http://www.sueddeutsche.de/wissen/tierschlachtung-mit-viel-liebe-getoetet-1.2429399 [03.01.2017]

Tussen 10-20% van de koeien is zwanger op het moment dat ze worden geslacht.12)Maurer, P., E. Lücker & K. Riehn (2016): Slaughter of Pregnant Cattle in German Abattoirs – Current Situation and Prevalence: A Cross-Sectional Study. BMC Veterinary Research 12, no. 1. doi:10.1186/s12917-016-0719-3. 13)Di Nicolo K (2006): Studie zum zusätzlichen Eintrag von Hormonen in die menschliche Nahrungskette durch das Schlachten von trächtigen Rindern in der Europäischen Union am Beispiel von Luxemburg und Italien. Dissertation med. vet. Universität Leipzig, Veterinärmedizinische Fakultät; Institut für Lebensmittelhygiene; 14)Singleton, G. H. & H. Dobson (1995): A Survey of the Reasons for Culling Pregnant Cows. The Veterinary Record 136, no. 7 (February 18, 1995): 162–65. Omdat het schietmasker alleen de moederkoeien treft, zijn de ongeboren kalveren in veel gevallen bewust en stikken in benauwdheid terwijl hun moeders doodbloeden. Slachthuis arbeiders hebben gemeld dat sommige kalveren nog in leven zijn terwijl hun moeders in stukken worden gesneden. De kalveren worden vervolgens door de arbeiders gedood.

Gezondheidsrisico’s van melkconsumptie

Zuivelproducten behoren wereldwijd tot de meest geconsumeerde dierlijke producten, met meer dan 110 kg per persoon per jaar. Het grootste deel wordt geconsumeerd in Europese landen of Noord-Amerika.15)Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017). FAOSTAT Statistics Database. Available at http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS [08.03.2018]

Zuivelproducten kunnen geassocieerd worden met gezondheidsproblemen. Wereldwijd zijn ongeveer 75% van de volwassen mensen lactose-intolerant, wat betekent dat ze lactose in zuivelproducten niet goed kunnen verteren.16)Suarez, F. L., D. A. Savaiano & M. D. Levitt (1995): A Comparison of Symptoms after the Consumption of Milk or Lactose-Hydrolyzed Milk by People with Self-Reported Severe Lactose Intolerance. New England Journal of Medicine. 333, p.1–4 Symptomen van lactose-intolerantie kunnen zijn: een opgeblazen gevoel, diarree, verstopping, gas, misselijkheid en pijn in de buik.17)The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases(2017): Lactose Intolerance. Available at https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/lactose-intolerance [08.03.2018] Dit kan gedurende een lange tijd ongediagnosticeerd blijven. Dit kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid als het lichaam niet voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, zoals calcium en vitamine D. Het gebruik van melk en zuivelproducten kan ook hartaandoeningen bevorderen vanwege het hoge gehalte aan cholesterol en verzadigde vetten. Zuivelproducten worden ook verdacht van het bevorderen van sommige soorten kanker, waaronder prostaat- en borstkanker.18)Qin L., J.Xu, P. Wang et al (2007): Milk consumption is a risk factor for prostate cancer in Western countries: evidence from cohort studies. Asia Pac J Clin Nutr. 2007;16:467–476. 19)Song Y., J.E. Chavarro, Y. Cao et al. (2013): Whole milk intake is associated with prostate cancer-specific mortality among U.S. male physicians. J Nutr. 2013; 143:189-196. 20)Chan J.M., M.J. Stampfer, J. Ma et al. (2001): Dairy products, calcium, and prostate cancer risk in the Physicians’ Health Study. Am J Clin Nutr. 2001; 74:549-554. 21)Kroenke C.H., M.L. Kwan, C. Sweeney et al. (2013): High-and low-fat dairy intake, recurrence, and mortality after breast cancer diagnosis. J Natl Cancer Inst. 2013; 105:616-623. Daarnaast kunnen zuivelproducten verontreinigende stoffen bevatten zoals hormonen en pesticiden.

Melkalternatieven groeien in populariteit

Steeds meer consumenten stellen vraagtekens bij de consumptie van koemelk en de effecten die onze voeding heeft op dieren, het milieu en onze gezondheid. Dit komt ook tot uiting in de toenemende vraag naar  plantaardige melk. Plantaardige melk wordt al eeuwen in verschillende culturen geconsumeerd, maar de populariteit is het afgelopen decennium enorm gestegen. Mensen kiezen om verschillende redenen plantaardige melk in plaats van dierlijke melk. Of het nu gaat om de voedingswaarde, dierenwelzijnsredenen, minder impact op het milieu, om allergenen van lactose of melkeiwit te vermijden, of gewoon omdat men er de voorkeur aan geeft; er zijn veel geweldige opties om te proberen. ProVeg presenteert de 10 beste alternatieven voor plantaardige melk.

ProVeg supports the availability of plant-based milk alternatives

ProVeg does not only point out healthy, cruelty-free alternatives but also makes them more readily available. ProVeg supports and facilitates a range of vegan events throughout the year, from annual happenings such as VeggieWorld and VegMed to important one-off events such as CEVA trainings and legal and political symposiums. Furthermore, ProVeg advises and supports innovative companies that want to enrich the veggie market with their products. This ranges from mentoring early-stage start-ups to consulting for major international supermarket brands and administering the V-Label, which guarantees that a product is either vegan or vegetarian. Find out more about what we do to help the world transition to a more plant-based society and economy that are sustainable for humans, animals, and our planet.

References   [ + ]

1. Sowell, B. F., J. C. Mosley & J. G. P. Bowman (2000). Social Behavior of Grazing Beef Cattle: Implications for Management. Journal of Animal Science 77, no. E-Suppl (2000): 1.
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017). FAOSTAT Statistics Database. Available at http://www.fao.org/faostat/en/#data/QL [02.01.2017]
3. Isermeyer, T., T. Hemme & J. Holzner (2003): Analysis of international competitiveness of milk production in the Framework of the IFCN. AGRIC. ECON. – CZECH, 49, 2003 (2): 94–100
4, 6. Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017): FAOSTAT Statistics Database. Available at http://www.fao.org/faostat/en/#data/QL [02.01.2017]
5. Dairy Herd Management (2011): The bovine athlete. available at http://www.dairyherd.com/dairy-herd/the-bovine-athlete-113989584.html [25.07.2017]
7. Eurostat (2017): Slaughtering in slaughterhouses – annual data. Meat Product = Calves. Available at http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
8. Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017): FAOSTAT Statistics Database. Available at http://www.fao.org/faostat/en/#data/QL [07.03.2018]
9. Eurostat (2017): Slaughtering in slaughterhouses – annual data. Meat Product = Cows. Available at http://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database [08.03.2018]
10. DeLaval (2013): Cow longevity conference. Conference Proceedings. Available at: http://www.milkproduction.com/Global/PDFs/Cow%20Longevity%20Conference%20Proceedings%20.pdf [19.03.2018]
11. Burger, K. (2015): Mit viel Liebe getötet. Süddeutsche Zeitung, 13.04.2015. Available at http://www.sueddeutsche.de/wissen/tierschlachtung-mit-viel-liebe-getoetet-1.2429399 [03.01.2017]
12. Maurer, P., E. Lücker & K. Riehn (2016): Slaughter of Pregnant Cattle in German Abattoirs – Current Situation and Prevalence: A Cross-Sectional Study. BMC Veterinary Research 12, no. 1. doi:10.1186/s12917-016-0719-3.
13. Di Nicolo K (2006): Studie zum zusätzlichen Eintrag von Hormonen in die menschliche Nahrungskette durch das Schlachten von trächtigen Rindern in der Europäischen Union am Beispiel von Luxemburg und Italien. Dissertation med. vet. Universität Leipzig, Veterinärmedizinische Fakultät; Institut für Lebensmittelhygiene;
14. Singleton, G. H. & H. Dobson (1995): A Survey of the Reasons for Culling Pregnant Cows. The Veterinary Record 136, no. 7 (February 18, 1995): 162–65.
15. Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017). FAOSTAT Statistics Database. Available at http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS [08.03.2018]
16. Suarez, F. L., D. A. Savaiano & M. D. Levitt (1995): A Comparison of Symptoms after the Consumption of Milk or Lactose-Hydrolyzed Milk by People with Self-Reported Severe Lactose Intolerance. New England Journal of Medicine. 333, p.1–4
17. The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases(2017): Lactose Intolerance. Available at https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/lactose-intolerance [08.03.2018]
18. Qin L., J.Xu, P. Wang et al (2007): Milk consumption is a risk factor for prostate cancer in Western countries: evidence from cohort studies. Asia Pac J Clin Nutr. 2007;16:467–476.
19. Song Y., J.E. Chavarro, Y. Cao et al. (2013): Whole milk intake is associated with prostate cancer-specific mortality among U.S. male physicians. J Nutr. 2013; 143:189-196.
20. Chan J.M., M.J. Stampfer, J. Ma et al. (2001): Dairy products, calcium, and prostate cancer risk in the Physicians’ Health Study. Am J Clin Nutr. 2001; 74:549-554.
21. Kroenke C.H., M.L. Kwan, C. Sweeney et al. (2013): High-and low-fat dairy intake, recurrence, and mortality after breast cancer diagnosis. J Natl Cancer Inst. 2013; 105:616-623.