alertawarenessbecome-a-memberbiocalendarclockclosecommunitycorporatecupemailentrancefacebookheartinstagraminternationalleafmake-a-donationmappinmenupawnpersonpolitical-tribuneproveg-iconquoterefreshsearchspread-the-wordtaste-platetwitterwagaworldmapyoutube

VEEHOUDERIJ HOGER OP DE WERELDWIJDE KLIMAAT AGENDA ZETTEN

Deze campagne heeft tot doel om de klimaatimpact van voedselkeuzes gerelateerd aan de vee-industrie en vleesproductie op de wereldwijde klimaatagenda en nationale strategieën voor klimaatbescherming te plaatsen.

TOON MEER

De vraag naar dierlijke producten heeft een verwoestende impact op het milieu. De vee-industrie is een van ‘s werelds grootste bijdragers aan klimaatverandering, verantwoordelijk voor 14,5% van de uitstoot van broeikasgassen – meer dan de gehele transportsector. Volgens het laatste onderzoek hebben de vijf grootste vlees- en zuivelondernemingen grotere broeikasgasemissies dan de grootste olieproducenten ter wereld. Dit betekent dat verschuivingen in de manier waarop we ons voedsel produceren en consumeren enorme mogelijkheden bieden om uitstoot, klimaatverandering en voedselzekerheid positief te beïnvloeden. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de veehouderijsector is een van de meest effectieve manieren om onze klimaatdoelstellingen te bereiken en de opwarming van de aarde onder de 2⁰C te houden. Tot nu toe zijn dergelijke maatregelen echter nauwelijks besproken door wereldleiders en beleidsmakers.

VERBERG TEKST

HUIDIGE ACTIVITEITEN

Petitie

Teken alstublieft onze petitie om een beroep te doen op de lidstaten van de Verenigde Naties om prioriteit te geven aan het verminderen van de uitstoot van het mondiale voedselsysteem.
TEKEN HIER

Climate Tracker Samenwerking

ProVeg en Climate Tracker, het klimaatjournalistennetwerk, hebben een samenwerking opgezet om de impact van onze voedselkeuzes in de media te brengen. Doe mee aan de schrijfwedstrijd en win een deels gefinancierde plek voor het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Biologische Diversiteit in Egypte!

LEES MEER

Climate Solutions Award

Stem op onze campagne om de ‘Best Climate Solutions 2018 Award’ for ‘Best Climate Solutions 2018 Award’ te winnen voor ‘Communiceren over bedreigingen en kansen voor de klimaatverandering’.
STEM HIER

NIEUWS

DOWNLOADS

Download onze infographics en deel deze boodschap

Emissies als gevolg van veehouderij

Voordelen van lagere vleesconsumptie

De opwarming van de aarde begint op ons bord

MEER INFORMATIE

Na het bijwonen van COP23 in Bonn, is ProVeg nu een actief lid van de Food and Climate Alliance.

De Food and Climate Alliance is een internationale groep bestaande uit leden van maatschappelijke organisaties die erkennen dat wat we eten een belangrijke rol speelt in klimaatverandering. Alliantieleden onderzoeken, communiceren en pleiten voor een transitie weg van voedingspatronen hoog in klimaatintensieve, dierlijke voedingsmiddelen en in de richting van meer plantgerichte diëten. Hoewel individuele leden en hun organisaties verschillende benaderingen vertegenwoordigen voor het realiseren van duurzame, gezonde voedselsystemen, erkennen en ondersteunen alle leden het verlagen van de consumptie van dierlijk voedsel – vooral in die landen met een hoge mate van vleesconsumptie – en het aanpakken van drijfveren van overconsumptie als cruciaal voor de klimaatverandering tegengaan. De alliantie dient primair als een platform voor communicatie en samenwerking tussen organisaties ter vergroting van de inspanningen van het maatschappelijk middenveld om het beleid op dit gebied op lokaal, nationaal en mondiaal niveau te informeren en te beïnvloeden.

www.foodandclimatealliance.org

ProVeg is lid van het Climate Action Network (CAN) Europe, de grootste NGO-coalitie ter bestrijding van gevaarlijke klimaatverandering. Met meer dan 150 lidorganisaties uit 35 Europese landen, die meer dan 1.700 NGO’s en meer dan 40 miljoen burgers vertegenwoordigen, bevordert CAN Europa een duurzaam klimaat-, energie- en ontwikkelingsbeleid in heel Europa.

Bron: CAN Europe

COP24 is de naam voor de 24e conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC).
Het UNFCCC is een ‘Rio-verdrag’, een van de drie verdragen die zijn aangenomen op de Rio Earth Summit in 1992. Het UNFCCC trad in werking op 21 maart 1994 en heeft nu een bijna-universeel lidmaatschap. Landen die het Verdrag hebben geratificeerd, worden Partijen bij het Verdrag genoemd. Het uiteindelijke doel van het UNFCCC is ‘het voorkomen van gevaarlijke menselijke interferentie met het klimaatsysteem’.
De Conferentie van de Partijen (COP) is het hoogste orgaan van de UNFCCC. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de partijen bij de conventie en organiseert jaarlijkse zittingen. COP neemt beslissingen die nodig zijn om de effectieve uitvoering van de bepalingen van het Verdrag te waarborgen.

Bron: http://cop24.gov.pl/

Lees ons artikel over waarom een plantaardig dieet beter is voor onze planeet

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Volg ons op Twitter

Volg ons op Facebook

Volg ons op Instagram

Top