Bericht van Pablo Moleman,
Medeoprichter van ProVeg Nederland

In 2023 beleefde de plantaardige beweging in Nederland pieken en dalen. Na jaren van sterke groei zagen we voor het eerst een afvlakking van deze trend, terwijl tegelijkertijd de vleesconsumptie historisch daalde, wat het marktaandeel van vleesvervangers deed toenemen. Deze schijnbaar tegenstrijdige ontwikkelingen zijn beide nauw verbonden met de inflatie.

Een verontrustende trend was de groeiende polarisatie tussen stad en platteland, progressief en conservatief, waarbij de eiwittransitie steeds vaker een onderwerp van culturele strijd werd. De vleeslobby speelde hier handig op in met agressieve aanvallen en het zaaien van twijfel, vergelijkbaar met tactieken uit de fossiele industrie.

ProVeg nam geen passieve rol aan en bleef actief bijdragen aan het maatschappelijk debat over de voedseltransitie. Ons onderzoek toonde aan dat vleesvervangers over het algemeen gezonder zijn dan dierlijke producten, en dat er nog steeds brede steun is voor de transitie naar meer plantaardige voeding – van links tot rechts, in alle steden en provincies.

Wij blijven het belang van de eiwittransitie benadrukken richting overheden en bedrijven, vooral nu dit van cruciaal belang is in het licht van recente verkiezingsresultaten. Ondanks eventuele politieke verschuivingen zien we juist een groeiende steun vanuit de samenleving, wat kansen biedt voor concrete verandering van onderaf.

In 2023 verplichtten alle grote supermarktketens zich tot meetbare doelstellingen om de verhouding tussen dierlijke en plantaardige producten te veranderen. Met onze Eiweet-methode houden we hen scherp op dit doel. Ook zagen we een toename van plantaardig voedsel op bedrijfslocaties en de Veggie Challenge App bereikte meer dan 100.000 downloads. Daarnaast stond plantaardige voeding voor het eerst prominent op de agenda van de VN Klimaatconferentie.

Het was ook het jaar waarin we afscheid namen van onze oprichter Veerle Vrindts, na 13 jaar toegewijde inzet. We zijn haar dankbaar voor haar essentiële rol binnen ProVeg Nederland en kijken uit naar verdere samenwerking in haar nieuwe rol bij ProVeg International.

Lees de berichten uit andere ProVeg-landen