“Nawiązując do szeroko cytowanego raportu Smart Protein z 2021 r. “Czego oczekują konsumenci”, ta druga runda badań wykazała obiecujące zmiany w preferencjach i zachowaniach europejskich konsumentów w ciągu ostatnich dwóch lat. Nowy raport zapewnia głębsze zrozumienie długoterminowego potencjału sektora roślinnego i oferuje praktyczne zalecenia, aby można było utrzymać dalszy wzrost”.

Jasmijn de Boo
CEO, ProVeg International

Uzyskaj dostęp do raportu “Rosnący apetyt: kompleksowa analiza postaw Europejczyków wobec żywności roślinnej”:

Wpisz swoje dane kontaktowe, aby pobrać raport

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w naszej Polityce Prywatności oraz w dokumencie “Uwagi dotyczące obowiązku ujawniania informacji zgodnie z art. 13, 14 i 21 GDPR“.