Podsumowanie
roku 2022

Twoja pomoc, aby podnieść świadomość na temat roślinnego rozwiązania wielu problemów, jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Gospodarki na całym świecie zaczynają na nowo funkcjonować i podejmowane są ważne decyzje. Możemy wspólnie stawić czoła zmianom klimatycznym, cierpieniu zwierząt i globalnym problemom zdrowotnym, zwiększając świadomość potrzeby przejścia na bardziej roślinną dietę. Rok 2023 jest kluczowy dla przyszłości naszej planety. Masz ogromną moc sprawczą!

O wszystkim, co pomogłaś/eś nam osiąganć, możesz przeczytać w naszym Podsumowaniu roku 2022

Wiadomość od Patrycji Homa,
Prezeski ProVeg Polska

Rok 2022 okazał się kolejnym trudnym okresem dla Polaków i naszej ekonomii. 24 lutego Rosja rozpoczęła następny etap wojny na Ukrainie. To wydarzenie zainicjowało czas ogromnych wyzwań, przed którymi stanęła branża żywnościowa. Od masowych migracji zza wschodniej granicy, przez ogromne trudności z dostępem do surowców (których zarówno Ukraina jak i Rosja były dotąd głównymi eksporterami), aż do najwyższego poziomu inflacji w historii tego millenium.

Te i inne wyzwania były tematem dyskusji przedstawicieli producentów oraz sieci handlowych podczas New Food Forum 2022. Wniosek był jeden: zapewnienie dostępu do żywności będzie głównym celem branży. Wiele zależy od reakcji tego sektora na nieoczekiwane scenariusze. Zwrot w kierunku diety roślinnej może być niezwykle ważny, aby osiągnąć ten cel. Produkty roślinne mają nie tylko znacznie krótszy łańcuch produkcji, ale również wymagają znacznie mniej naturalnych surowców. Biorąc to pod uwagę, nasza praca mająca na celu poprawienie dostępności, jakości oraz przystępności produktów roślinnych staje się jeszcze bardziej nagląca.

Z całego serca dziękujemy naszym Partnerom za wszystkie sukcesy, które osiągnęliśmy wspólnie w ostatnim roku. To dzięki Wam podjęliśmy ważne kroki w kierunku zrównoważonego systemu żywieniowego, uwzględniającego bezpieczeństwo żywności oraz szacunek dla wszystkich stworzeń.

Przeczytaj wiadomości z innych krajów, w których obecny jest ProVeg