Włączenie tematu hodowli zwierząt do globalnej agendy klimatycznej

Celem kampanii jest włączenie do globalnej agendy klimatycznej i krajowych strategii ochrony klimatu ważnego tematu, jakim jest wpływ na zmiany klimatu naszych wyborów żywieniowych związanych z hodowlą zwierząt i produkcją mięsa.

 

Zapotrzebowanie na produkty pochodzenia zwierzęcego wywiera druzgocący wpływ na środowisko. Hodowla zwierząt jest jednym z największych czynników przyczyniających się do zmian klimatu, odpowiadając za 14,5% emisji gazów cieplarnianych pochodzących z ludzkiej aktywności. Według najnowszych badań, pięć największych koncernów mięsnych i mleczarskich emituje więcej gazów cieplarnianych niż najwięksi na świecie producenci ropy. Zmiany w sposobie produkcji i konsumpcji żywności mają ogromny potencjał pozytywnego wpłynięcia na emisje, zmiany klimatu i bezpieczeństwo żywności. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze hodowlanym jest jednym z najskuteczniejszych sposobów, w jaki możemy osiągnąć nasze cele klimatyczne i utrzymać globalne ocieplenie poniżej 2⁰C. Jednak do tej pory takie środki były niemal nie omawiane przez światowych liderów i decydentów.

 

REALIZOWANE DZIAŁANIA

Partnerstwo wydarzeń

ProVeg bierze udział, jako partnerzy/prelegenci/wystawcy, w kilku wydarzeniach na temat zrównoważonego rozwoju. Przyjdź i posłuchaj, w jaki sposób Ty też możesz przyczynić się do redukcji swojego śladu środowiskowego.

Poznań, 18.10.2018
Kraków, 26-27.10.2018
Warszawa, 24.11.2018

Petycja

Podpisz naszą petycję wzywającą państwa członkowskie ONZ, by nadały priorytet ograniczeniu emisji pochodzących z globalnego systemu żywnościowego.

PODPISZ TUTAJ

Współpraca z Climate Tracker

ProVeg i Climate Tracker, sieć dziennikarzy zajmujących się klimatem, rozpoczęły współpracę w celu przekazania mediom informacji na temat wpływu naszych wyborów żywnościowych na zmiany klimatu. Weź udział w konkursie copywriterskim!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WIĘCEJ INFORMACJI

COP24 to 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). UNFCCC to “Konwencja z Rio”, jedna z konwencji uchwalonych na Szczycie Ziemi w Rio w 1992. UNFCCC weszło w życie 21 marca 1994 roku. Celem UNFCCC jest “zapobieganie niebezpiecznej ingerencji człowieka w system klimatyczny”.

Konferencja Stron (COP) jest najwyższym organem UNFCCC. Składa się z przedstawicieli stron konwencji i odbywa doroczne sesje. COP podejmuje decyzje niezbędne do zapewnienia skutecznego wdrożenia postanowień Konwencji. COP24 odbyła się między 3 a 14 grudnia 2018 roku, w Katowicach.

Źródło: http://cop24.gov.pl/

Po uczestnictwie w COP23 w Bonn, ProVeg jest obecnie aktywnym członkiem Food and Climate Alliance.

Food and Climate Alliance to międzynarodowa grupa organizacji, która uznaje, że to co jemy, odgrywa znaczącą rolę w zmianach klimatu. Członkowie Sojuszu badają, komunikują i opowiadają się za odejściem od wzorców żywieniowych opartych na żywności mocno wpływającej na klimat oraz produktach odzwierzęcych, w kierunku bardziej roślinnej diety. Dotyczy to szczególnie krajów o wysokim spożyciu mięsa. Członkowie Sojuszu zajmują się problemem nadmiernej konsumpcji w celu złagodzenia zmian klimatycznych. Sojusz służy przede wszystkim jako platforma komunikacji i współpracy pomiędzy organizacjami aby zwiększyć wysiłki społeczeństwa obywatelskiego w zakresie informowania i wpływania na politykę na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

www.foodandclimatealliance.org

ProVeg jest członkiem Climate Action Network (CAN) Europe, wiodącej na kontynencie koalicji organizacji walczących ze zmianami klimatu. CAN Europe mając ponad 150 członków z 35 europejskich krajów, reprezentując ponad 1700 organizacji pożytku publicznego i ponad 40 milionów mieszkańców, promuje politykę zrównoważonego klimatu, energii i rozwoju w całej Europie.

Źródło: CAN Europe

WIADOMOŚCI


Ponad 60 tys. podpisów pod petycją na COP26. Dodaj swój!

Petycja do światowych przywódców, z prośbą aby podczas Konferencji Stron (COP26) - form…


JAK DUŻY WPŁYW MOŻE MIEĆ PODJĘCIE VEGGIE CHALLANGE

Tysiące ludzi na całym świecie zapisuje się do ProVeg Veggie Challenge - i robią to z różn…

las deszczowy

Hodowla zwierząt generuje wylesianie

Nie moglibyśmy żyć bez lasów. Lasy pokrywają jedną trzecią masy lądowej Ziemi, są niezbędn…


Globalny strajk klimatyczny! #FridaysForFuture

Ruch #FridaysForFuture zdobył już uwagę osób zajmujących się przeciwdziałaniem zmianom kli…


Poznajcie zdobywcę nagrody ONZ dla działań na rzecz klimatu

Budowanie "Momentum for Change" jest tym, co motywuje ludzi w ProVeg do tego, co robią. A …


Dieta bez klimatu na COP24. Dieta a klimat

Trwa COP24 w Katowicach. Jest to największe na świecie, coroczne wydarzenie poświęcone tem…

ŚLEDŹ NAS NA SOCIAL MEDIA

Top