Pro Rechtvaardigheid

EEN PLANTAARDIG VOEDINGSPATROON KAN WERELDHONGER VERMINDEREN

Naarmate de wereldbevolking groeit, wordt de vraag hoe we de wereld eerlijk en duurzaam kunnen voeden steeds relevanter. Een plantaardig voedingspatroon kan bijdragen aan een eerlijkere wereld, honger voorkomen en een duurzamere voedingsvoorziening bevorderen voor ons allemaal.

De impact van de veeteelt op honger in de wereld

De wereldbevolking groeit gestaag en daarmee neemt het risico toe op hongersnood, watertekorten en milieurampen. De vraag hoe we de wereld op een eerlijke en duurzame wijze kunnen voeden en hoe we honger kunnen voorkomen, is daarom belangrijker dan ooit. Een plantaardig voedingspatroon vergt minder grondstoffen en pesticiden, en is minder vervuilend. Bovendien kan het leiden tot een eerlijkere en meer gelijkwaardige wereld. 

De ongelijke voedselverdeling is een probleem van wereldformaat

Wereldwijd lijden bijna 815 miljoen mensen honger, een nog grotere groep is ondervoed.[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Fund for Agricultural Development, UNICEF, et al. (2017): The state of food security and nutrition in the world 2017: building … Continue reading Tegelijkertijd kampen bijna 2 miljard mensen met overgewicht en lijden 650 miljoen mensen aan obesitas.[2]WHO (2018): Obesity and overweight. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ [12.02.2018] De verwachting is dat de wereldbevolking tot 2050 met meer dan 30 procent zal groeien en dat er rond 2100 11 tot 13 miljard mensen zullen rondlopen op aarde.[3]UN (2017): World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100. Available at: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html … Continue reading [4]Gerland, P., A. E. Raftery, H. Sevčíková, et al. (2014): World population stabilization unlikely this century. Science. 346, p.234–237 De vraag rijst dus hoe grondstoffen en voedsel het beste verdeeld kunnen worden over een groeiende wereldpopulatie, zodat een wereld kan worden gecreëerd met minder honger, dierenleed en milieuproblemen. Als we voedselzekerheid  willen garanderen voor iedereen, moeten we actie ondernemen om voldoende, veilig en voedzaam eten voor ieder mens te verschaffen.[5]Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO) (1996): Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. World Food Summit 13-17 November 1996. Rome. … Continue reading Het wereldwijde systeem van voedselverdeling is momenteel volledig uit balans en heeft een grote impact op de armen en kwetsbaren onder ons.

De veehouderij verspilt een enorme hoeveelheid eten

De veeteelt is een erg inefficiënt voedselsysteem. Meer dan de helft van alle gewassen in de wereld wordt gebruikt om dieren te voeden.[6]Hertwich, E. (2010): Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Product and Materials. Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente. p. 80 Als we al deze gewassen inzetten voor directe menselijke consumptie, stijgt het aantal beschikbare calorieën met 70 procent. Hiermee kunnen we vier miljard mensen voeden en van honger verlossen.[7]Cassidy, E. S., P. C. West, J. S. Gerber, et al. (2013): Redefining agricultural yields: from tonnes to people nourished per hectare. Environ. Res. Lett. 8, p.034015 Als we overstappen op een volledig plantaardig voedingspatroon, dan kunnen we met de opbrengst van bestaande landbouwgronden zelfs 10 miljard mensen voeden.[8]Cassidy, E. S., P. C. West, J. S. Gerber, et al. (2013): Redefining agricultural yields: from tonnes to people nourished per hectare. Environ. Res. Lett. 8, p.034015 [9]Erb, K.-H., C. Lauk, T. Kastner, et al. (2016): Exploring the biophysical option space for feeding the world without deforestation. Nature Communications. 7, p.11382 [10]The Guardian (2016): Can we feed 10 billion people on organic farming alone? Available at: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/aug/14/organic-farming-agriculture-world-hunger … Continue reading

De intensieve veehouderij gebruikt ongeveer één derde deel van de in de wereld beschikbare hoeveelheid graan en ongeveer 75 procent van de hoeveelheid soja. Dit zet de voedselzekerheid onder druk.[11]Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017): Crop Prospects and Food Situation. March 2017. p.7 .FAO, Rome [12]Brack, D., A. Glover & L. Wellesley (2016): Agricultural Commodity Supply Chains Trade, Consumption and Deforestation. Chatham House, London. p. 24 Dieren graan voeren om vervolgens hun vlees en melk te consumeren, is geen efficiënte manier om om te gaan met energie, eiwitten en landgebruik.[13]Garnett T. (2010). Livestock, feed and food security. FCRN Briefing paper. Soja wordt veel gebruikt als veevoer, maar levert op zichzelf 15 keer meer eiwit dan vee kan produceren. Dit geldt ook voor veel andere groenten en peulvruchten.[14]Giovannucci, D., S. Scherr, D. Nierenberg, et al. (2012): Food and Agriculture: the future of sustainability. A strategic input to the Sustainable Development in the 21st Century (SD21) project. New … Continue reading

De vleesproductie bevordert landroof

Door de groeiende vraag naar dierlijke producten, importeren ontwikkelde landen honderdduizenden tonnen aan veevoer (voornamelijk soja, maïs en granen) uit landen in Zuid-Amerika en Afrika. Terwijl het landoppervlak dat nodig is voor de consumptie per hoofd van de bevolking in Europa 1,3 hectare bedraagt, is dat voor landen als China of India minder dan 0,4 hectare.[15]B. Lugschitz, M. Bruckner und S. Giljum (2011): Europe‘s global land demand: a study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Wien: … Continue reading Bijna 60 procent van het landoppervlak dat wordt gebruikt voor de dierlijke- en bosbouwproducten die geconsumeerd worden in Europa, ligt buiten Europa. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk importeren beiden elk jaar producten die goed zijn voor 80 miljoen hectare land buiten de eigen grenzen.[16]B. Lugschitz, M. Bruckner und S. Giljum (2011): Europe‘s global land demand: a study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Wien: … Continue reading Dit is rechtvaardig noch duurzaam en veroorzaakt honger in de wereld.

Dierlijke producten veroorzaken een wereldwijd watertekort

De veeteelt beslaat bijna één derde van de wereldwijde watervoetafdruk van de landbouw.[17]Mekonnen M.M. and Hoekstra A. (2012). A Global Assessment of the Water Footprint of Farm Animal Products. Ecosystems, DOI: 10.1007/s10021-011-9517-8 [07.03.2018] Ondertussen hebben 2,1 miljoen mensen geen toegang tot veilig drinkwater.[18]WHO (2017): 2.1 billion people lack safe drinking water at home, more than twice as many lack safe sanitation. Available at: … Continue reading De waterschaarste neemt toe en er wordt verwacht dat in 2025 ongeveer 1,8 miljoen mensen in een land of regio zullen leven waar waterschaarste heerst.[19]WWAP (World Water Assessment Programme) (2012): The United Nations World Water Development Report 4: Managing Water under Uncertainty and Risk. Paris, UNESCO. p 541 De watervoetafdruk van een dierlijk product is groter dan die van een plantaardig product met gelijkwaardige voedingswaarden. Het is daarom efficiënter om calorieën, eiwitten en andere belangrijke voedingsstoffen uit plantaardige voeding te halen.

Een plantaardig voedingspatroon vergt veel minder grondstoffen

Door wildernis om te bouwen tot landbouwgrond draagt de veehouderij bij aan ontbossing en veranderingen in landgebruik. De veehouderij en de visserij zijn beiden medeverantwoordelijk voor verlies in biodiversiteit, verslechtering van ecosystemen, klimaatverandering, watertekort en vervuiling. De massale consumptie van dierlijke producten vermindert de voedselveiligheid voor honderden miljoenen mensen op het zuidelijk halfrond. Zij ondervinden de negatieve gevolgen van de veranderingen in landgebruik die nodig zijn om dierlijke producten te kunnen produceren. Terwijl de mensen uit deze delen van de wereld honger lijden, wordt hun land gebruikt om gewassen te telen waarmee vee in welvarende landen kan worden gevoed, en worden hun oceanen leeggevist om te kunnen voldoen aan de vraag in het buitenland. Vlees, vis, zuivel en eieren zijn in feite luxegoederen die de overgrote meerderheid van de mensen niet nodig heeft, als gebalanceerde en gevarieerde plantaardige voeding beschikbaar is.

ProVeg ondersteunt de beschikbaarheid van plantaardige alternatieven

ProVeg zet zich in voor een eerlijker voedselsysteem waarin geen enkel mens of dier wordt uitgebuit en lobbyt voor een landbouw- en voedselbeleid met respect voor mens, dier en milieu. ProVeg promoot gezonde en plantaardige alternatieven voor dierlijke producten en steunt innovatieve bedrijven die de plantaardige markt willen verrijken met hun product. Op politiek gebied pleit ProVeg voor het potentieel van een plantaardige levensstijl als de oplossing voor een groot aantal problemen op het gebied van grondstofbehoud, milieu en dierenwelzijn.

References

References
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Fund for Agricultural Development, UNICEF, et al. (2017): The state of food security and nutrition in the world 2017: building resilience for peace and food security. p. 2
2 WHO (2018): Obesity and overweight. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ [12.02.2018]
3 UN (2017): World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100. Available at: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html [08.03.2018]
4 Gerland, P., A. E. Raftery, H. Sevčíková, et al. (2014): World population stabilization unlikely this century. Science. 346, p.234–237
5 Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO) (1996): Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. World Food Summit 13-17 November 1996. Rome. Available at: http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e06.htm#fn30 [07.03.2018]
6 Hertwich, E. (2010): Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Product and Materials. Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente. p. 80
7, 8 Cassidy, E. S., P. C. West, J. S. Gerber, et al. (2013): Redefining agricultural yields: from tonnes to people nourished per hectare. Environ. Res. Lett. 8, p.034015
9 Erb, K.-H., C. Lauk, T. Kastner, et al. (2016): Exploring the biophysical option space for feeding the world without deforestation. Nature Communications. 7, p.11382
10 The Guardian (2016): Can we feed 10 billion people on organic farming alone? Available at: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/aug/14/organic-farming-agriculture-world-hunger [20.03.2018]
11 Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017): Crop Prospects and Food Situation. March 2017. p.7 .FAO, Rome
12 Brack, D., A. Glover & L. Wellesley (2016): Agricultural Commodity Supply Chains Trade, Consumption and Deforestation. Chatham House, London. p. 24
13 Garnett T. (2010). Livestock, feed and food security. FCRN Briefing paper.
14 Giovannucci, D., S. Scherr, D. Nierenberg, et al. (2012): Food and Agriculture: the future of sustainability. A strategic input to the Sustainable Development in the 21st Century (SD21) project. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development. p. 10
15 B. Lugschitz, M. Bruckner und S. Giljum (2011): Europe‘s global land demand: a study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Wien: Sustainable Europe Research Institute, 2011. p. 14
16 B. Lugschitz, M. Bruckner und S. Giljum (2011): Europe‘s global land demand: a study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Wien: Sustainable Europe Research Institute, 2011. p. 22
17 Mekonnen M.M. and Hoekstra A. (2012). A Global Assessment of the Water Footprint of Farm Animal Products. Ecosystems, DOI: 10.1007/s10021-011-9517-8 [07.03.2018]
18 WHO (2017): 2.1 billion people lack safe drinking water at home, more than twice as many lack safe sanitation. Available at: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/water-sanitation-hygiene/en/ [12.03.2018]
19 WWAP (World Water Assessment Programme) (2012): The United Nations World Water Development Report 4: Managing Water under Uncertainty and Risk. Paris, UNESCO. p 541