Vleesconsumptie in België blijft verder dalen

Uit een onderzoek van iVOX op vraag van ProVeg België (voorheen EVA) in januari 2022 blijkt dat het de goede kant blijft uitgaan met de vleesconsumptie van de Belgen. Ondertussen geeft al 1 op 3 Belgen aan minstens wekelijks vegetarisch te eten. Het aantal Belgen dat elke dag vlees en vis eet, blijft ook dalen. Nog 68% van de Belgen noemt zich een echte omnivoor. Het percentage (bijna) vegetariërs en veganisten blijft nog klein, maar stijgt wel significant ten opzichte van 2020 van 5% naar 8%. Ook het aantal flexitariërs wordt steeds hoger: 28 % eet minstens 1 dag per week vegetarisch. In 2020 was dat 25% en in 2016 13 %.

Het is opvallend dat vooral vrouwen en jongeren het minst vlees eten. Bij de Belgen jonger dan 35 eet nog maar 58 % elke dag vlees en vis. De toekomst is dus echt plantaardig.

Nog meer goed nieuws: 4 op de 10 vleeseters wil in de toekomst minder vlees eten

8 % van de Belgen die zichzelf nu nog vleeseter noemen, wil in de toekomst vegetariër of veganist worden. Er is dus de komende jaren een mooi groeipotentieel voor het aandeel vegetariërs en veganisten in België. Dat zou zo wel eens heel snel boven de 10% kunnen uitkomen. Want ook hier zijn het vooral de Belgen jonger dan 35 die de overstap willen maken. Van de -35 jarigen die wel eens vlees eten wil 1 op 6 vegetarisch worden. De grootste drempels om nu nog niet vaker veggie te eten zijn de smaak, de kostprijs en onvoldoende eigen kookvaardigheden. Blijkbaar leeft vooral bij jongeren nog de perceptie dat vegetarische voeding duurder is dan vlees.

Vlees- en zuivelvervangers steeds populairder

2/3de van de Belgen eet nu al af en toe vleesvervangers. Vooral de vleesvervangers die op vlees lijken, blijven het populairst. Maar ook tofu, tempeh, seitan en vooral boterhambeleg worden meer gegeten dan in 2020.

Het aandeel Belgen dat dagelijks zuivel eet of drinkt daalt licht, terwijl plantaardige alternatieven voor zuivel populairder worden. Er zijn niet meer Belgen die zuivelalternatieven consumeren, maar ze worden wel frequenter gegeten en men eet meer verschillende soorten alternatieven.

De interesse in plantaardige producten stijgt ten opzichte van 2020. Belgen zijn vooral geïnteresseerd in alternatieven voor charcuterie, vlees en melk. Ook hier zijn het vooral de jongeren die aan de kar trekken. Het aandeel jongeren dat geïnteresseerd is in deze alternatieven is steeds ongeveer dubbel zo groot als het aandeel geïnteresseerde 55-plussers.

Opvallend, 3 op 10 Belgen zegt dat ze kweekvlees zouden kopen in de supermarkt. Mannen en jongeren zijn hierin het meest geïnteresseerd.

Dierenwelzijn, het klimaat en gezondheid blijven belangrijkste motivatie

Dierenwelzijn, het klimaat en de eigen gezondheid blijven de belangrijkste motivaties voor wie vegetarisch of veganistisch eet. Voor niet-vegetariërs is gezondheid de belangrijkste drijfveer, gevolgd door klimaat en dierenwelzijn. Jongeren en vrouwen zijn gevoeliger voor dierenleed dan mannen.

Belgen staan positiever ten opzichte van veganisme en vegetarisme

Het aandeel Belgen dat vegetarische en veganistische voeding gezond vindt, is gestegen tegenover 2020. Vrouwen (47%) en jongeren (46%) vinden vegetarisch eten vaker gezond.

Het aandeel dat veggie/vegan eten goed doenbaar vindt, is ook gestegen.

Ongeveer 1 op de 4 Belgen die wel eens vlees eten, hebben bewondering voor anderen die vegetarisch of vegan eten. Ook het aandeel vleeseters die vegans raar vinden, is significant gedaald tegenover 2020.

Belgen geloven ook vaker dat het aantal vegetariërs, vegans en flexitariërs in de toekomst zal blijven toenemen. Het aandeel dat veganisme een tijdelijke trend noemt, daalt significant tegenover 2020. 1 op de 2 Belgen (48 %, 3% meer dan in 2020) gaat er dan ook mee akkoord dat het in de toekomst een noodzaak zal zijn om minder vlees en vis te eten.

Impact Donderdag Veggiedag en de VeggieChallenge

Interessant om te weten is ook dat de campagnes van ProVeg België impact hebben. De helft van Belgen die ooit deelnamen aan Donderdag Veggiedag, zegt hierdoor minder vlees te eten. En 1 op 5 deelnemers, zegt nu (bijna) vegetariër te zijn.

Ook de VeggieChallenge heeft impact, de helft van de deelnemers aan de VeggieChallenge die nog niet vegan aten, zegt dat ze dankzij de campagne minder dierlijke producten eten. En 4 op 10 zegt nu zelfs bijna-veganist te zijn. Meedoen aan de VeggieChallenge kan dus echt je leven veranderen.

Brussel doet het nog beter

In Brussel zijn de cijfers nog beter in vergelijking met Vlaanderen en Wallonië. 11 % noemt zichzelf (bijna-)vegetariër of veganist en 2 op de 5 Brusselaars (42 %) eet minstens wekelijks vegetarisch. Dit is meer dan in Vlaanderen (33 %) of Wallonië (29 %). Bijna de helft (45%) van de Brusselse vleeseters wil vleesconsumptie in de toekomst minderen, wat een groter aandeel is dan in België over het algemeen (39%).

Meer over dit onderzoek

Dit zijn de resultaten van een onderzoek van iVOX in opdracht van ProVeg België (voorheen EVA). Als sinds 2011 is er deze tweejaarlijkse veggie barometer. Het doel van dit onderzoek is om zicht te hebben de eetgewoontes van de Belgen en meer specifiek het gedrag, attitude en drempels t.o.v. plantaardige voeding. Hier kunnen we met de werking van ProVeg dan op inspelen.

De doelgroep zijn Belgen ouder dan 18 jaar.
Online survey bij het iVOX research panel (N: 2000 (Belgen) + 400 (Brusselaars)) representatief naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau.

  • Maximale foutenmarge bij een steekproef van 2000 respondenten (95% betrouwbaarheid): 2,08 %
  • Maximale foutenmarge bij een steekproef van 400 respondenten (95% betrouwbaarheid): 4,85 %

Laatste updates en nieuws