alert awareness become-a-member bio calendar clock close community corporate cup email entrance facebook heart instagram international leaf make-a-donation mappin menu pawn person political-tribune proveg-icon quote refresh search spread-the-word taste-plate twitter waga worldmap youtube options-menu chevron-left chevron-right

De impact van de veehouderij op honger in de wereld

De wereldbevolking groeit gestaag en daarmee neemt het risico op hongersnoden, watertekorten en milieurampen toe. Vragen over hoe we de wereld op een eerlijke en duurzame wijze kunnen voeden en hoe we honger kunnen voorkomen, zijn daarom relevanter dan ooit. Een plantaardig dieet vraagt om minder grondstoffen en pesticiden, en is minder vervuilend. Bovendien kan het leiden tot een eerlijkere en een meer gelijkwaardige wereld. ProVeg informeert over de manier waarop het consumeren van dierlijke producten zorgt voor een oneerlijke voedselverdeling en honger in de wereld.

 

De ongelijke voedselverdeling is een probleem van wereldformaat

Wereldwijd zijn er bijna 815 miljoen mensen die hongerlijden; een nog grotere groep is ondervoed.1)Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Fund for Agricultural Development, UNICEF, et al. (2017): The state of food security and nutrition in the world 2017: building resilience for peace and food security. p. 2 Tegelijkertijd kampen bijna 2 miljard mensen met overgewicht en lijden 650 miljoen mensen aan obesitas.2)WHO (2018): Obesity and overweight. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ [12.02.2018] De verwachting is dat de wereldbevolking tot 2050 met meer dan 30 procent zal groeien en dat deze rond 2100 uit 11 tot 13 miljard mensen bestaat.3)UN (2017): World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100. Available at: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html [08.03.2018] 4)Gerland, P., A. E. Raftery, H. Sevčíková, et al. (2014): World population stabilization unlikely this century. Science. 346, p.234–237 Men vraagt zich dan ook af hoe grondstoffen en voedsel het beste verdeeld kunnen worden over een groeiende wereldpopulatie, zodat een wereld kan worden gecreëerd met minder honger, dierenleed en milieuproblemen. Het garanderen van voedselzekerheid voor iedereen betekent dat er meer moet worden gedaan omtrent de toegang tot voldoende, veilig en voedzaam eten voor ieder mens.5)Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO) (1996): Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. World Food Summit 13-17 November 1996. Rome. Available at: http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e06.htm#fn30 [07.03.2018] Het wereldwijde systeem van voedselverdeling is erg uit verhouding en heeft een grote impact op de armen en kwetsbaren onder ons.

De veehouderij verspilt een enorme hoeveelheid eten

Het meeste voedsel wordt verspilt middels de veehouderij. Meer dan 50 procent van alle gewassen in de wereld wordt gebruikt om dieren te voeden.6)Hertwich, E. (2010): Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Product and Materials. Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente. p. 80 Worden al deze gewassen ingezet voor directe menselijke consumptie, dan stijgt het aantal beschikbare calorieën met 70 procent. Hiermee kunnen vier miljard mensen worden gevoed en van hun honger worden verlost.7)Cassidy, E. S., P. C. West, J. S. Gerber, et al. (2013): Redefining agricultural yields: from tonnes to people nourished per hectare. Environ. Res. Lett. 8, p.034015 Stappen we over op een volledig plantaardig dieet, dan kunnen we met de opbrengst van reeds bestaande landbouwgronden zelfs 10 miljard mensen voeden.8)Cassidy, E. S., P. C. West, J. S. Gerber, et al. (2013): Redefining agricultural yields: from tonnes to people nourished per hectare. Environ. Res. Lett. 8, p.034015 9)Erb, K.-H., C. Lauk, T. Kastner, et al. (2016): Exploring the biophysical option space for feeding the world without deforestation. Nature Communications. 7, p.11382 10)The Guardian (2016): Can we feed 10 billion people on organic farming alone? Available at: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/aug/14/organic-farming-agriculture-world-hunger [20.03.2018]

De intensieve veehouderij gebruikt ongeveer één derde deel van de in de wereld beschikbare hoeveelheid graan en circa 75 procent van de hoeveelheid soja. Dit zorgt ervoor dat de voedselzekerheid onder druk staat.11)Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017): Crop Prospects and Food Situation. March 2017. p.7 .FAO, Rome 12)Brack, D., A. Glover & L. Wellesley (2016): Agricultural Commodity Supply Chains Trade, Consumption and Deforestation. Chatham House, London. p. 24 Dieren graan voeren om vervolgens hun vlees en melk te consumeren, is niet erg efficiënt als het gaat om energie, eiwitten en landgebruik.13)Garnett T. (2010). Livestock, feed and food security. FCRN Briefing paper. Soja wordt veel gebruikt als veevoer, maar levert op zichzelf 15 keer meer eiwit dan vee kan produceren. Dit geldt voor veel meer groenten en peulvruchten.14)Giovannucci, D., S. Scherr, D. Nierenberg, et al. (2012): Food and Agriculture: the future of sustainability. A strategic input to the Sustainable Development in the 21st Century (SD21) project. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development. p. 10

justice - ProVeg NL

De vleesproductie veroorzaakt ontbossing en bevordert landroof

De groeiende vraag naar dierlijke producten maakt dat ontwikkelde landen honderdduizenden tonnen aan veevoer (voornamelijk soja, maïs en granen) importeren uit ontwikkelingslanden in Zuid-Amerika en Afrika. Waar het landoppervlak dat nodig is voor de consumptie per hoofd van de bevolking in Europa 1,3 hectare bedraagt, is dat voor landen als China of India minder dan 0,4 hectare.15)B. Lugschitz, M. Bruckner und S. Giljum (2011): Europe‘s global land demand: a study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Wien: Sustainable Europe Research Institute, 2011. p. 14 Bijna 60 procent van het landoppervlak dat wordt gebruikt voor de dierlijke- en bosbouwproducten die geconsumeerd worden in Europa, ligt buiten Europa. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk importeren beiden elk jaar producten die goed zijn voor 80 miljoen hectare land buiten de eigen grenzen.16)B. Lugschitz, M. Bruckner und S. Giljum (2011): Europe‘s global land demand: a study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Wien: Sustainable Europe Research Institute, 2011. p. 22 Dit is rechtvaardig noch duurzaam en een oorzaak voor honger in de wereld.

Dierlijke producten veroorzaken een wereldwijd watertekort

De veehouderij beslaat bijna één derde van de wereldwijde watervoetafdruk van de landbouw.17)Mekonnen M.M. and Hoekstra A. (2012). A Global Assessment of the Water Footprint of Farm Animal Products. Ecosystems, DOI: 10.1007/s10021-011-9517-8 [07.03.2018] Dit terwijl meer dan 2,1 miljoen mensen geen toegang hebben tot veilig drinkwater.18)WHO (2017): 2.1 billion people lack safe drinking water at home, more than twice as many lack safe sanitation. Available at: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/water-sanitation-hygiene/en/ [12.03.2018] De waterschaarste neemt toe en verwacht wordt dat in 2025 ongeveer 1,8 miljoen mensen in een land of regio zullen leven waar waterschaarste heerst.19)WWAP (World Water Assessment Programme) (2012): The United Nations World Water Development Report 4: Managing Water under Uncertainty and Risk. Paris, UNESCO. p 541 De watervoetafdruk van een dierlijk product is groter dan die van een plantaardig product met gelijkwaardige voedingswaarden. Het is daarom efficiënter om calorieën, eiwitten en andere belangrijke voedingsstoffen uit plantaardige voeding te verkrijgen.

Een plantaardig dieet vereist veel minder grondstoffen

Door wildernis om te bouwen tot landbouwgrond draagt de veehouderij bij aan ontbossing en veranderingen in landgebruik. De veehouderij en de visserij zijn beiden medeverantwoordelijk voor verlies in bio-diversiteit, verslechtering van ecosystemen, klimaatverandering, watertekort en vervuiling. Het op grote schaal consumeren van dierlijke producten vermindert de voedselveiligheid voor honderden miljoenen mensen op het zuidelijk halfrond. Zij ondervinden de negatieve gevolgen van de veranderingen in landgebruik die nodig zijn om dierlijke producten te kunnen creëren. Terwijl de mensen uit dit deel van de wereld honger lijden, wordt hun land gebruikt om gewassen te telen waarmee vee in welvarende landen kan worden gevoed, en worden hun oceanen leeggevist om te kunnen voldoen aan de vraag in het buitenland. Vlees, vis, zuivel en eieren zijn in feite luxegoederen die de overgrote meerderheid van de mensen niet nodig heeft wanneer gebalanceerde en gevarieerde plantaardige voedingsmiddelen beschikbaar zijn.

ProVeg ondersteunt de beschikbaarheid van plantaardige alternatieven

ProVeg zet zich in voor een eerlijker voedselsysteem waarbinnen geen enkel mens of dier wordt uitgebuit en eist van politici zij het landbouw- en voedselbeleid aanpassen op een wijze die ten goede komt aan mens, dier en milieu. ProVeg promoot gezonde en plantaardige alternatieven voor dierlijke producten en steunt innovatieve bedrijven die de veganistische markt willen verrijken met hun product. Op politiek gebied pleit ProVeg voor het potentieel van een plantaardige levensstijl als de oplossing voor een groot aantal problemen op het gebied van grondstofbehoud, milieu en dierenwelzijn.

References   [ + ]

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Fund for Agricultural Development, UNICEF, et al. (2017): The state of food security and nutrition in the world 2017: building resilience for peace and food security. p. 2
2. WHO (2018): Obesity and overweight. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ [12.02.2018]
3. UN (2017): World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100. Available at: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html [08.03.2018]
4. Gerland, P., A. E. Raftery, H. Sevčíková, et al. (2014): World population stabilization unlikely this century. Science. 346, p.234–237
5. Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO) (1996): Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. World Food Summit 13-17 November 1996. Rome. Available at: http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e06.htm#fn30 [07.03.2018]
6. Hertwich, E. (2010): Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Product and Materials. Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente. p. 80
7, 8. Cassidy, E. S., P. C. West, J. S. Gerber, et al. (2013): Redefining agricultural yields: from tonnes to people nourished per hectare. Environ. Res. Lett. 8, p.034015
9. Erb, K.-H., C. Lauk, T. Kastner, et al. (2016): Exploring the biophysical option space for feeding the world without deforestation. Nature Communications. 7, p.11382
10. The Guardian (2016): Can we feed 10 billion people on organic farming alone? Available at: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/aug/14/organic-farming-agriculture-world-hunger [20.03.2018]
11. Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017): Crop Prospects and Food Situation. March 2017. p.7 .FAO, Rome
12. Brack, D., A. Glover & L. Wellesley (2016): Agricultural Commodity Supply Chains Trade, Consumption and Deforestation. Chatham House, London. p. 24
13. Garnett T. (2010). Livestock, feed and food security. FCRN Briefing paper.
14. Giovannucci, D., S. Scherr, D. Nierenberg, et al. (2012): Food and Agriculture: the future of sustainability. A strategic input to the Sustainable Development in the 21st Century (SD21) project. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development. p. 10
15. B. Lugschitz, M. Bruckner und S. Giljum (2011): Europe‘s global land demand: a study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Wien: Sustainable Europe Research Institute, 2011. p. 14
16. B. Lugschitz, M. Bruckner und S. Giljum (2011): Europe‘s global land demand: a study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Wien: Sustainable Europe Research Institute, 2011. p. 22
17. Mekonnen M.M. and Hoekstra A. (2012). A Global Assessment of the Water Footprint of Farm Animal Products. Ecosystems, DOI: 10.1007/s10021-011-9517-8 [07.03.2018]
18. WHO (2017): 2.1 billion people lack safe drinking water at home, more than twice as many lack safe sanitation. Available at: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/water-sanitation-hygiene/en/ [12.03.2018]
19. WWAP (World Water Assessment Programme) (2012): The United Nations World Water Development Report 4: Managing Water under Uncertainty and Risk. Paris, UNESCO. p 541
Top