alertawarenessbecome-a-memberbiocalendarclockclosecommunitycorporatecupemailentrancefacebookheartinstagraminternationalleafmake-a-donationmappinmenupawnpersonpolitical-tribuneproveg-iconquoterefreshsearchspread-the-wordtaste-platetwitterwagaworldmapyoutube

De impact van de vee-industrie op honger in de wereld

De wereldbevolking groeit gestaag en daarmee neemt ook het risico op hongersnoden, watertekorten en milieurampen toe. De vraag hoe we de wereld op een eerlijke en duurzame wijze kunnen voeden en honger kunnen voorkomen is daardoor relevanter dan ooit. Voor een plantaardig dieet zijn minder grondstoffen en pesticiden nodig, er ontstaat minder vervuiling, en het volgen van dit dieet kan leiden tot een eerlijker en gelijkwaardiger wereld. ProVeg Nederland geeft informatie over de wijze waarop consumptie van dierlijke producten leidt tot honger in de wereld en de oneerlijke wijze waarop voedsel wordt verdeeld

Ongelijke verdeling van voedsel is een probleem van wereldformaat

Wereldwijd lijden bijna 815 miljoen mensen honger en een nog grotere groep mensen is ondervoed.1)Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Fund for Agricultural Development, UNICEF, et al. (2017): The state of food security and nutrition in the world 2017: building resilience for peace and food security. p. 2 Tegelijkertijd hebben bijna 2 miljard mensen overgewicht, en lijden 650 miljoen mensen aan obesitas.2)WHO (2018): Obesity and overweight. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ [12.02.2018] De verwachting is dat de wereldbevolking tot 2015 met meer dan 30% zal groeien en dat rond het jaar 2100 11 tot 13 miljard mensen de aarde zullen bevolken.3)UN (2017): World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100. Available at https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html [08.03.2018] 4)Gerland, P., A. E. Raftery, H. Sevčíková, et al. (2014): World population stabilization unlikely this century. Science. 346, p.234–237 De vraag is dan ook hoe we onze grondstoffen en voedsel kunnen verdelen over een groeiende wereldpopulatie om zo een wereld te creëren met minder honger, waarin minder dieren lijden en waarin minder milieuproblemen bestaan. Voedselzekerheid garanderen voor iedereen betekent dat we meer moeten doen om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot genoeg, veilig en voedzaam eten zodat iedereen een gezond en actief leven kan leiden.5)Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO) (1996): Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. World Food Summit 13-17 November 1996. Rome. Available at http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e06.htm#fn30 [07.03.2018] Het oneerlijke wereldwijde systeem van voedselverdeling  heeft een disproportioneel grote impact op de armste en kwetsbaarste mensen.

De vee-industrie verkwist een enorme hoeveelheid eten

De meeste voedselverspilling vindt plaats in de vee-industrie. Meer dan 50% van alle gewassen ter wereld wordt geproduceerd om dieren te voeden.6)Hertwich, E. (2010): Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Product and Materials. Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente. p. 80 Als al deze gewassen ingezet zouden worden voor directe menselijke consumptie, dan zou het aantal beschikbare calorieën met 70% stijgen waarmee een extra vier miljard mensen gevoed zou kunnen worden en honger wordt voorkmoen.7)Cassidy, E. S., P. C. West, J. S. Gerber, et al. (2013): Redefining agricultural yields: from tonnes to people nourished per hectare. Environ. Res. Lett. 8, p.034015 Bij het volgen van een volledig plantaardig dieet zou dit betekenen dat zelfs tien miljard mensen gevoed kunnen worden met de opbrengst van de huidige landbouwgronden.8)Cassidy, E. S., P. C. West, J. S. Gerber, et al. (2013): Redefining agricultural yields: from tonnes to people nourished per hectare. Environ. Res. Lett. 8, p.034015 9)Erb, K.-H., C. Lauk, T. Kastner, et al. (2016): Exploring the biophysical option space for feeding the world without deforestation. Nature Communications. 7, p.11382 10)The Guardian (2016): Can we feed 10 billion people on organic farming alone? Available at: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/aug/14/organic-farming-agriculture-world-hunger [20.03.2018]

De intensieve veehouderij gebruikt ongeveer een derde van de in de wereld beschikbare hoeveelheid graan en ongeveer 75% van de hoeveelheid soja, waardoor de voedselzekerheid in de wereld onder druk staat.11)Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017): Crop Prospects and Food Situation. March 2017. p.7 .FAO, Rome 12)Brack, D., A. Glover & L. Wellesley (2016): Agricultural Commodity Supply Chains Trade, Consumption and Deforestation. Chatham House, London. p. 24 Het graan voeren aan dieren en vervolgens hun vlees en melk consumeren is minder efficiënt wanneer het gaat om energie, eiwitten en landgebruik.13)Garnett T. (2010). Livestock, feed and food security. FCRN Briefing paper. Soja wordt veel gebruikt als diervoeder, maar heeft een 15 keer zo grote eiwitopbrengst per hectare land dan dat vee kan produceren. Ook veel andere peulvruchten en groenten hebben een hogere eiwitproductie per hectare land.14)Giovannucci, D., S. Scherr, D. Nierenberg, et al. (2012): Food and Agriculture: the future of sustainability. A strategic input to the Sustainable Development in the 21st Century (SD21) project. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development. p. 10

Vleesproductie veroorzaakt ontbossing en bevordert landroof

De groeiende vraag naar dierlijke levensmiddelen zorgt ervoor dat ontwikkelde landen honderdduizenden tonnen aan diervoeder, voornamelijk soja, maïs en granen, importeren uit ontwikkelingslanden in Zuid-Amerika en Afrika. Het landoppervlak nodig voor consumptie per capita in de EU is 1,3 hectare, waar voor inwoners van bijvoorbeeld China en India minder dan 0,4 hectare per capita nodig is.15)B. Lugschitz, M. Bruckner und S. Giljum (2011): Europe‘s global land demand: a study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Wien: Sustainable Europe Research Institute, 2011. p. 14 Bijna 60% van het landoppervlak voor de land- en bosbouwproducten die in de EU geconsumeerd worden ligt buiten Europa. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk importeren elk producten waarvoor meer dan 80 miljoen hectare land nodig is dat buiten de eigen grenzen ligt.16)B. Lugschitz, M. Bruckner und S. Giljum (2011): Europe‘s global land demand: a study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Wien: Sustainable Europe Research Institute, 2011. p. 22 Dit is niet rechtvaardig noch duurzaam, en een oorzaak voor honger in de wereld.

Dierlijke producten leiden tot een wereldwijd watertekort

De vee-industrie beslaat bijna een derde van de wereldwijde landbouw-watervoetafdruk.17)Mekonnen M.M. and Hoekstra A. (2012). A Global Assessment of the Water Footprint of Farm Animal Products. Ecosystems, DOI: 10.1007/s10021-011-9517-8 [07.03.2018] Tegelijkertijd hebben meer dan 2,1 miljoen mensen geen toegang tot veilig drinkwater.18)WHO (2017): 2.1 billion people lack safe drinking water at home, more than twice as many lack safe sanitation. Available at: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/water-sanitation-hygiene/en/ [12.03.2018] De waterschaarste neemt hoogstwaarschijnlijk toe en de verwachting is dat in 2025 ongeveer 1,8 miljoen mensen zullen leven in een land of regio waar waterschaarste heerst.19)WWAP (World Water Assessment Programme) (2012): The United Nations World Water Development Report 4: Managing Water under Uncertainty and Risk. Paris, UNESCO. p 541 De watervoetafdruk van een dierlijk product is groter dan die van plantaardig eten met gelijkwaardige voedingswaarden. Daardoor is het meer water-efficiënt om calorieën, eiwitten en voedingsstoffen te verkrijgen uit plantaardige voeding dan uit dierlijke producten.

Een plantaardig dieet heeft veel minder grondstoffen nodig

De vee-industrie draagt bij aan ontbossing en wijziging van het type landgebruik door wildernis te veranderen in landbouwgrond. De vee- en visindustrie zijn mede verantwoordelijk voor het verlies in bio-diversiteit, verslechtering van ecosystemen en voor klimaatverandering, watertekort en vervuiling. Het op grote schaal eten van dierlijke producten vermindert voedselveiligheid voor honderden miljoenen mensen op het zuidelijk halfrond die de negatieve gevolgen ondervinden van de veranderingen in landgebruik die nodig zijn om deze goederen te produceren. Hun land wordt gebruikt om gewassen te telen bedoeld om vee in welvarende landen te voeden en hun oceanen worden over-bevist om te voldoen aan de vraag in het buitenland, terwijl zijzelf vaak honger leiden en worstelen om te kunnen overleven. Vlees, zuivel, eieren en vis zijn in feite luxegoederen welke de overgrote meerderheid van de mensen niet nodig heeft wanneer gebalanceerde en gevarieerde plantaardige voedingsmiddelen voorhanden zijn.

ProVeg ondersteunt de beschikbaarheid van plantaardige alternatieven

ProVeg Nederland zet zich in voor een eerlijker voedselsysteem waarin geen dieren en mensen uitgebuit worden en eist van politici dat zij landbouw- en voedselbeleid aan zullen passen zodat dit ten goede komt aan mensen, dieren en het milieu. ProVeg Nederland promoot gezonde alternatieven voor dierlijke producten waar geen dierenleed aan te pas is gekomen en steunt daarnaast innovatieve bedrijven die de vega-markt willen verrijken met hun producten. In haar politieke werk pleit en promoot ProVeg Nederland voor het potentieel van plantaardige producten en de plantaardige levensstijl als de oplossing voor een groot aantal problemen zoals het behoud van grondstoffen, milieubescherming en dierenwelzijn.

.

References   [ + ]

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Fund for Agricultural Development, UNICEF, et al. (2017): The state of food security and nutrition in the world 2017: building resilience for peace and food security. p. 2
2. WHO (2018): Obesity and overweight. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ [12.02.2018]
3. UN (2017): World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100. Available at https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html [08.03.2018]
4. Gerland, P., A. E. Raftery, H. Sevčíková, et al. (2014): World population stabilization unlikely this century. Science. 346, p.234–237
5. Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO) (1996): Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. World Food Summit 13-17 November 1996. Rome. Available at http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e06.htm#fn30 [07.03.2018]
6. Hertwich, E. (2010): Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Product and Materials. Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente. p. 80
7, 8. Cassidy, E. S., P. C. West, J. S. Gerber, et al. (2013): Redefining agricultural yields: from tonnes to people nourished per hectare. Environ. Res. Lett. 8, p.034015
9. Erb, K.-H., C. Lauk, T. Kastner, et al. (2016): Exploring the biophysical option space for feeding the world without deforestation. Nature Communications. 7, p.11382
10. The Guardian (2016): Can we feed 10 billion people on organic farming alone? Available at: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/aug/14/organic-farming-agriculture-world-hunger [20.03.2018]
11. Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017): Crop Prospects and Food Situation. March 2017. p.7 .FAO, Rome
12. Brack, D., A. Glover & L. Wellesley (2016): Agricultural Commodity Supply Chains Trade, Consumption and Deforestation. Chatham House, London. p. 24
13. Garnett T. (2010). Livestock, feed and food security. FCRN Briefing paper.
14. Giovannucci, D., S. Scherr, D. Nierenberg, et al. (2012): Food and Agriculture: the future of sustainability. A strategic input to the Sustainable Development in the 21st Century (SD21) project. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development. p. 10
15. B. Lugschitz, M. Bruckner und S. Giljum (2011): Europe‘s global land demand: a study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Wien: Sustainable Europe Research Institute, 2011. p. 14
16. B. Lugschitz, M. Bruckner und S. Giljum (2011): Europe‘s global land demand: a study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Wien: Sustainable Europe Research Institute, 2011. p. 22
17. Mekonnen M.M. and Hoekstra A. (2012). A Global Assessment of the Water Footprint of Farm Animal Products. Ecosystems, DOI: 10.1007/s10021-011-9517-8 [07.03.2018]
18. WHO (2017): 2.1 billion people lack safe drinking water at home, more than twice as many lack safe sanitation. Available at: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/water-sanitation-hygiene/en/ [12.03.2018]
19. WWAP (World Water Assessment Programme) (2012): The United Nations World Water Development Report 4: Managing Water under Uncertainty and Risk. Paris, UNESCO. p 541
Top