ProVeg Nederland

Algemeen

ProVeg Nederland
Cornelis Matelieffstraat 1
1335 RL Almere

Vertegenwoordigd door:

Veerle Vrindts (Algemeen directeur)

Contact:

Email: [email protected]

Inschrijving in het register:

Geregistreerd bij Kamer van Koophandel.
Registratienummer: 53813596

Bankrekening:

ProVeg Nederland
NL95 TRIO 0254 6588 30
Triodos

BTW ID:

NL 851028512B01

ANBI-verantwoording

ProVeg Nederland is een ANBI geregisteerde non-profitorganisatie.
Als algemeen nut beogende instelling (ANBI) is ProVeg Nederland transparant over haar beleid en besteding van financiële middelen.

Doneren met belastingvoordeel is mogelijk. Kijk voor meer informatie op onze website.

De doelstelling

De stichting heeft ten doel het op een positieve en creatieve manier bevorderen van de consumptie van plantaardige voeding. ProVeg Nederland zet zich op deze manier in voor een transitie naar een meer duurzame, diervriendelijke en mensvriendelijke samenleving, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het beleidsplan

Doelstelling:

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. consumenten enerzijds te inspireren tot en anderzijds te informeren over duurzame plantaardige voeding;
b. het publiek op een positieve manier in aanraking te brengen met plantaardige voeding, waarmee een positieve associatie wordt gecreëerd rondom plantaardige consumptie;
c. het publiek informeren en sensibiliseren over het verschil dat zijzelf kunnen maken door plantaardig(er) te gaan eten.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Werkzaamheden:

– Vergroten van het vegetarische aanbod en eiwitinnovaties
– Verlagen consumptie van dierlijke producten
– via online consumentencampagnes
– via organisatie van vegetarische evenementen
– Informeren over plantaardige lifestyle via publicaties, outreach, presentaties, etc.

Wijze waarop de fondsen geworven worden:

ProVeg Nederland is enkel mogelijk dankzij haar donateurs. Zij geven een vaste donatie op maand- of jaarbasis. Donateurs worden online geworven via de website en nieuwsbrief en via stands tijdens de ProVeg evenementen.

Daarnaast krijgt ProVeg op projectbasis voor specifieke projecten subsidies van o.a. gemeente Amsterdam, VegFund en Lush Foundation.

Wijze waarop ProVeg Nederland fondsen en vermogen beheert

ProVeg Nederland werkt met een externe, onafhankelijk boekhouder voor het opstellen van de jaarstukken. Voor de dagelijkse boekhouding zijn twee vrijwilligers aangesteld onder supervisie van de directeur. ProVeg Nederland heeft een zichtrekening en een spaarrekening bij de duurzame bank Triodos.

Wijze waarop ProVeg Nederland fondsen en vermogen besteedt:

Momenteel heeft ProVeg Nederland geen betaalde medewerkers. Wel worden zzp-ers ingehuurd voor concrete opdrachten. Andere overheadkosten zijn tot een minimum beperkt (hostingkosten, IT-kosten, kantoormateriaal). ProVeg heeft een sterk vrijwilligersnetwerk en kan daarom met weinig middelen veel bereiken.

Jaarstukken:

Voor een gedetailleerd overzicht van ons beleid en financiële rapportage, raadpleeg onze jaarrekeningen 2012-2018.

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

De bestuursleden:

Veerle Vrindts: Voorzitter
Pablo Moleman: Secretaris
Nicoll Peracha: Algemeen bestuurslid

Het beloningsbeleid

De bestuurders zijn onbezoldigd. De bestuurders hebben recht op een onkostenvergoeding.

 

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden van ProVeg Nederland

Donateursvoorwaarden

Bekijk hier de donateursvoorwaarden van ProVeg Nederland

 

ProVeg International

Juridische openbaarmaking


Informatie overeenkomstig § 5 van de Duitse Telemedia Act (TMA):

ProVeg Deutschland e.V.
Genthiner Straße 48
10785 Berlin

Vertegenwoordigd door:

Sebastian Joy (Plaatsvervangend voorzitter, Algemeen directeur)

Contact:

Tel: +49 30 29 02 82 53-0
Fax: +49 30 29 02 82 53-26
Email: [email protected]

Inschrijving in het register:

Geregistreerd in het Register van Verenigingen.
Geregistreerde rechtbank: Berlijn (Charlottenburg) Arrondissementsrechtbank
Registratienummer: VR 32501

BTW ID:

BTW ID overeenkomstig § 27a van de Duitse BTW-wet (VAT Act):
DE115669781

Persoon verantwoordelijk voor de inhoud overeenkomstig § 55 par. 2 van de Interstate Broadcasting Agreement (RStV):

Sebastian Joy
Genthiner Straße 48
10785 Berlin

Nota over EU-geschillenbeslechting

De Europese Commissie voorziet in een website voor Online Geschillenbeslechting (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr
Onze e-mailadres kan hierboven worden gevonden onder “Contact”.

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud
Als dienstverlener, zijn wij in het kader van algemene juridische regels verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze sites overeenkomstig § 7 par. 1 van TMA. Echter, overeenkomstig §§ 8 tot 10 van de TMA zijn wij als dienstverlener niet aansprakelijk voor het controleren van extern doorgegeven of opgeslagen informatie, of voor het onderzoeken van omstandigheden die onwettige activiteiten suggereren. Onze verplichtingen in het kader van algemene wetgeving omtrent verwijderen of blokkeren van informatie blijven onaangetast. Nochtans, aansprakelijkheid in dit opzicht is alleen mogelijk vanaf het moment dat wij op de hoogte zijn van een specifieke schending. Wanneer we kennis nemen van dergelijke schendingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor koppelingen
Onze website bevat koppelingen naar externe websites van derde partijen waarover wij omtrent inhoud geen invloed hebben. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor deze externe inhoud. De betreffende aanbieder of exploitant van de koppeling is altijd verantwoordelijk voor de inhoud. De gekoppelde websites werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke schendingen op het moment dat zij gekoppeld werden. Op het moment van koppelen is geen onwettige inhoud geconstateerd. Het continu inspecteren van de inhoud van de gekoppelde websites achten we niet redelijk zonder specifiek bewijs van een schending. Wanneer we kennis nemen van dergelijke schendingen, zullen wij deze koppelingen onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De inhoud en het werk op deze websites vervaardigd door de website operator zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Duplicatie, adaptatie, distributie en elke vorm van toepassing buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de geschreven toestemming van de respectievelijke auteur en/of maker. Downloaden en kopiëren van deze website is alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Als de inhoud op deze website niet door de web operator is vervaardigd, is het auteursrecht van de derde partij van toepassing. In het bijzonder wordt elke derde partij als dusdanig geïdentificeerd. Niettemin, als u een auteursrechtovertreding identificeert, gelieve ons dienovereenkomstig op de hoogte te brengen. Wanneer we kennis nemen van dergelijke schendingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Deze website werd vervaardigd met het Open-Source Content Management System WordPress.

Top