AKTUALNOŚCI

Zdrowsza dieta podczas pandemii: raport Upfield

Od dłuższego czasu obserwujemy rosnące zainteresowanie żywnością pochodzenia roślinnego na rynkach światowych. Podczas epidemii nastąpiło znaczne przy...

Rola diet roślinnych w zwalczaniu pandemii

Świat, jaki znamy, stanął w miejscu - z powodu wirusa, który został przeniesiony na ludzi przez konsumpcję zwierząt i szybko rozprzestrzenił się na ca...

COVID-19 przyspiesza rozwój rynku alternatywnego białka

Chociaż trwająca pandemia ma poważny wpływ na przemysł spożywczy i szeroko pojętą gospodarkę światową, istnieje wiele powodów do optymizmu co do przys...

Szanse dla roślinnych biznesów w czasach pandemii

Zanim COVID-19 rozprzestrzenił się na świecie, sektor roślinnych alternatyw rozwijał się w niezwykle szybkim tempie. Podczas gdy światowa gospodarka z...

Hodowla zwierząt generuje wylesianie

Nie moglibyśmy żyć bez lasów. Lasy pokrywają jedną trzecią masy lądowej Ziemi, są niezbędne do podtrzymania życia na naszej planecie i spowolnienia zm...

Wzywamy UE do zaprzestania promowania niezrównoważonej żywności

ProVeg International wzywa Unię Europejską do przesunięcia dotacji przeznaczonych na promocję mięsa i przetworów mlecznych na żywność pochodzenia rośl...

DLACZEGO PROVEG?

Wiele najbardziej palących problemów na świecie ma wspólną przyczynę: nasze wybory żywieniowe. Celem ProVeg jest podnoszenie świadomości na temat sposobów ich rozwiązywania poprzez dietę.


PRO
ZDROWIE


PRO
ZWIERZĘTA


PRO
ŚRODOWISKO


PRO
SPRAWIEDLIWOŚĆ


PRO
SMAK

Top