Zobacz, co udało nam się ostatnio osiągnąć wspólnymi siłami! ProVeg zawdzięcza swoje sukcesy wszystkim, którzy wspierają nas na co dzień – dołącz do nas, dzieląc się naszymi informacjami lub wpłacając datki. Dziękujemy za Twoje wsparcie – nasze sukcesy są także Twoimi sukcesami!

OSTATNIE SUKCESY

Przełomowa rezolucja ONZ w sprawie dobrostanu zwierząt przyjęta na UNEA5.2

Piąta sesja Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEA) zakończyła się przyjęciem przełomowej rezolucji, która miała silne poparcie ze st...

ProVeg uzyskał status obserwatora Ramowej konwencji ONZ do spraw klimatu

Po 18-miesięcznym procesie aplikacyjnym, z przyjemnością ogłaszamy, że ProVeg stał się oficjalnym obserwatorem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych...

Pierwsza edycja New Food Forum za nami!

New Food Forum, to wyjątkowe wydarzenie biznesowe, omawiające roślinne rozwiązania i trendy na rynku żywności. Zorganizowaliśmy je jako polską odpowie...

Poznajcie zdobywcę nagrody ONZ dla działań na rzecz klimatu

Budowanie "Momentum for Change" jest tym, co motywuje ludzi w ProVeg do tego, co robią. A teraz zostało to oficjalnie uznane: wybrane z puli ponad 560...

ProVeg na COP24. Mocny głos na rzecz diety bardziej przyjaznej dla klimatu

W dniach 2-14 grudnia w Katowicach odbędzie się konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu - COP24. ProVeg bierze udział w wielu wydarzeniach podczas kon...

ProVeg Polska oficjalnym członkiem partnerstwa “Razem dla Środowiska”

ProVeg Polska został oficjalnym członkiem Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju "Razem dla Środowiska". Partners...

Top