Polityka dotycząca zmiany klimatu

Hodowla zwierząt jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do zmiany klimatu. Żywność roślinna stanowi proste rozwiązanie. W związku z tym w programie ProVeg Political Outreach pracujemy nad uwzględnieniem rolnictwa i wyborów żywieniowych w polityce dotyczącej zmian klimatycznych oraz proponujemy konkretne środki w celu rozwiązania tego ważnego problemu.

Oznakowanie żywności

Kampanie ProVeg dotyczące informacyjnego i dostępnego wegetariańskiego oznakowania żywności dla dobra konsumenta. Na przykład tylko kilka krajów ma prawnie wiążące definicje terminów “wegański” i “wegetariański”. Wspólnie z European Vegetarian Union (EVU) ProVeg wzywa Komisję Europejską do ustalenia definicji tych terminów. Jednocześnie na rynek wprowadzane są oparte na roślinach produkty alternatywne dla produktów pochodzenia zwierzęcego, których jakość i ilość stale się poprawiają. Aby dać klientom jasne i natychmiastowe zrozumienie zawartości produktów, często są one oznaczone nazwami, które odpowiadają ich ekwiwalentom odzwierzęcym (na przykład “wegańska kiełbasa”). Niektóre zainteresowane strony naciskają na zakaz takich “mięsnych nazw”, rzekomo w celu zapobiegania oszustwom. Celem ProVeg jest stworzenie najlepszych ram prawnych w celu zapewnienia zrozumiałego etykietowania żywności.

Współpraca z międzynarodowymi instytucjami

Wiele instytucji ONZ kształtuje program polityki żywnościowej, klimatycznej i zdrowotnej, szczególnie od czasu przyjęcia 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). ProVeg uczestniczy w tych dyskusjach i angażuje decydentów za pośrednictwem różnych międzynarodowych forów, aby pokazać globalne korzyści diety opartej na roślinach.

Top