Imprint


Informacje zgodnie z § 5 Niemieckiej Ustawy o Telemediach (TMA):

ProVeg e.V.
Genthiner Straße 48
10785 Berlin
Germany

Wpis do rejestru:

Zarejestrowano w Rejestrze Stowarzyszeń.
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Berlina (Charlottenburga)
Numer rejestru: VR 32501

Oznaczenie VAT:

Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z § 27 Ustawy o Podatku o Wartości Dodanej:
DE115669781

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 55, ustęp 2 Umowy pomiędzy krajami członkowskimi w sprawie środków masowego przekazu (RStV):

Sebastian Joy
Genthiner Straße 48
10785 Berlin

Uwaga na temat rozwiązywania konfliktów w UE

Komisja Europejska udostępnia witrynę do Internetowego Rozwiązywania Sporów (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr
Nasz adres poczty elektronicznej znajduje się powyżej w dziale „Kontakt”.

Zastrzeżenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść
Jako usługodawca na mocy prawa powszechnego ponosimy odpowiedzialność za treści zamieszczone w tych witrynach, zgodnie z § 7 ustęp 1 TMA. Zgodnie z § 8-10 TMA nie ponosimy jednak odpowiedzialności za monitorowanie informacji przekazywanych na zewnątrz, przechowywanych ani za badanie okoliczności sugerujących działalność nielegalną. Nie ma to wpływu na nasze zobowiązania do usuwania lub blokowania użycia informacji. Możemy jednak ponosić odpowiedzialność pod tym względem tylko z chwilą, gdy dowiemy się o określonym naruszeniu. Jeżeli dowiemy się o naruszeniu takiej zasady, niezwłocznie usuniemy tę treść.

Odpowiedzialność za łącza
Nasza witryna internetowa zawiera łącza do zewnętrznych witryn osób trzecich, na których zawartość nie mamy żadnego wpływu. Z tego względu nie możemy ponosić odpowiedzialności za treści zewnętrzne. Za treść witryn, do których dokonano połączeń, zawsze odpowiada usługodawca lub operator tych witryn. Witryny, do których zamieszczono łącza, zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w czasie ich utworzenia. W czasie ich utworzenia nie stwierdzono żadnych nielegalnych treści. Jeżeli jednak brak konkretnego dowodu na naruszenie zasad, prowadzenie stałej kontroli treści witryn, do których utworzono łącza, nie jest uzasadnione. Z chwilą dowiedzenia się o naruszeniu takiej zasady niezwłocznie usuniemy takie łącza.
Prawa autorskie
Treść i prace w takich witrynach internetowych tworzone przez operatora witryny podlegają prawu niemieckiemu. Ich powielanie, dostosowywanie i wszelkiego rodzaju użycie poza zakresem prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora i/lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej witryny jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Jeżeli dana treść niniejszej witryny nie została opracowana przez operatora, to zostaną uwzględnione prawa autorskie osoby trzeciej. W szczególności zostanie określone, że dana treść jest własnością osoby trzeciej. Ponadto w razie stwierdzenia naruszenia prawa autorskiego prosimy o powiadomienie o takim zdarzeniu. Z chwilą dowiedzenia się o jakimkolwiek naruszeniu takiej zasady niezwłocznie usuniemy takie łącza.

Nasza witryna internetowa została utworzona Systemie zarządzania treścią o otwartym źródle WordPress.

Top