Deklaracji o ochronie danych

1. Ochrona danych w skrócie

Ogólne wskazówki

Poniższe wskazówki dają ogólny pogląd o tym, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi po wejściu na naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, dzięki którym można zidentyfikować Państwa osobę. Dokładne informacje na temat ochrony danych znajdują się w poniższej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest operator strony internetowej: ProVeg Deutschland e.V., Genthiner Straße 48, 10785 Berlin, Telefon: +49 30 29 02 82 53-0, E-Mail: [email protected]

W jaki sposób gromadzimy dane naszych użytkowników?

Gromadzone przez nas dane to z jednej strony dane, które są nam przez Państwa udostępniane. Mogą to być np. dane podawane w formularzu kontaktowym.

Inne dane pobierane są automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Dane te gromadzone są automatycznie z chwilą wejścia na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych gromadzona jest w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlenia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowania na witrynie.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do własnych danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać skorygowania, zablokowania lub usunięcia danych. W tym celu oraz w innych sprawach związanych z ochroną danych w każdym momencie mogą Państwo zwrócić się do nas na adres podany w zakładce Dana teleadresowe. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzoru.

Narzędzia do analizy danych i narzędzia od usługodawców będących osobami trzecimi

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Państwa zachowanie na stronie może być poddane analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim poprzez stosowanie plików cookies oraz tak zwanych programów do analizy. Analiza zachowania użytkownika z reguły odbywa się anonimowo; nie jest możliwe śledzenie tych zachowań wstecz do użytkownika. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na taką analizę lub zapobiec jej poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegóły zawiera nasza deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tę analizę. O możliwościach wyrażenia sprzeciwu poinformujemy Państwa w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych.

2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy stron podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych i deklaracją dotyczącą ochrony danych osobowych.

Podczas Państwa wizyty na tej stronie gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane umożliwiające identyfikację Państwa osoby. Niniejsza deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jakim celu to się odbywa.

Informujemy, że transmisja danych w internecie (np. podczas komunikacji drogą mailową) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja o jednostce odpowiedzialnej

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

ProVeg Deutschland e.V.
Genthiner Straße 48
10785 Berlin

Telefon: +49 30 29 02 82 53-0
E-Mail: [email protected]

Jednostką odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisko, adres e-mailowy lub inne).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwe tylko na podstawie wyraźnej zgody użytkownika. Już udzielona zgodę można w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalna informacja w formie e-maila. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu odwołania zgody.

Prawo do odwołania do właściwego urzędu nadzoru

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych zainteresowanej osobie przysługuje prawo do odwołania do właściwego urzędu nadzoru. Właściwym urzędem nadzoru w kwestiach ochrony danych jest

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstraße 219
10969 Berlin

Wejście dla klientów: Puttkamer Straße 16 – 18 (5 piętro)

Telefon: 030/13 889-0
Telefax: 030/215-5050
E-Mail: [email protected]
Homepage: http://www.datenschutz-berlin.de

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania danych, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w celach realizacji umowy, lub też zlecenia przekazania ich osobie trzeciej w standardowym, możliwym do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli użytkownik żąda bezpośredniego przeniesienia danych do innej osoby odpowiedzialnej, to realizujemy to tylko, jeżeli jest to technicznie możliwe.

Kodowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, jak na przykład zamówień lub zapytań ofertowych, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony, wykorzystuje kodowanie SSL ew. TLS. Kodowane połączenie można rozpoznać po tym, że pasek z adresem w przeglądarce internetowej zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w polu przeglądarki.

W momencie uruchomienia kodowania SSL lub TLS-, dane, które są do nas przekazywane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Kodowane płatności na tej stronie

Jeżeli po zawarciu płatnej umowy istnieje obowiązek podania nam swoich danych płatniczych (np. numer konta przy upoważnieniu do pobrania należności z konta dłużnika), to dane te są wykorzystywane do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze za pomocą standardowych środków płatniczych (Visa/MasterCard, debetowanie bezpośrednie) następują wyłącznie przez kodowane połączenie SSL lub TLS. Kodowane połączenie można rozpoznać po tym, że pasek z adresem w przeglądarce internetowej zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w polu przeglądarki.

Przy kodowanej komunikacji dane płatnicze użytkownika, które są nam przekazywane, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokada, usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów prawa w każdym momencie mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz o celu przetwarzania danych, a także ew. prawo do korygowania, blokowania lub usuwania takich danych. W tym celu oraz w innych sprawach związanych z danymi osobowymi w dowolnym momencie mogą Państwo zwrócić się do nas na adres podany w zakładce Dana teleadresowe.

Brak zgody na przesyłanie informacji marketingowych

Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia danych teleadresowych do przesyłania nie zamówionych wyraźnie reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, na przykład poprzez e-maile typu spam.

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Prawnie wymagany pełnomocnik ds. ochrony danych

Powołaliśmy dla naszej organizacji pełnomocnika ds. ochrony danych.

datenschutz nord GmbH
Jan-Christoph Thode
Kurfürstendamm 212
10719 Berlin
[email protected]

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

ZGODA NA PLIKI COOKIE Z BORLABS COOKIE

Nasza strona wykorzystuje technologię Borlabs Cookie Consent do uzyskania Państwa zgody na przechowywanie niektórych plików cookie w Państwa przeglądarce oraz do dokumentowania ich w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych. Technologia ta jest dostarczana przez Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (zwany dalej Borlabs).
Kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, w Państwa przeglądarce umieszczany jest plik cookie Borlabs, który przechowuje Państwa zgodę lub cofnięcie zgody. Dane te nie są przekazywane do dostawcy Borlabs Cookie.
Gromadzone dane będą przechowywane do momentu, w którym poproszą nas Państwo o ich usunięcie, do momentu usunięcia przez Państwa samego Borlabs Cookie lub do momentu, w którym cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.
Technologia Borlabs Cookie Consent jest wykorzystywana w celu uzyskania prawnie wymaganej zgody na wykorzystanie plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c RODO.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • adres URL przekierowania
  • nazwa hosta danego komputera
  • godzina zapytania serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu wykonania lub zawarcia umowy.

Formularz kontaktowy

Jeżeli przesyłają nam Państwo zapytania poprzez formularz kontaktowy, wówczas Państwa dane z formularza zapytania łącznie z podanymi danymi kontaktowymi będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz na wypadek dodatkowych pytań. Nie będziemy udostępniać tych danych bez Państwa zgody.

Tym samym dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Zgodę tą mogą Państwo w każdym momencie wycofać. Wystarczy przesłać nam nieformalną informację drogą mailową. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu odwołania zgody.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki nie zażądają Państwo ich usunięcia, nie wycofają Państwo zgody na ich przechowywanie lub dopóki nie ustanie cel przechowywania danych (np. po opracowaniu zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące okresów przechowywania, pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Mogą Państwo zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Podane w tym celu dane wykorzystujemy tylko w celu korzystania z właściwej oferty lub usługi, dla której zarejestrowali się Państwo u nas. Wymagane podczas rejestracji dane obowiązkowe muszą zostać podane w całości. W innym przypadku musimy odrzucić rejestrację.

W przypadku ważnych zmian, np. odnośnie zakresu oferty lub też technicznie koniecznych zmian wykorzystujemy podany podczas rejestracji adres e-mail, aby przesłać Państwu informację.

Przetwarzanie podanych podczas rejestracji danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W każdej chwili mogą Państwo odwołać każdą udzieloną przez siebie zgodę. Wystarczy przesłać nam nieformalną informację drogą mailową. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu odwołania zgody.

Zgromadzone podczas rejestracji dane są przez nas przechowywane tak długo, jak długo są Państwo na naszej stronie zarejestrowani, a na koniec zostaną skasowane. Ustalone na podstawie przepisów prawnych okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na tej stronie internetowej

W funkcji komentowania na tej stronie zapisywane są obok komentarza także informacje o godzinie napisania komentarza i, jeżeli nie wysyłają Państwo informacji anonimowo, także wybrana przez Państwa nazwa użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentowania przechowuje adresy IP użytkowników, którzy przesyłają swoje komentarze. Ponieważ nie jesteśmy w stanie sprawdzać komentarzy na naszej stronie przed ich publikacją, potrzebujemy tych danych, aby w przypadku naruszenia przepisów, jak obrażanie lub propaganda móc wszcząć postępowanie wobec autora komentarzy.

Okres przechowywania komentarzy

Komentarze i powiązane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentowanej treści lub też komentarze zostały usunięte z prawnych przyczyn (np. obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W każdej chwili mogą Państwo odwołać każdą udzieloną przez siebie zgodę. Wystarczy przesłać nam nieformalną informację drogą mailową. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu odwołania zgody.

5. Media społecznościowe

Wtyczki do Facebooka (Like & Share-Button)

Na naszej stronie zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka rozpoznają Państwo po logo Facebooka lub po “Like-Button” (“Podoba mi się”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć pod poniższym adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony, wtyczka tworzy bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informację o tym, że odwiedzili Państwo ze swojego adresu IP naszą stronę. Kiedy klikną Państwo na “Like-Button” Facebooka , podczas, kiedy są Państwo zalogowani na swoim koncie w Facebooku, istnieje możliwość utworzenia linku treści z naszych stron na profilu Facebooka. W ten sposób Facebook może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że my, jako dostawca stron nie otrzymujemy żadnej informacji o treści przekazanych danych oraz o wykorzystywaniu ich przez Facebooka. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, żeby Facebook mógł przyporządkować nasze strony do Państwa konta użytkownika na Facebooku, należy się wylogować ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Wtyczka Twitter

Na naszych stronach znajdują się funkcje usługi Twitter. Te funkcje są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Poprzez korzystanie z Twitter i funkcji “Re-Tweet” odwiedzane przez Państwa strony internetowe zostają połączone z Państwa kontem Twitter i publikowane innym użytkownikom. Przy czym do Twittera będą również przesyłane Państwa dane. Zwracamy uwagę na to, że my, jako dostawca stron nie otrzymujemy żadnej informacji o treści przekazanych danych oraz o wykorzystywaniu ich przez Twittera. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/privacy.

Swoje ustawienia ochrony danych na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Google+

Nasze strony wykorzystują funkcje Google+. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Zbieranie i przekazywanie informacji: przy pomocy przycisku Google+- można publikować informacje. Przy pomocy przycisku Google+- otrzymują Państwo i inni użytkownicy spersonalizowane treści od Google i od naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informacje, które przekazali Państwo jako treść +1, jak i informacje o stronie, którą Państwo oglądali podczas kliknięcia na +1. Państwa +1 mogą być wyświetlane jako wskazówki razem z Państwa nazwą profilową i zdjęciem w usługach Google, jak np. w wynikach wyszukiwania lub w Państwa profilu Google, albo w innych miejscach na stronach internetowych i w ogłoszeniach w Internecie.

Google zapisuje informacje na podstawie Państwa aktywności +1, aby móc ulepszać usługi Google dla Państwa i innych użytkowników. Aby móc skorzystać z przycisku Google+ potrzebny jest ogólnie widoczny, publiczny profil Google, który musi zawierać przynajmniej wybraną dla profilu nazwę. Ta nazwa jest wykorzystywana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może także zastępować inną nazwę, z której korzystali Państwo w części treści za pośrednictwem swojego konta w Google. Tożsamość Państwa profilu Google może zostać wyświetlona użytkownikom, którzy znają Państwa adres mailowy lub posiadają inne informacje identyfikacyjne.

Wykorzystywania gromadzonych informacji: obok podanych wyżej celów wykorzystania, udostępnione przez Państwa informacje są wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google publikuje ewentualnie zebrane statystyki o aktywności +1 użytkowników lub też przekazuje je użytkownikom i partnerom, jak np. Publisher, Inserenten lub powiązane strony internetowe.

Wtyczka Instagram

Na naszych stronach znajdują się funkcje usługi Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie Instagram, to możecie poprzez kliknięcie przycisku Instagram utworzyć link do treści z naszych stron na swoim profilu Instagram. Dzięki temu Instagram może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że my, jako dostawca stron nie otrzymujemy żadnej informacji o treści przekazanych danych oraz o wykorzystywaniu ich przez Instagram.

Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Instagram pod poniższym adresem: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Narzędzia do analizy i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics korzysta z tzw. plików “cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie usługi Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja IP

Na tej stronie jest aktywna funkcja anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed transferem do USA zostanie skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonywania analiz użytkowania strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony. Adres IP pozyskane z Państwa przeglądarki w ramach działania Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec przekazywaniu pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Brak zgody na gromadzenie danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Wtedy zostanie ustawiony opt-out cookie, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na stronie: Wyłączenie usługi: Google Analytics .

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników w Google Analytics znajdą Państwo w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google AdWords i Google Conversion-Tracking

Niniejsza strona korzysta z Google AdWords. AdWords to program reklamowy online firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google”).

W ramach Google AdWords korzystamy z tzw. Conversion-Tracking. Po kliknięciu na włączone przez Google ogłoszenie zostaje włączony plik cookie dla Conversion-Tracking. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa odkłada na komputerze użytkownika. Te pliki cookies tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji użytkownika. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony z tej witryny internetowej, a plik cookie nie utracił jeszcze swojej ważności, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na tą stronę.

Każdy z klientów Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookies nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Uzyskane dzięki plikom cookies z Conversion informacje służą do sporządzania statystyk Conversion dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na Conversion-Tracking. Klienci otrzymują informację o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z tagiem Conversion-Tracking. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, dzięki którym można zidentyfikować tożsamość użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w programie Tracking, możecie odmówić wyrażenia zgody na korzystanie z niego, dezaktywując plik Cookie programu Google Conversion-Tracking przez swoją przeglądarkę internetową w ustawieniach użytkownika. Wtedy nie będą Państwo ujmowani w statystykach Conversion-Tracking.

Pliki cookies Conversion są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej oferty internetowej przed nadużyciami wynikającymi ze zautomatyzowanego przechwytywania danych oraz przed spamem.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion-Tracking znajdą Państwo w polityce prywatności firmy Google pod adresem: https://www.google.de/policies/privacy/.

Można ustawić swoją przeglądarkę internetową w ten sposób, że będą Państwo informowani o plikach cookies i będą mieli możliwość dopuszczenia ich stosowania tylko w pojedynczych przypadkach, zapisywania plików cookies w określonych przypadkach lub zasadniczo ich wyłączania oraz automatycznego kasowanie plików cookies podczas zamykania przeglądarki internetowej. W przypadku dezaktywacji plików cookies może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach korzystamy z usługi „Google reCAPTCHA“ (dalej „reCAPTCHA“), dostarczanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google”).

Funkcja reCAPTCHA umożliwia sprawdzenie, czy dane na naszych stronach (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka, czy przez automat. W tym celu reCAPTCHA w oparciu o różne cechy analizuje zachowanie użytkownika strony. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie po wejściu na stronę. W ramach analizy reCAPTCHA uwzględnia różne informacje (np. adres IP, ilość czasu spędzonego przez użytkownika na stronie lub wykonywane przez niego ruchy myszą). Dane zgromadzone w ramach analizy przesyłane są do Google.

Analiza reCAPTCHA przebiega całkowicie w tle. Użytkownik strony nie jest informowany o tym, że odbywa się taka analiza.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej oferty internetowej przed nadużyciami wynikającymi ze zautomatyzowanego przechwytywania danych oraz przed spamem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz deklarację dotyczącą ochrony danych osobowych firmy Google znajdą Państwo pod adresem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Newsletter

Dane dla newsletteru

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać oferowane na stronie internetowej newslettery, potrzebujemy od Państwa adres E-Mail oraz informacje, które umożliwią nam sprawdzenie, czy są Państwo właścicielem podanego adresu E-Mail i czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newsletterów. Przy zapisach na newsletter możemy prosić także o inne dane (np. imię, nazwisko, nazwa organizacji). Te dane wykorzystujemy wyłącznie dla celów wysyłania wymaganych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie podanych w formularzu zgłoszeniowym do newsletteru danych odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Udzieloną zgodę na przechowywanie danych, adresu E-Mail oraz ich wykorzystywania do wysyłania newsletteru można w każdej chwili odwołać, np. przez link “Wypisz” w newsletterze. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu odwołania zgody.

Udostępnione przez Państwa w celu otrzymywania newsletteru dane są przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newsletteru, a po wypisaniu się z newsletteru zostają skasowane. Dane, które są u nas przechowywane do innych celów (np. adresy E-Mail członków) pozostają nienaruszone.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Niniejsza strona korzysta z wtyczek zarządzanej przez Google strony YouTube. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeżeli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerem YouTube. Przy czym do serwera YouTube zostaje przesłana informacja, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie swojego zachowania w Internecie bezpośrednio do swojego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube odbywa się w interesie dopasowanej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkownika znajdą Państwo w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych firmy YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Ta strona korzysta w celu ujednoliconej prezentacji rodzajów czcionki z tzw. Web Fonts, które są udostępniane przez Google. Przy uruchomieniu strony Państwa przeglądarka pobiera potrzebne Web Fonts do swojego schowka, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionkę.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerem Google. W ten sposób Google uzyskuje wiedzę o tym, że przez Państwa adres IP wywołana została nasza strona internetowa. Korzystanie z Google Web Fonts odbywa się w interesie jednolitej i prawidłowej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeżeli Państwa przeglądarka nie wspiera Web Fonts, wykorzystywana będzie standardowa czcionka z Państwa komputera.

Więcej informacji o Google Web Fonts znajdą Państwo pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq i w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych firmy Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Niniejsza strona korzysta za pośrednictwem API z usługi kartograficznej Google Maps. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te z reguły przesyłane są do serwera Google w USA i tam przechowywane. Operator strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Usługę Google Maps wykorzystujemy w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty w Internecie oraz ułatwienia wyszukiwania miejsc podawanych przez nas na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkownika znajdą Państwo w deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych firmy Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Dostawca płatności

PayPal

Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. płatność PayPal. Dostawcą tej usługi płatności jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej określany jako “PayPal”).

W momencie wyboru płatności PayPal, podane przez Państwa dane płatnicze są przesyłane do PayPal.

Przesyłanie danych do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie danych w celu realizacji umowy). Mają Państwo możliwość do wycofania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu odwołania zgody.

Top