Uzyskaj dostęp do raportu Smart Protein

Wypełnij poniższy formularz w celu bezpłatnego pobrania raportu.


Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w naszej Deklaracji o ochronie danych i w naszym dokumencie Informacje o polityce prywatności.

WIĘCEJ O PROJEKCIE SMART PROTEIN

Projekt Smart Protein otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horizon 2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr 862957. Projekt ma na celu opracowanie nowej generacji inteligentnej żywności białkowej, która jest efektywna kosztowo, zasobooszczędna i pożywna. W projekcie bierze udział ponad 30 partnerów zewnętrznych, w tym uniwersytety, instytucje badawcze, korporacje, MŚP i organizacje pozarządowe.
Dowiedz się więcej o projekcie Smart Protein tutaj.