Produkcja mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego z hodowli komórkowej ma potencjał, aby pomóc w rozwiązaniu lub złagodzeniu wielu najtrudniejszych problemów współczesnego świata. Dzięki projektowi CellAg, ProVeg osiągnął wyjątkową pozycję, umożliwiającą wsparcie rozwoju i przyspieszenie tego wysoce obiecującego podejścia w kwestii żywienia, przy jednoczesnej poprawie stanu zdrowia ludzi i planety.

W ramach swojego zobowiązania do zmniejszenia produkcji zwierzęcej o 50% do 2040 (50by40), ProVeg zainicjował Projekt CellAg w 2019 roku. Dowiedz się więcej o tym projekcie i potencjale rolnictwa komórkowego, aby pomóc światu przejść do bardziej zrównoważonego, zdrowego, sprawiedliwego i humanitarnego systemu żywnościowego.

Podczas gdy ProVeg uważa żywienie roślinne za doskonałe rozwiązanie wielu problemów współczesnego świata, uznajemy również ogromny potencjał rolnictwa komórkowego oraz mięsa, jaj, nabiału i owoców morza hodowanych komórkowo jako strategii uzupełniającej w kierunku pełnienia misji ProVeg, polegającej na zmniejszeniu produkcji odzwierzęcej o 50% do 2040 roku (50by40). Chociaż produkty hodowane komórkowo nie są jeszcze dostępne na rynku, wydaje się, że w najbliższych latach będą stanowić znaczną część sektora białkowego. Według firmy konsultingowej ATKearney, do 2040 roku mięso hodowane komórkowo może stanowić 35% światowej konsumpcji mięsa. Jako uzupełnienie rosnącej liczby dostępnych na rynku produktów pochodzenia roślinnego, produkty hodowane komórkowo mogą potencjalnie odegrać ważną rolę w osiągnięciu celu 50by40.

Projekt CellAg (CAP) rozpoczął badania nad potencjałem tworzenia produktów pochodzenia zwierzęcego bez udziału zwierząt, w międzywydziałowym zespole w roku 2019. Pracując w ścisłej koordynacji strategicznej z innymi kluczowymi podmiotami, CAP koncentruje się obecnie na podnoszeniu świadomości i zwiększaniu akceptacji rolnictwa komórkowego, budowaniu sieci międzysektorowej i zachęcaniu do współpracy w sektorze w celu dalszego rozwoju tego nowatorskiego i obiecującego podejścia. Jako inicjatywa prowadzona przez organizację pozarządową, CAP jest niezależna, krytyczna i przyjmuje szeroką perspektywę, co czyni ją wiarygodnym i szanowanym głosem i aktorem, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz sektora rolnictwa komórkowego. Jako taka, organizacja osiągnęła wyjątkową pozycję do wspierania rozwoju i przyspieszenia tego wysoce obiecującego podejścia do pozyskiwania białka.

Poprzez swój projekt CellAg, Inkubator, wydarzenia New Food Invest i New Food Conference oraz swój departament ds. przemysłu spożywczego i handlu detalicznego, ProVeg International pracuje nad dalszym rozwojem rolnictwa komórkowego i wspiera interesariuszy w ich wysiłkach zmierzających do wprowadzenia na rynek hodowanych komórkowo alternatyw, z których wszystkie mają potencjał, aby pomóc światu w przejściu do bardziej zrównoważonego, zdrowego, sprawiedliwego i humanitarnego systemu żywnościowego.

Access ProVeg’s Useful Introduction to Cellular Agriculture:

Enter your contact information to download the report

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.

Detailed information on the treatment of user data can be found in our Privacy Policy and in the document Notes on the duty of disclosure in accordance with articles 13, 14, and 21 of the GDPR’.

Jak rozmawiać o mięsie hodowanym komórkowo?

Mięso hodowane komórkowo ma wiele zalet, zarówno jeśli chodzi o smak czy zdrowie, jak i sprawiedliwość żywnościową, dobrobyt zwierząt i wpływ człowiek...

CZYM JEST ROLNICTWO KOMÓRKOWE?

Czym dokładnie jest rolnictwo komórkowe i jak powstają hodowane komórkowo wersje tradycyjnej żywności pochodzenia zwierzęcego? ProVeg odpowiada na nie...

ROLNICTWO KOMÓRKOWE – PODSUMOWANIE ROKU 2020

Miniony rok przyniósł przełomowy postęp w sektorze rolnictwa komórkowego. Od inwestycji, po regulacje i postęp technologiczny - oto podsumowanie klucz...

OBIECUJĄCY POZIOM AKCEPTACJI MIĘSA HODOWANEGO KOMÓRKOWO PRZEZ KONSUMENTÓW EUROPEJSKICH

ProVeg uczestniczyło w nowych badaniach dotyczących akceptacji mięsa hodowanego komórkowo przez konsumentów we Francji i Niemczech. Mimo, że rolnictwo...

JAKIE SĄ ZALETY ROLNICTWA KOMÓRKOWEGO?

Biorąc pod uwagę negatywny wpływ produktów pochodzenia zwierzęcego na zdrowie ludzi i planety, rolnictwo komórkowe wykazuje wiele korzyści. Jako, że p...

Mięso hodowane komórkowo i rolnictwo komórkowe

W obliczu kryzysu ekologicznego, mięso hodowane komórkowo i rolnictwo komórkowe mogą okazać się kluczowymi rozwiązaniami na rosnące zapotrzebowanie na...

Top