Podsumowanie roku 2021

Twoja pomoc, aby podnieść świadomość na temat roślinnego rozwiązania wielu problemów, jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Gospodarki na całym świecie zaczynają na nowo funkcjonować i podejmowane są ważne decyzje. Możemy wspólnie stawić czoła zmianom klimatycznym, cierpieniu zwierząt i globalnym problemom zdrowotnym, zwiększając świadomość potrzeby przejścia na bardziej roślinną dietę. Rok 2022 jest kluczowy dla przyszłości naszej planety. Masz ogromną moc sprawczą!

O wszystkim, co pomogłaś/eś nam osiąganć, możesz przeczytać w naszym Podsumowaniu roku 2021

Wiadomość od Patrycji Homa,
Prezeski ProVeg Polska

W minionym roku, po raz kolejny mieliśmy przyjemność obserwować prężny rozwój sektora roślinnego. Choć polski rynek nie jest jeszcze tak rozwinięty jak w krajach Europy Zachodniej, obserwujemy ogromny wzrost rozwoju produktów roślinnych.

W Polsce na razie najbardziej istotna jest poprawa świadomości konsumentów i akceptacja roślinnych alternatyw. Staje się jednak jasne, dla polskich konsumentów nie jest to tylko chwilowy trend. Pomimo zakłóceń i niepewności wywołanych przez pandemię, popyt, zainteresowanie inwestorów i aktywność wokół rozwoju nowych produktów nigdy nie były na wyższym poziomie. Podczas gdy wiele innych sektorów spożywczych zmagało się z różnymi problemami, sektor roślinny nieustannie się rozwijał. Przewidujemy, że trend ten nie tylko zostanie z nami na dłużej, ale będzie przybierał na sile, i pomoże nam zrealizować naszą misję – ograniczyć globalne spożycie produktów odzwierzęcych o 50% do 2040 roku.

Wszystkie sukcesy, które osiągnęliśmy w tym roku są wynikiem wspaniałej współpracy i daleko idącego wsparcia. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają nasze wysiłki na rzecz stworzenia świata, w którym każdy wybiera smaczną i zdrową żywność, która jest dobra dla wszystkich ludzi, zwierząt i naszej planety.

Przeczytaj wiadomości z innych krajów, w których obecny jest ProVeg