Of het nu varkens, koeien, kippen of vissen zijn, de intensieve veehouderij veroorzaakt miljarden dieren jaarlijks onnodig veel leed. Dit zijn allemaal voelende wezens met sociale vaardigheden en de wil om te leven. Een plantaardig dieet zorgt ervoor dat het aantal dieren dat in deze omstandigheden leeft afneemt. Dankzij het stijgende aanbod voor vlees- en melkvervangers is het tegenwoordig veel makkelijker om over te gaan op plantaardige producten die goed zijn voor mens én dier.

Varkens: intensieve veehouderij in de varkensvleesindustrie

Hoewel varkens tot de meest intelligente dieren behoren en varkensvlees wereldwijd het meest geconsumeerd type vlees is, blijven de korte en pijnlijke levens van varkens in de intensieve veehouderij onzichtbaar voor de consument. ProVeg bekijkt de sociale levens van varkens en de praktijken van varkensbedrijven. Verder vestigt ProVeg de aandacht op heerlijke alternatieven voor varkensvlees.

Kippen: legkippen in de eierindustrie

Kippen vallen onder de meest intensief gebruikte dieren binnen de intensieve veehouderij. Daarbij heeft de consumptie van eieren ook een grote impact op het welzijn van deze dieren. Voordat kippen in hun onnatuurlijke omgeving worden gehouden, moeten ze verschillende pijnlijke handelingen ondergaan. ProVeg belicht de eierindustrie en draagt verschillende gezonde alternatieven aan.

Vissen: visserij en het kweken van vis in aquaculturen

Vissen voelen net zoveel pijn als andere zoogdieren. Toch worden er elk jaar miljoenen tonnen vis gevangen en wordt een steeds groter aantal bedreigd met uitsterven. ProVeg licht toe waarom duurzaam vissen en duurzaam kweken van vis in de praktijk onmogelijk is.

Koeien: behandeling van koeien in de zuivelindustrie

Zuivelproducten vallen wereldwijd onder de meest geconsumeerde dierlijke producten. Door de enorme vraag naar en productie van zuivel, moeten intelligente, empathische en aanhankelijke koeien oncomfortabele en stressvolle omstandigheden doorstaan die niet aan hun basisbehoeften voldoen. ProVeg kijkt naar zuivelboerderijen en besteedt aandacht aan heerlijke alternatieven voor melk.

Probeer de Veggie Challenge

Top