První odborná konference o výživě ProVeg Česko

Hlavním cílem konference je poskytnout vám užitečné informace, které vám pomohou ke zdravějšímu a kvalitnějšímu životu. Zaměříme se primárně na výživu, ale dozvíte si i užitečné podněty z oblasti behaviorální vědy či psychologie.

Uskuteční se naživo v Praze a bude přenášena online, aby byla dostupnost informací zajištěna co nejvíce lidem.

Prodej vstupenek končí 2. listopadu v 23:59!

Pro koho je akce určena?

Stejně jako v případě Odborného kurzu je i konference určena pro každého, kdo si chce rozšířit své vzdělání v oblasti výživy a udělat něco pro své zdraví. Zejména je pak konference vhodná pro ty, kteří se věnují poradenství ve své praxi a mohou zde načerpat inspiraci na užitečné tipy a praktické rady pro své klienty a klientky.

4. listopadu 2023

Konference Výživou ke zdraví proběhne v sobotu 4. listopadu naživo v Praze a bude zároveň přenášena online, aby byla dostupnost informacím zajištěna i těm, kteří se nemohou dostavit na místo konání.

F&B Centrum

Nádražní 43/84, 150 00 Praha 5-Smíchov

Konference proběhne v prostorách F&B centra, kde bude k dispozici historicky unikátní společenský Paspův sál, který pochází z roku 1873 a svojí plochou cca 300m2 s podiem nabízí ideální otevřený prostor zajišťující pohodlí pro poslech přednášek i networking. K dispozici bude rovněž Trnkův salónek, oddělený prostor poskytující zázemí pro workshopy a předsálí, které zase zajistí otevřený prostor pro občerstvení a setkávání.

F&B centrum.

Naživo i online

Při účasti naživo je v rámci vstupenky zahrnuto i občerstvení, čeká vás lahodné obědové menu podávané formou švédských stolů i odpolední svačina připravené od zkušených poskytovatelů veganského cateringu Hostina. Navíc získáte i dárkovou tašku s rostlinnými produkty zdarma. Výhodou účasti naživo je rovněž přístup k prakticky zaměřeným workshopům, které nebudou součástí online přenosu a záznamu.

Vstupenka zahrnující přednášky, workshopy, švédský stůl, dárkovou tašku a jedinečný zážitek:
1250 Kč

Nemůžete se dostavit na akci naživo?

Nevadí! Přístup k podnětným informacím můžete získat i z pohodlí domova. Workshopy nahrávány nebudou, ale získáte přístup ke všem přednáškám. Součástí online přístupu bude i online záznam z přednášek.

Online přístup zahrnující 6 inspirativních přednášek včetně záznamu:
1050 Kč

Prodej vstupenek končí 2. listopadu v 23:59!

Řečníci & řečnice

Představujeme Vám odborné řečníky & řečnice, kteří Vám na konferenci představí nejen řadu zajímavých informací ze své oblasti působení, ale zejména se s Vámi podělí o praktické rady a tipy, které využijete ve své poradenské praxi i osobním životě a pomůžou Vám ke zdravějšímu a kvalitnějšímu životu.

Upozorňujeme, že i přes upřímný zájem uvedených řečníků & řečnic podělit se s Vámi o své know-how, může v seznamu dojít ke změně z důvodu nepředvídaných událostí, jako je například nemoc nebo jiné naléhavé okolnosti.

Přednášky

Mgr. Patrik Šimko, Ph.D.

Specializovaný vědecký pracovník junior

Patrik Šimko je kognitivní neurovědec a ve své vědecké praxi se zaobírá plasticitou mozku při zdravém a patologickém stárnutím a metodami, jak tuto plasticitu modifikovat, a to zvláště neinvazivní stimulací mozku v kombinaci s metodami zobrazování mozku. Je spoluautorem řady publikací v odborných časopisech.  V osobním životě je nadšený pro outdoorové sporty a zdravý a udržatelný životní styl založený na vědecké evidenci a kvalitních datech.

Patrik Šimko

Vitalita mozku – jak udržet mozek v kondici i do vysoké věku?
Mozek – tajuplný orgán a hlavní řídící jednotka našeho organismu. Umožňuje nám myslet, ovládat naše tělo, prožívat emoce, plánovat si budoucnost nebo i vzpomínat na zážitky s přáteli. Co můžeme udělat pro to, abychom mozek udrželi v dobré kondici? Jak můžeme předcházet degenerativním onemocněním, jako je třeba demence? Patrik se s Vámi podělí o rady do každodenního života, kterými můžete zdraví mozku podpořit.

“Zdravý mozek je klíčem k naplnění, kvalitnímu životu a dlouhověkosti. Kvalitní zpracování informací z prostředí díky vnímání, cítění, myšlení a rozhodování umožňuje člověku autenticky zakotvit v sociálním prostředí a prožívat radosti z každodenních zkušeností. Tyto funkce jsou na fungování mozku závislé, a proto je péče o něj naší prioritou. Strava, spánek, mentální a fyzický trénink jsou pro zdravého fungování těla i mysli, včetně mozku. Na přednášce společně prozkoumáme, jak udělat jednu z nejlepších investic v životě – prioritizovat zdraví mozku.”

Mgr. Lenka Fryčová

Mgr. Lenka Fryčová

Programová manažerka pro udržitelnost WWF Střední a východní Evropa

Lenka Fryčová je manažerkou českého programu v rámci WWF Střední a východní Evropa. Ve WWF-CEE koordinuje rovněž aktivity v oblasti udržitelných potravinových systémů. Před přechodem do nevládního sektoru pracovala na Ministerstvu životního prostředí jako zástupkyně ředitele odboru finančních nástrojů ochrany přírody a krajiny. Zaměřovala se na oblast posuzování a hodnocení projektů a návrhů, navrhování a hodnocení finančních nástrojů ochrany přírody a krajiny a řízení a koordinaci projektů ochrany přírody. Její vzdělání zahrnuje mezinárodní obchod, mezinárodní vztahy a politologii, vystudovala Vysokou školu ekonomickou Karlovu univerzitu.

Ochrana životního prostředí je horkým tématem. Každý z nás může svými každodenními volbami k ochraně životního prostředí aktivně přispívat a podporovat udržitelnou budoucnost. I malé změny v našem chování mohou mít velký vliv na naši ekologickou stopu. Co můžeme udělat pro to, abychom žili udržitelněji a pomáhali svými volbami chránit krásy divoké přírody, lesy i zvířata? Lenka Fryčová vám se s vámi podělí o poznatky založené na vědeckém výzkumu, díky kterým zjistíte, jaké změny v našich osobních životech mají skutečně smysl.

“Nemusíme vyrábět více, potřebujeme produkovat chytřeji a jíst lépe. Současné potravinové systémy představují největší zátěž pro klima a životní prostředí. Zásadní je změnit naše postoje a chování – odpovědnost leží na všech aktérech od zemědělců, přes výrobce potravin a obchodní řetězce až po nás spotřebitele.”

Bc. Dominika Benešová

Výzkumnice v organizaci Green Dock

Dominika působí jako výzkumnice v neziskové organizaci Green Dock, kde se zabývá praktickou aplikací poznatků z behaviorálních věd do oblastí přispívajících k udržitelnější společnosti. Absolvovala studium psychologie, aktuálně se kromě studia věnuje výzkumu psychologických aspektů vztahu k vlastnímu tělu. Zkoumané problémy uchopuje multidisciplinárně, protože vnímá silné propojení mezi různými otázkami, jež současná společnost řeší. Její příspěvek nabídne poznatky z behaviorální psychologie, díky kterým se naučíte, jak dosáhnout udržitelné změny stravování.

Bc. Dominika Benešová

Jak úspěšně překonávat překážky na cestě ke zdravějšímu jídelníčku?
Víme, že většina lidí by chtěla jíst zdravěji. Proč je pro mnohé tak těžké této změny dosáhnout? Část odpovědi se skrývá v naší psychice. Společně nahlédneme na běžné principy lidského uvažování a chování a odhalíme překážky, které nám ve změnách brání. A co je nejdůležitější, řekneme si řadu praktických tipů, jak pomáhat sobě i druhým tyto překážky úspěšně překonávat.

„Behaviorální vědy nám mohou ulehčovat a zkvalitňovat život. Baví mě na nich, jak umí být univerzální. Když se naučíme aplikovat behaviorální principy na situace, jako je změna stravování, můžeme je později vnášet i do dalších oblastí svého života.”

Dipl. Ing. Ivan Mach, CSc.

Dipl. Ing. Ivan Mach, CSc.

Výživový poradce, zakladatel společnosti Nutris

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Je autorem řady původních vědeckých prací o fotoasistovaných radikálových a řetězových reakcích kyslíku, které publikoval v rámci své vědecké práce v ÚACH ČSAV. Jako vedoucí výzkumný a vývojový pracovník působil na špičkových pracovištích chemického a potravinářského průmyslu, např. Tukový průmysl, koncern (vedoucí Analytické laboratoře, Praha) a Výzkumný ústav polygrafický Praha (ředitel). Od sedmdesátých let se věnuje odborné sportovní a dietologické publicistice a lektoroval řadu odborných knižních publikací. Je autorem mnoha titulů knih, překladů, odborných publikací, článků, skript a přednášek. Působí jako lektor řady kurzů, je odborným garantem certifikovaných kurzů výživových poradců Nutris – první a nejstarší školy pro výživové poradce v ČR, kterou v r. 2004 založil.

Pohybem ku zdraví – jak přizpůsobit stravování pohybovým aktivitám?
Dozvíte se, jak vyladit životní styl integrací adekvátních pohybových aktivit a vhodného stravování. Dále se naučíte triky a postupy, jak se postupně zbavit některých závislostí a návyků jako kouření, přehnané solení nebo slazení, které vyvážený životní styl narušují. A ještě si na fenoménu tzv. štíhlé obezity ukážeme, proč štíhlost nemusí být vždycky znakem vyváženého životního stylu.

Nutris

PhDr. Iva Linda Maruščáková

Psycholožka, spoluzakladatelka Vegan Fighter

Linda je psycholožkou, psychoterapeutkou, lektorkou a konzultantkou.
Konzultuje a přednáší na Univerzitě Karlově a University of New York in Prague témata Vegan Psychology, Climate Crisis Psychology, a také Business a Sport Psychology.
Založila a 10 let vede jedny z největších evropských vegan eventů Veggie Náplavka a Veggie Vánoce, je CoFounder projektu Vegan Fighter a mimo to také národní šampionkou v thaiboxu. Vegankou je 25 let, od dětsví se stravuje bez masa.

PhDr. Iva Linda Maruščáková.

Psychologie pro poradenskou praxi: jak pracovat s vegan klienty a klientkami?

Pochopení hlubších důvodů toho, proč někteří lidé preferují rostlinnou stravu a jiní reagují negativně, je jednou z důležitých kompetencí poradce. Další užitečnou oblastí je i vyjadřování skutečného respektu v komunikaci s vegan klienty, který napomáhá k utváření funkčního poradenského vztahu. Tento respekt je mj. spojený s pochopením reakcí na týrání a špatné životní podmínky zvířat, které jsou časté u vegan klientů s etickými důvody k veganství. Obě tyto důležité oblasti vegan psychologie zahrne tato přednáška. Bude vás inspirovat jak pro vaši poradenskou praxi, tak i pro vaši individuální cestu, pokud jste vegan/ka nebo k veganství směrujete – poznatky jsou využitelné v každodenní komunikaci s okolím nebo rodinou.

Mgr. Dagmar Štruncová
MUDr. Hana Bowyer PAN CZ

Mgr. Dagmar Štruncová

Spoluzakladatelka Physicians Association for Nutrition Czech Republic

Dagmar je spoluzakladatelkou české pobočky mezinárodní organizace PAN (Physicians Association for Nutrition). Její pracovní zkušenosti zahrnují dva roky praxe ze Skotska, mimo jiné z pozice klinického farmaceuta a dále pak také působení ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv v Praze. Aktuálně je na mateřské dovolené s druhým synem a zároveň je také studentkou doktorského studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Ve své dizertační práci se zabývá výhodami rostlinné stravy u pacientů a pacientek po infarktu myokardu.

MUDr. Hana Bowyer

Internistka, členka Physicians Association for Nutrition Czech Republic

Hana je asolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a má atestaci z vnitřního lékařství. Působí jako lékařka zdravotnické záchranné služby a ambulantní internistka. Díky přechodu na celistvou rostlinnou stravu objevila potenciál, který nutrice nabízí jak v prevenci, tak i v terapii řady onemocnění. Nedávno se stala členkou organizace PAN a mimo to se rovněž zajímá i o medicínu životního stylu.

“V klinické praxi mě znepokojuje, že mnoho pacientů i zdravotníků nepovažuje civilizační onemocnéní za preventabilní. V přednášce Vám vysvětlím hlavní mechanizmy, kterými potraviny ovlivňují metabolické děje v lidském těle. Budu se věnovat zejména tukům, inzulínové rezistenci, vláknině, střevnímu mikrobiomu a fytonutrientům.”

Jak správně pečovat o zdraví srdce a cév?
Na konferenci se s Vámi podělí o tipy pro zajištění zdraví srdce a cév. Právě onemocnění srdce a cév je vůbec nejčastější příčinou úmrtí u nás i ve světě. Prevence zde hraje opravdu velkou roli, svým způsobem stravování a životním stylem si každý den volíme mezi ochranou a zvýšením rizika. Co tedy můžeme dělat, abychom onemocnění srdce a cév předcházely?

Workshopy

Konference přinese jedinečnou možnost workshopů – praktičtěji zaměřených lekcí pro menší počet lidí (cca 30), na kterých si sami něco vyzkoušíte a lépe se tak naučíte novým dovednostem. Vzhledem k interaktivnímu charakteru nebudou tyto workshopy nahrávány. Láká Vás i účast na workshopech? Pořiďte si jednu z limitovaného počtu vstupenek a přijďte si konferenci užít naživo!

Přihlašování na workshopy bude spuštěno v pondělí 30. října v 18:00. Odkaz na přihlášení Vám nasdílíme na e-mail, který uvedete v přihlašovacím formuláři.

Mgr. Jana Hajrová

Jana je autorkou řady receptových e-booků a článků pro gastronomické časopisy. Díky svým bohatým zkušenostem z různých rostlinně zaměřených gastro podniků je hotovou studnicí rad a tipů na lahodná rostlinná jídla. Určitou dobu se věnovala i vlastnímu cateringu, kde se zaměřovala na dezerty a umožňovala poznat lidem, že i čistě rostlinné recepty překypují chutí a nabízejí lahodný zážitek. Své zkušenosti uplatňuje i v ProVeg Česko, kde mimo jiné zastává právě roli gastro specialistky.

Mgr. Jana Hajrová, ProVeg Česko

Rostlinná jídla zdravě & chutně – jak pokrmům dodat opravdu plnou a lahodnou chuť?
V rámci prakticky zaměřeného workshopu se s vámi podělí o praktické tipy a triky, kterými pozvednete chuť pokrmů na ještě vyšší level a společně překonáte mýtus, že zdravé jídlo nemůže být zároveň i chutné jídlo. Ještě před tím se však v první části workshopu naučíte a hravou formou vyzkoušíte, jak si vyskládat zdravý rostlinný talíř, abyste mu kromě lahodné a plné chuti dodali i potřebné živiny.
Svým charakterem je workshop vhodný především pro ty, kteří s rostlinnou stravou teprve začínají nebo chtějí začít a nejsou si ještě jisti, jak má správně sestavená rostlinná strava vypadat. Workshop vás naučí základy zdravého rostlinného talíře a následně poskytne řadu tipů včetně ochutnávek, jak pokrmům dodat onu lahodnou a plnou chuť. 

Máte obavu, že se zařazením rostlinné stravy do jídelníčku přijdete o své oblíbené chutě? Pokud s veganstvím teprve začínáte, připojte se k našemu workshopu, na kterém si ukážeme, jak sestavit nutričně vyvážený a lahodný veganský talíř. Zjistíte, že zdravé stravování nemusí být nudné ani kompromisem mezi chutí a zdravím.”

PhDr. Jáchym Vintr
Bc. Dominika Benešová

PhDr. Jáchym Vintr

Jáchym Vintr je výzkumný psycholog zodpovědný za metodiku behaviorálních projektů v neziskové organizaci Green Dock. Vystudoval sociální psychologii se zaměřením na lidské rozhodování, změnu chování a behaviorální ekonomii. Zaměřuje se na studium faktorů přispívajících ke zdravějšímu a udržitelnějšímu chování. Věnuje se také designu služeb, designovému myšlení a psychologickému testování.

„Velká část našich rozhodnutí probíhá nevědomě. Lidské myšlení je kromě celé řady vnějších faktorů ovlivněno také řadou kognitivních zkreslení a heuristik. Díky behaviorálním vědám můžeme těmto faktorům porozumět a pracovat s nimi při snaze o změnu našich stravovacích návyků.”

Bc. Dominika Benešová

Dominika působí jako výzkumnice v neziskové organizaci Green Dock, kde se zabývá praktickou aplikací poznatků z behaviorálních věd do oblastí přispívajících k udržitelnější společnosti. Absolvovala studium psychologie, aktuálně se kromě studia věnuje výzkumu psychologických aspektů vztahu k vlastnímu tělu. Zkoumané problémy uchopuje multidisciplinárně, protože vnímá silné propojení mezi různými otázkami, jež současná společnost řeší. Její příspěvek nabídne poznatky z behaviorální psychologie, díky kterým se naučíte, jak dosáhnout udržitelné změny stravování.

„Behaviorální vědy nám mohou ulehčovat a zkvalitňovat život. Baví mě na nich, jak umí být univerzální. Když se naučíme aplikovat behaviorální principy na situace, jako je změna stravování, můžeme je později vnášet i do dalších oblastí svého života.”

Aplikace behaviorálních technik pro zdravější životní styl
V rámci workshopu si účastníci a účastnice vyzkouší behaviorální techniky, s jejichž pomocí mohou pomáhat sobě i dalším lidem posouvat se ke zdravějšímu životnímu stylu a stravování. Seznámí se s metodami, které umožňují systematicky mapovat psychologické bariéry na cestě ke zdravějšímu chování, a s vybranými behaviorálními strategiemi, díky nimž mohou tyto bariéry překonávat.

DIPL. ING. IVAN MACH, CSC.

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Je autorem řady původních vědeckých prací o fotoasistovaných radikálových a řetězových reakcích kyslíku, které publikoval v rámci své vědecké práce v ÚACH ČSAV. Jako vedoucí výzkumný a vývojový pracovník působil na špičkových pracovištích chemického a potravinářského průmyslu, např. Tukový průmysl, koncern (vedoucí Analytické laboratoře, Praha) a Výzkumný ústav polygrafický Praha (ředitel). Od sedmdesátých let se věnuje odborné sportovní a dietologické publicistice a lektoroval řadu odborných knižních publikací. Je autorem mnoha titulů knih, překladů, odborných publikací, článků, skript a přednášek. Působí jako lektor řady kurzů, je odborným garantem certifikovaných kurzů výživových poradců Nutris – první a nejstarší školy pro výživové poradce v ČR, kterou v r. 2004 založil.

Dipl. Ing. Ivan Mach, CSc.

Výpočet energetické bilance – jak zjistit energetickou potřebu a výdej určitého člověka?
Tolik žádané téma je konečně tady! Stanovení energetického potřeby klientů a klientek zaznívalo v rámci otázky na doplňující téma ke kurzu snad nejčastěji, máme proto velkou radost, že vám téma můžeme přinést právě skrze prakticky zaměřený workshop, na kterém si sami výpočet energetické bilance vyzkoušíte. Nejprve se dozvíte potřebné znalosti a následně si na ukázkových příkladech a pod vedením zkušeného lektora Ing. Ivana Macha, CSc. tuto dovednost sami ozřejmíte.

PhDr. Iva Linda Maruščáková.

PhDr. Iva Linda Maruščáková

Linda je psycholožkou, psychoterapeutkou, lektorkou a konzultantkou.
Konzultuje a přednáší na Univerzitě Karlově a University of New York in Prague témata Vegan Psychology, Climate Crisis Psychology, a také Business a Sport Psychology.
Založila a 10 let vede jedny z největších evropských vegan eventů Veggie Náplavka a Veggie Vánoce, je CoFounder projektu Vegan Fighter a mimo to také národní šampionkou v thaiboxu. Vegankou je 25 let, od dětsví se stravuje bez masa.

Poznejte nevědomé obranné mechanismy, nejen v poradenské praxi
Na workshopu se podíváme více prakticky na to, které obranné mechanismy týkající se konzumace zvířat a v jaké formě můžete u svých klientů a klientek potkat. Vyzkoušíte si i to, jak na ně můžete reagovat. Budete mít také příležitost zjistit, které z těchto mechanismů využíváte vy sami, jak se mohou projevovat a jak s nimi můžete pracovat pro další posílení své poradenské praxe i vlastního osobního rozvoje.

sobota 4. listopadu 2023

Chci se zúčastnit:

Naživo

Co získám?

  • přístup ke všem přednáškám i workshopům
  • obědové menu podávané formou švédského stolu od zkušených kuchařů z Hostina
  • občerstvení během odpolední pauzy
  • možnost seznámení a navázání nových kontaktů s lidmi se stejnými hodnotami
  • dárkovou tašku s rostlinnými produkty
  • přístup k online záznamu přednášek

To vše za pouhých 1 250 Kč

Prodej vstupenek končí 2. listopadu ve 23:59!

Online

Co získám?

Nemůžete se dostavit na akci naživo?
Nevadí! Přístup k podnětným informacím můžete získat i z pohodlí domova. Workshopy nahrávány nebudou, ale získáte přístup ke všem přednáškám. Součástí online přístupu bude i online záznam z přednášek.

  • online přístup k přednáškám
  • online přístup k záznamu přednášek

6 inspirativních přednášek včetně záznamu jen za 1 050 Kč

Prodej vstupenek končí 2. listopadu ve 23:59!

Program

9:30 – 9:50

Otevření

9:50 – 10:00

Uvítání

Mgr. Veronika Baťová

Mgr. Veronika Baťová

10:00 – 10:45

Přednáška:
Pohybem ku zdraví – jak přizpůsobit stravování pohybovým aktivitám?

Dipl. Ing. Ivan Mach, CSc.

Dipl. Ing. Ivan Mach, CSc.

10:45 – 11:30

Přednáška:
Psychologie pro poradenskou praxi: jak pracovat s vegan klienty a klientkami?

PhDr. Iva Linda Maruščáková.

PhDr. Iva Linda Maruščáková

Workshop:
Rostlinná jídla zdravě & chutně – jak pokrmům dodat opravdu plnou a lahodnou chuť?

Mgr. Jana Hajrová, ProVeg Česko

Mgr. Jana Hajrová

11:30 – 13:00

Obědová pauza (švédský stůl je zahrnutý v ceně vstupenky)

13:00 – 13:45

Přednáška:
Udržitelné stravování – na co skutečně dává smysl se zaměřit?

Mgr. Lenka Fryčová

Mgr. Lenka Fryčová

Workshop:
Poznejte nevědomé obranné mechanismy, nejen v poradenské praxi

PhDr. Iva Linda Maruščáková.

PhDr. Iva Linda Maruščáková

13:45 – 14:30

Přednáška:
Jak úspěšně překonávat překážky na cestě ke zdravějšímu jídelníčku?

Bc. Dominika Benešová

Bc. Dominika Benešová

Workshop:
Výpočet energetické bilance – jak zjistit energetickou potřebu a výdej určitého člověka?

Dipl. Ing. Ivan Mach, CSc.

Dipl. Ing. Ivan Mach, CSc.

14:30 – 15:30

Coffee break

15:30 – 16:15

Přednáška:
Vitalita mozku – jak udržet mozek v kondici i do vysoké věku?

 

Patrik Šimko

Mgr. Patrik Šimko, Ph.D.

Workshop:
Aplikace behaviorálních technik pro zdravější životní styl

 

Bc. Dominika Benešová
PhDr. Jáchym Vintr

Bc. Dominika Benešová

PhDr. Jáchym Vintr

16:15 – 17:00

Přednáška:
Jak správně pečovat o zdraví srdce a cév?

Mgr. Dagmar Štruncová
MUDr. Hana Bowyer PAN CZ

Mgr. Dagmar Štruncová

MUDr. Hana Bowyer

Těšíme se na viděnou!

Partneři konference

Green Apotheke
The Vegetarian Butcher
F!sh Peas
Bonduelle
Ivana Procházková, ProVeg Česko
Máte otázky? Ozvěte se nám, rádi je zodpovíme.

Mgr. Veronika Baťová, Garantka kurzu

[email protected]

Top