PRÁVNÍ INFORMACE

ProVeg z.s.

Londýnská 254/7
Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ:

3094936

DIČ:

CZ03094936

Zastoupená:

Martin Ranninger (Ředidel)

Kontakt:

Tel: 720 658 032
E-mail: [email protected]

INFORMACE V SOUVISLOSTI S §§ 5 a 6 NĚMECKÉHO ZÁKONA O DIGITÁLNÍCH SLUŽBÁCH (DDG):

ProVeg e.V.
Genthiner Straße 48
10785 Berlín
Německo

Zastoupená:

Představenstvo členů:
Sebastian Joy (předseda)
Nora Winter (místopředseda)
zvláštní zástupce:
Matthias Rohra (generální ředitel)

Kontaktní osoba:

Pro případné dotazy použijte prosím náš kontaktní formulář.
Tel: +49 30 29 02 82 53-0
Fax: +49 30 29 02 82 53-26
E-mail: [email protected]

Zápis do rejstříku:

Zapsáno v rejstříku spolků.
Zapsaný soud: Okresní soud v Berlíně (Charlottenburg)
Registrační číslo: VR 32501

IČO: DIČ PRO DPH:

Identifikační číslo pro DPH podle § 27a zákona o DPH:
DE115669781″

Osoba odpovědná za obsah podle § 55 odst. 2 mezistátní dohody o vysílání (RStV):

ProVeg e.V.
Genthiner Straße 48
10785 Berlin
Německo

Zastoupená představenstvem, které je k zastižení na výše uvedené obchodní adrese.

Zřeknutí se odpovědnosti:

Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatel služeb neseme podle obecných právních předpisů odpovědnost za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s § 7 odst. 1 zákona TMA. V souladu s §§ 8 až 10 TMA však jako poskytovatel služeb neodpovídáme za sledování externě přenášených nebo ukládaných informací ani za vyšetřování okolností, které nasvědčují nezákonné činnosti. Naše povinnosti podle obecných právních předpisů týkající se odstranění nebo zablokování používání informací zůstávají nedotčeny. Jakákoli odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení. Pokud se o takovém porušení dozvíme, neprodleně tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Nemůžeme proto za tento externí obsah nést žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný jejich příslušný poskytovatel nebo provozovatel. Odkazované stránky byly v době jejich odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. V době, kdy byly propojeny, nebyl zjištěn žádný nezákonný obsah. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o porušení zákona účelná. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva
Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem stránek podléhají německým autorským právům. Jejich kopírování, úprava, šíření a jakýkoli způsob použití nad rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora a/nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nevytvořil provozovatel, budou respektována autorská práva třetích stran. Veškerý obsah třetích stran je jako takový zejména označen. Pokud přesto zjistíte porušení autorských práv, upozorněte nás na to. Pokud se o porušení dozvíme, takový obsah okamžitě odstraníme.

Tyto webové stránky byly vytvořeny pomocí open-source systému pro správu obsahu WordPress.

Poznámka k řešení sporů v EU:

Naše e-mailová adresa je uvedena výše v části “Kontakt”.

Top