Globální oteplování spolu s využíváním půdy a vody, plýtváním se zdroji, ztrátou biologické rozmanitosti a nárůstem zoonóz jsou jen některé z globálních problémů, kterým v současnosti čelíme. Tyto problémy zhoršuje rostoucí celosvětová populace a odpovídající nárůst poptávky po produktech živočišného původu. K vyřešení těchto problémů je naléhavě nutná změna stravy.

Jak jednoduše zmírnit svůj příspěvek ke klimatické změně?

Co se stane, když omezíme živočišnou výrobu?

Vegan, vegetarián nebo konzument masa? Kdo má vyšší ekologickou stopu?

Top