CZ/EN

Nepropásněte jedinečnou B2B událost o inovacích v plant based sektoru.

New Food Forum je jedinečnou událostí, jejímž cílem je podpořit rozvoj inovativních řešení v oblasti rostlinných potravin od rostlinných alternativ živočišných produktů, přes kategorie jako rostlinné cukrovinky, trvanlivé produkty či nápoje, a inspirovat klíčové hráče na českém trhu ke zvýšení kvality, množství a dostupnosti těchto produktů.

Celodenní konference nabitá inspirativními výstupy českých i zahraničních řečníků a řečnic, současně s prostorem pro networking a vychutnání lahodného rostlinného občerstvení. Staňte se součástí této inovativní události a načerpejte inspiraci pro zdokonalení vašich obchodních strategií!

Generálním partnerem konference New Food Forum 2024 je Tesco.

Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR,  agentury CzechTrade a Mgr. Radky Šimkové, starostky MČ Praha 5.

Program

08:00 – 09:00

Networking breakfast

09:00 – 09:10

Zahájení

Zuzana Hodková

Ing. Tereza Trávníčková,
Senior projektová manažerka,
ProVeg Česko

09:10 – 09:30

V této přednášce se seznámíme s převratnými zjištěními spotřebitelského průzkumu Smart Protein. Studie nabízí detailní vhled do spotřebitelských preferencí, chování a rostoucího posunu směrem k rostlinné stravě v Evropě. Prezentace čerpá z robustního souboru dat a vyzdvihuje klíčové poznatky, které výrobcům i prodejcům pomohou nově definovat tržní strategie a vývoj produktů v odvětví rostlinné stravy.

Elsa Guadarrama
Consumer & Market Research Manager
ProVeg International

09:30 – 09:55

Češi a Češky se vydali na cestu za zdravějším stravováním. Jak se ale vyrovnávali s inflační krizí v roce 2023 a jak se dopady finanční situace domácností promítly do změn v nákupním chování na úrovni FMCG?

Pestrost nabídky na trhu umožňuje zcela uspokojovat individuální nároky na stravování. Jak se vyvíjí trh s veganskými produkty, které alternativy se úspěšně etablovaly a jaké trendy vidíme z hlediska velikosti, frekvence nebo útraty?

Touha po udržitelném zdraví si získává své příznivce. Kdo jsou kupující rostlinných alternativ, čím se odlišují od běžné populace, jaké jsou jejich postoje k nakupování a stravování? Souvisí jejich stravovací návyky s celkovým postojem k udržitelnosti a s eko aktivitou nebo jde o izolovanou potřebu?

Hana Říhová_GfK
Vladimíra Šebková_GfK

Ing. Hana Říhová,
Commercial Director Advanced Solutions,
CEE, Consumer Panel Services GfK

Ing. Vladimíra Šebková,
Client Relationship Manager,
Consumer Panel Services GfK

09:55-10:15

Vydejte se s Martinou, spoluzakladatelkou a CEO společnosti Tempty Foods, na cestu do budoucnosti potravinářských inovací. Během této přednášky se dozvíte o mykoproteinu, udržitelném a výživném zdroji bílkovin z přírodního mycelia. Martina se také bude zabývat tím, jak společnost Tempty Foods zaujímá odlišný přístup k výrobě potravin rostlinného původu s využitím mykoproteinu.

Martina Lokajová,
CEO a spoluzakladatelka,
Tempty Foods ApS

10:15 – 10:55

Coffee break

10:55 – 11:15

Tesco v rámci vlastní značky Plant-chef i značkových produktů dbá na dodržování vysokého standardu výroby. V rámci letošní prezentace poodhalíme, jak probíhá naše spolupráce s dodavateli a jakým způsobem zajišťujeme kvalitu a udržitelnost našich produktů. Zaměříme se na detaily a informace ze zákulisí a přiblížíme vám, jak to vlastně celé vlastně probíhá. Přijďte se inspirovat a nahlédnout za kulisy našeho rostlinného sortimentu!

Hana Smítková,
Vedoucí technická manažerka pro trvanlivé potraviny a nepotravinové výrobky pro střední Evropu,
Tesco Stores ČR, a.s.

11:15 – 11:35

Namísto restrikcí je vhodná spolupráce obchodníků s českými výrobci s cílem rozšířit nabídkou rostlinných alternativ lokálního původu, jak chce spotřebitel. U označování potravin se vydejme evropskou cestou nikoliv tvorbou nových názvů pro alternativy, které zákazník nezná. Zaměřme se společně na vzdělávání spotřebitele formou férového informování o nutričně vyvážené stravě nikoliv vykopáváním příkopů.

Romana Nýdrle,
Ředitelka pro obchod,
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

11:35 – 12:00

V únoru letošního roku přijaly Evropský parlament a Rada směrnici, která bude bezpochyby znamenat (r)evoluci v oblasti označování potravin. Klamavým environmentálním tvrzením a netransparentním a nedůvěryhodným označením udržitelnosti by měl být v komunikaci se spotřebitelstvem při nákupu potravin konec. Co je cílem nové směrnice ECTG? Jaké obchodní praktiky budou zakázané? Umožní nová pravidla spotřebitelům a spotřebitelkám při nákupu potravin činit skutečně informovaná rozhodnutí týkající se životního prostředí a udržitelnosti? Jak se transpozice směrnice dotkne výrobců potravin a obchodu s potravinami? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte právě v tomto příspěvku.

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.,
Odborný asistent, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě

12:00 – 13:20

Networking lunch

13:20 – 14:10

Panelová diskuze CEOs, moderována mediálním partnerem konference CzechCrunch. Ředitelstvo Tesca, McCarter, M-Ocean a V-Label se zaměří na témata jako strategie a výzvy spojené s označováním a umisťováním rostlinných produktů v prodejnách, udržitelnost a snižování ekologické stopy při pořádání eventů nebo budoucnost trhu s rostlinnými alternativami z hlediska etiky a certifikací.

Katarína Navrátilová_Tesco

Katarína Navrátilová,
Generální ředitelka pro Českou republiku,
Tesco Stores CR, a.s.

Ing. Milan Pašmík,
Předseda představenstva a spolumajitel,

McCarter a.s.

Martina Kafková,
Zakladatelka,
M-ocean, s.r.o.

Martin Ranninger,
Spoluředitel,
ProVeg Česko, V-Label International

14:10 – 14:25

Jakým rostlinným produktům se v roce 2023 nejvíce dařilo na sociálních sítích ProVeg? Které získaly nejvíce reakcí a oslovily největší množství lidí? Ceny předáme nejúspěšnějším produktům ve 3 různých kategoriích.

14:25 – 15:05

Coffee break

15:05 – 15:30

Nový požadavek na nefinanční reporting a zavádění udržitelnosti do praxe povede k potřebě stanovovat uhlíkovou stopu organizací a následně i produktů. Přednáška ukáže souvislosti měření uhlíkové stopy v rámci celého životního cyklu potravin.

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA
CEO, LCA Studio s.r.o.

15:30 – 15:50

Stručný úvod o raw dezertech aneb mlsejme bez výčitek. Co je to raw? Proč raw? Jak nám naše tělo poděkuje? A můžeme si opravdu pochutnat na tom, že je zdravé? To se dozvíte přímo od majitelky raw kavárny.

Mgr. Miroslava Malaníková
Spoluzakladatelka MyRaw Food s.r.o.

15:50 – 16:00

Final

Venue Partner

Vienna House by Wyndham Andel’s Prague

Stroupežnického 21, Praha

New Food Forum 2024 se uskuteční ve Vienna House by Wyndham Andel’s Prague, kde sofistikovaný design a příjemná atmosféra poskytují nezapomenutelný zážitek. Hotel se nachází v centru kosmopolitní čtvrti Anděl.

Na konferenci vystoupí

Romana Nýdrle_SOCR

Romana, ředitelka pro obchod Svazu obchodu a cestovního ruchu, zastává současnou pozici od března 2023, přišla z velkoobchodu Makro ČR, kde řídila externí a interní komunikaci, zodpovídala za styk s veřejnou správou a koordinovala agendu spojenou s udržitelností. Do velkoobchodu Makro nastoupila v srpnu 2009 a navázala na zkušenosti z oblasti marketingu, komunikace a projektového řízení, které získala na manažerských pozicích v hudebním a filmovém průmyslu. Je absolventkou FF UK, obor anglistika & amerikanistika a London School of Public Relations.

Vladimíra Šebková_GfK

Vladimíra má více jak 30leté zkušenosti z marketingu a výzkumu trhu, a to v rolích Business development, Key Account Manager a ředitelka marketingu. Přednáší také na ekonomicky zaměřených univerzitách jako externistka.

Elsa Guadarrama Rubio

Elsa má více než sedmileté zkušenosti s průzkumem trhu a strategickým budováním značky, které získala na pozici manažerky spotřebitelského a tržního výzkumu ve společnosti ProVeg International. Její práce s globálními značkami jí vydláždila cestu do společnosti ProVeg, kde se podílí na vedení průzkumu trhu pro projekt Smart Protein financovaný z iniciativy Horizont 2020. Elsin jedinečný pohled, podpořený jejím latinskoamerickým původem, obohacuje její přínos k pochopení a utváření budoucnosti trhů s rostlinnými potravinami.

Vladimír Kočí_LCA Studio

Vladimír se ve své odborné činnosti věnuje posuzování životního cyklu LCA, obecně problematice produktové ekologie a udržitelnosti. Kromě VŠCHT Praha přednáší problematiku Produktové ekologie na Fakultě architektury ČVUT Praha a na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Vypracoval několik desítek studií LCA pro komerční i nekomerční subjekty. V letech 2014-2022 zastával funkci děkana Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha, a v současné době zde působí jako vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie. Je řešitelem několika výzkumných projektů zaměřených na LCA. Působí jako nezávislý posuzovatel studií LCA a EPD pro The International EPD System®. V roce 2021 založil LCA Studio s.r.o., které se zaměřuje na zpracování LCA studií a určování uhlíkové stopy produktů a organizací.

Martina Lokajová_Tempty Foods

Martina je spoluzakladatelkou a CEO Tempty Foods, dánské potravinářské společnosti, která vytváří potraviny budoucnosti založené na mykoproteinech. S obchodním zázemím v oblasti technologického podnikání je posláním Martiny a jejího týmu přinášet inovace na talíře každého. Kromě toho, že je Martina podnikatelkou v oblasti potravin, snaží se také povzbuzovat ostatní, aby převzali iniciativu a pomohli vést naši společnost k udržitelnější budoucnosti.

Hana Říhová_GfK

Hana je obchodní ředitelka pro východní a střední Evropu. Zabývá se realizací pokročilých řešení a analýz v oblasti nakupování a chování kupujících. V oboru výzkumu trhu působí již 25 let v různých lokálních a regionálních rolích. Je spoluautorkou publikace Marketingový výzkum – Postupy, metody, trendy.

Hana Smítková_Tesco

Hanka pracuje v Tescu od roku 2006 a už od začátku pracuje v oddělení kvality, které spolupracuje s výrobci Tesco výrobků a pomáhá jim nastavovat veškeré standardy výroby.
V rámci celého sortimentu se věnuje také rostlinným produktům, kde dohlíží i na specifické standardy, které k těmto produktům náleží.

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Samuel je vysokoškolským učitelem na Právnické fakultě Trnavské univerzity, kde vyučuje potravinové právo. Je lektorem odborných seminářů zaměřených na potravinářskou legislativu a odborným garantem konference Potravinové právo. Poskytuje poradenství provozovatelům potravinářských podniků v oblasti označování potravin a potravinového práva. Je spoluautorem vysokoškolské učebnice Potravinářské právo, odborné publikace Označování potravin a Sbírky judikatury v potravinovém právu. Ze svého předchozího působení na Nejvyšším soudu Slovenské republiky a v Kanceláři Národní rady Slovenské republiky má bohaté zkušenosti s aplikací potravinového práva a tvorbou potravinářské legislativy. V současné době je také členem Sektorové rady pro potravinářský průmysl a spolupracuje se Slovenskou komorou potravinářského průmyslu.

Miroslava Malaníková_MyRaw Food

Mirka se narodila a své dětství prožila v Brně. Po maturitě na gymnáziu vystudovala právnickou fakultu MU. Od roku 1997 vykonávala advokátní praxi v Praze. V roce 2014 založila spolu s rodinou (manželem Milošem a dcerami Petrou a Adélou) kavárnu MyRaw Café. Po roce ke kavárně přibyla výroba raw dezertů pod společností MyRaw Food s.r.o. Od roku 2010 je vegankou a k tomu přivedla i celou rodinu. Mezi její zájmy mimo zdravý životní styl patří psaní pohádek pro děti a knihy pro dospělé čtenáře. V současné době pracuje na MyRaw kuchařce.

Martina Kafková_M-ocean

Martina je zakladatelkou agentury M-ocean, fungující přes 20 let v oblasti marketingu a eventů. V posledních 7 letech se v rámci eventů začala věnovat udržitelnosti. Stala se odborníkem na organizaci udržitelných eventů a workshopů díky praktickým zkušenostem ze stovek firemních akcí.
V minulosti působila ve správní radě spolku Změna k lepšímu, který spojuje inovátory, firmy, instituce i jednotlivce, kteří chtějí udržitelnou budoucnost. V současné době působí ve správní radě Butterflies For Future, z.ú., která zajišťuje projekty, které pečují o duševních zdraví a osobnostní rozvoj mladých lidí jako je Safe Zona, Kudy kampus a také  Zerowasters, kteří šíří osvětu, vzdělávají a inspirují v předcházení vzniku odpadu. Dříve pracovala větší měrou jako tvůrce či supervizor eventů a zaměřovala se na promo-aktivaci klientů.
Dnes se více věnuje vzdělávání, tvorbě strategií a psaní metodik, které právě mohou rychleji posunout firemní svět k udržitelnějším eventů.
Před dvěma lety začala natáčet podcast Responsible event, ve kterém se dozvíte řadu novinek ze světa eventů a zkušeností, které vás mohou inspirovat pro vaši praxi.

Katarína Navrátilová_Tesco

Katarína pracuje ve společnosti Tesco od roku 2000, kdy nastoupila na pozici koordinátorky nákupu. Od té doby prošla několika pozicemi, což jí umožnilo hodně se přiučit o jednotlivých částech byznysu. Po několika pozicích na komerčním oddělení se Katarína přestěhovala do Turecka, kde v Tesco – Kipa převzala roli ředitelky pro obchod a zároveň se stala členkou představenstva. Po návratu domů se stala personální ředitelkou pro střední Evropu a rovněž členkou Exec týmu. Zastávala pozici produktové ředitelky pro střední Evropu a hraje klíčovou roli při budování partnerství s dodavateli, díky čemuž může společnost Tesco zákazníkům a zákaznicím přinášet zdravé, cenově dostupné a udržitelné produkty. Nyní je na pozici Generální ředitelky pro ČR.

Milan Pašmík_McCarter

Milan je předsedou představenstva a spolumajitelem slovenské společnosti McCarter a.s., kterou založil v roce 1996. Věnuje se především strategii a směřování společnosti s důrazem na inovace a vývoj nových konceptů, angažuje je i v rozvoji a podpoře obchodu včetně exportu.

Martin Ranninger

Martin je spoluředitel české pobočky mezinárodní organizace ProVeg International a také spoluředitel V-Label International, přední ochranné známky pro veganské a vegetariánské produkty a služby. Každodenní pracovní motivací je pro Martina vize světa, ve kterém si každý vybírá lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata a naši planetu.

Partneři New Food Forum 2024

Generální retail partner

Partneři

M - OCEAN AGENCY
Bonduelle
V-Label
Semix
Meggle
Pro Planetu
Body&Future
Tempty Foods
Bio nebio
My Raw Food

Mediální partneři

e15

Venue partner

Ohlédnutí za předchozími ročníky

Ivana Procházková, ProVeg Česko
Máte otázky? Ozvěte se nám, rádi je zodpovíme.

Ing. Tereza Trávníčková, Projektová manažerka

[email protected]

ProVeg Česko

ProVeg International je organizace zvyšující povědomí o potravinách, která pracuje na transformaci globálního potravinového systému nahrazením živočišných produktů rostlinnými a kultivovanými alternativami.

ProVeg spolupracuje s rozhodovacími orgány, společnostmi, investory, médii a širokou veřejností, aby pomohla světu přejít na společnost a ekonomiku, které jsou méně závislé na živočišném zemědělství a udržitelnější pro všechny lidi, zvířata a naši planetu.

ProVeg má pobočky v deseti zemích na čtyřech kontinentech a je aktivní po celém světě. ProVeg má status stálého pozorovatele u UNFCCC, zvláštní poradní status u ECOSOC, je akreditována pro UNEA a obdržela cenu OSN Momentum for Change.

Top