Projektem Udržitelné menzy pomáháme českým univerzitám zavést do nabídky svých jídelen čistě rostlinná jídla. Pořádáme školení, na nichž personál menz učíme vařit vegansky, a poskytujeme menzám metodickou podporu před, během i po zavedení rostlinné nabídky.

Žebříček menz

Jak si vedou vysokoškolské menzy s nabídkou rostlinných jídel? Připravili jsme pro vás žebříček srovnávající nabídku rostlinných pokrmů v menzách vysokých škol.

Proč se vyplatí nabídku rostlinných jídel zvyšovat?

Produkce živočišných potravin značnou měrou přispívá k produkci skleníkových plynů. Míra konzumace masa, mléčných výrobků a vajec, jaká je dnes běžná ve vyspělých zemích, není dlouhodobě udržitelná. Chov hospodářských zvířat je totiž z hlediska spotřeby zdrojů značně neefektivní. Na krmení a chov zvířat je v současné době využíváno 77 % světové zemědělské půdy, ačkoliv tím lidstvo získává pouze 18 % kalorií. Naproti tomu rostlinná produkce určená k přímé konzumaci lidmi je pěstována na 23 % zemědělské půdy a přitom lidstvu poskytuje 82 % kalorií. Nahrazení živočišných produktů rostlinnými proto zefektivní světovou produkci potravin.

Živočišná výroba je spojena i s celou řadou dalších negativních dopadů na životní prostředí. Pastviny pro dobytek a pěstování krmiv pro hospodářská zvířata jsou příčinou 80 % nelegálního kácení deštných pralesů. Spotřeba živočišných produktů je spojena se 70 % vymírání druhů. Velkochovy spotřebovávají velké množství vody a produkují obrovské množství zvířecích výkalů, které znečišťují krajinu i podzemní vody.

Poptávka po rostlinných jídlech roste

Snížení či vyloučení živočišných potravin ze stravy je sílící trend nejen ve světě, ale i v Česku. Průzkum z roku 2022 ukázal, že 39 % občanů svou spotřebu masa, mléka a vajec nějakým způsobem omezuje. Největší podíl flexitariánů*ek, vegetariánů*ek a veganů*ek je v nejmladších generacích – tedy mezi těmi, pro které menzy primárně vaří. Zařazením rostlinných pokrmů do jídelníčku mají menzy možnost oslovit nové zákazníky*ice. Čistě rostlinná jídla vyhoví i osobám alergickým na mléko a vejce.

Spolupracovali jsme již s:

  • Univerzita Karlova
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • Mendelova univerzita v Brně

Jak spolupráce probíhá?

  • Vedení menzy nás kontaktuje a domluví si s námi úvodní schůzku, na které probereme následující kroky.
  • Pro personál menzy uspořádáme školení, na kterém ho naučíme vařit čistě rostlinná jídla. Školení vedou zkušení kuchaři s letitou praxí ve veganské gastronomii. Po úvodním kurzu o obecných principech lze domluvit školení na specifické téma – catering, práce s konkrétními surovinami (např. tofu) apod. Školení přizpůsobíme potřebám menzy.
  • Ve spolupráci s menzou připravíme rostlinné receptury, které budou chutné, nutričně vyvážené a vhodné pro konkrétní provoz i koncept jídelního lístku.
  • Propojíme vedení menzy s dodavateli alternativ živočišných produktů. Odebírání nového zboží se pro menzu snažíme učinit co možná nejjednodušším a nejlevnějším.
  • Poskytneme menze potřebné know-how, aby rostlinná nabídka byla komerčně úspěšná. Jsme vždy k dispozici pro radu a pomoc.
  • Pomůžeme menze zorganizovat nárazové akce, které zvýší povědomí o rostlinné nabídce, jako např. Den Země s veganským menu.

Cena jednoho školení je 25 000 Kč (nejsme plátci DPH) + suroviny (3 000–4 000 Kč). Neváhejte se nám ozvat, i pokud na školení nemáte dostatek finančních prostředků – pokusíme se společně nalézt řešení. V některých případech je např. možné hradit školení z peněz, které má univerzita alokované na trvale udržitelný rozvoj.

Aktuality z projektu Udržitelné menzy

Jaká školení a akce již proběhly? Připravili jsme pro vás přehled článků o aktivitách, které v rámci projektu Udržitelné menzy proběhly.

Evropské univerzity chtějí být lídry v udržitelnosti díky nabídce veganské stravy v menzách

Minulý týden se v Praze sešlo zastoupení univerzitních menz z různých evropských zemí včetně Česka, aby diskutovalo o rostlinném stravování na vysokoš...

Začal nový semestr a Univerzita Karlova to oslavila udržitelně. Menzy vaří vegansky už od září

Univerzita Karlova nabízí od září ve všech menzách jedno veganské jídlo denně jako součást udržitelného přístupu. Začátek semestru mohlo studentstvo o...

Univerzita Palackého s námi spolupracuje na udržitelnější nabídce ve svých menzách

Projekt Udržitelné menzy pokračuje a na Univerzitě Palackého v Olomouci jsme 11. září zorganizovali školení o moderní rostlinné kuchyni. Personál menz...

Všechny menzy Univerzity Karlovy vaří vegansky

Pro studenty a studentky Univerzity Karlovy máme skvělou zprávu. Od začátku září je v nabídce všech jejích menz alespoň jedno veganské jídlo každý den...

Den Země v menzách Univerzity Karlovy

21. dubna se v menzách Univerzity Karlovy ve spolupráci s ProVeg slavil Den Země. Nabídka rostlinných jídel, která jsou šetrnější k životnímu prostřed...

Menzy Univerzity Karlovy zavádí rostlinnou nabídku

V lednu 2023 jsme realizovali první školení veganského vaření v menzách Univerzity Karlovy a od 3. dubna jsme zavedli první rostlinná jídla v prvních ...

Pavla Široká, ProVeg Česko
Máte otázky? Ozvěte se nám, rádi je zodpovíme.

Pavla Široká Projektová manažerka pro segment HORECA

[email protected]

Top