Ať už se jedná o prasata, krávy, kuřata nebo ryby, metody průmyslového zemědělství způsobují utrpení bilionů zvířat, z nichž všechna jsou vnímající bytosti a mají složitý společenský život. Rostlinná strava minimalizuje počet zvířat, která žijí v těchto podmínkách, a díky rostoucí rozmanitosti masných a mléčných alternativ je dostupnější než kdy dříve.

Prasata: Velkochovy na vepřové maso

Přestože prasata patří k nejinteligentnějším zvířatům a vepřové maso je nejvíce konzumovaným masem na světě, život a utrpení prasat ve velkochovech zůstávají pro spotřebitele a spotřebitelky neviditelné.

Osud slepic v továrnách na vejce

Kuřata a slepice patří k nejintenzivněji chovaným zvířatům, přičemž konzumace vajec má na jejich blahobyt také velmi významný vliv. Kuřata musí podstoupit nespočet bolestivých procedur, aby se přizpůsobila nepřirozeným podmínkám, ve kterých jsou chována. Pojďte se s námi podívat na to, jak vlastně funguje vaječný průmysl, a dozvědět se o zdravých alternativách.

Ryby: Rybaření a rybí farmy

Ryby mají stejnou schopnost cítit bolest jako savci. Přesto se každý rok uloví miliony tun ryb a stále většímu počtu druhů hrozí vyhynutí. V tomto článku vysvětlíme, proč je udržitelný rybolov a chov ryb v praxi nemožný.

Krávy: mléčný průmysl

Mléčné výrobky patří celosvětově k nejčastěji konzumovaným živočišným produktům. Kvůli obrovskému objemu produkce mléka musí dojnice, inteligentní, empatická a laskavá zvířata, snášet nepříjemné a stresující podmínky, které neuspokojují ani jejich nejzákladnější potřeby.

Top