Ratujmy Nasze Antybiotyki

RATUJMY NASZE ANTYBIOTYKI to akcja prowadzona przez CIWF Polska, ProVeg i Wiemy Co Jemy w ramach Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach, który obchodzimy od 13 do 19 listopada. W trakcie tygodnia – 18.11 – obchodzony jest również Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

Oporność na antybiotyki jest dziś jednym z największych zagrożeń dla zdrowia, bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju.

Antybiotyki to leki stosowane w profilaktyce i leczeniu zakażeń bakteryjnych. Oporność na antybiotyk pojawia się, gdy bakterie zmieniają się w odpowiedzi na stosowanie tych leków.

To bakterie, a nie ludzie i zwierzęta stają się oporne na antybiotyki. Bakterie te mogą zakażać ludzi i zwierzęta, a zakażenia, które wywołują, są trudniejsze w leczeniu niż te wywoływane przez nieoporne bakterie.

Kiedy nadużywa się  antybiotyków narasta ich oporność. Antybiotyki są zbyt często przepisywane przez pracowników służby zdrowia, lekarzy weterynarii i nadużywane przez społeczeństwo.

Jak stosowanie antybiotyków przy hodowli zwierząt przyczynia się do rozwoju oporności na antybiotyki?

Duża ilość antybiotyków stosowanych u zwierząt hodowanych w celu produkcji żywności przyczynia się do rozwoju bakterii opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe, szczególnie w warunkach intensywnej produkcji zwierzęcej. Bakterie oporne na antybiotyki mogą przenosić się ze zwierząt na ludzi poprzez bezpośredni kontakt lub w drodze konsumpcji produktów odzwierzęcych.

W niektórych krajach całkowita ilość antybiotyków stosowanych u zwierząt jest 4 razy większa niż ilość stosowana u ludzi. Często stosowanie antybiotyków u zwierząt hodowlanych służy do wspomagania wzrostu i zapobiegania chorobom, a nie do leczenia chorych zwierząt.

Ilość antybiotyków stosowanych u zwierząt na całym świecie nadal rośnie, napędzana rosnącym popytem na żywność pochodzenia zwierzęcego, często wytwarzaną w wyniku intensywnej hodowli zwierząt

krowy

60% wszystkich antybiotyków stosowanych w Polsce jest stosowane w hodowli zwierząt

Sytuacja w Polsce

  • Na fermach używa się rocznie prawie 600 ton antybiotyków, z czego prawie 90% podawanych jest masowo całym grupom zwierząt.
  • W ciągu 3 lat (w latach 2011–2014) zużycie antybiotyków wzrosło o 23%
  • Zwierzętom podaje się średnio 3 razy więcej antybiotyków niż wynosi zalecana bezpieczna dawka (140,8 mg leków na kilogram masy ciała zwierzęcia, maksymalna bezpieczna dawka nie powinna przekraczać 50 mg/kg)

Świat pilnie potrzebuje zmiany sposobu, w jaki stosuje antybiotyki.

Warunki chowu zwierząt na fermach powodują częste infekcje. Wiele zwierząt żyjących na małej powierzchni, złe warunki sanitarne i niewystarczająca opieka są idealnym środowiskiem dla rozwoju bakterii.

Nawet jeśli opracowane zostaną nowe leki, bez zmiany zachowania oporność na antybiotyki pozostanie ogromnym  zagrożeniem. Bez pilnych działań możemy wrócić do czasów sprzed antybiotyków, w której masowe  infekcje zagrażały życiu.

Sytuacja w Europie może ulec zmianie

W 2016 roku Parlament Europejski zagłosował (z 95% większością głosów) za zakazem rutynowego profilaktycznego stosowania antybiotyków. Następnym krokiem jest akceptacja proponowanych zmian przez ministrów rolnictwa państw członkowskich. To, czy rządy wprowadzą nowe praktyki nie jest jednak przesądzone. Biorąc pod uwagę skutki oporności na antybiotyki, powinniśmy zrobić wszystko by tak się stało.

Działaj!

Poprzez ograniczenie spożycia produktów odzwierzęcych realnie wpłyniesz na hodowlę zwierząt. Mniejsze spożycie to mniejsza produkcja, co wiąże się z poprawą warunków w jakich hodowane są zwierzęta. Mniejsze spożycie to także bezpośrednia korzyść dla Ciebie –  zmniejszasz szansę na zakażenie się opornymi bakteriami.

Od 13 do 19 listopada na Facebooku ProVeg Polska znajdziesz przepisy na roślinne odpowiedniki mięsnych dań. Możesz też stworzyć swój przepis i wziąć udział w konkursie – przewidujemy nagrody!

Podpisz petycję!

Fundacja CIWF Polska stworzyła petycję skierowaną do Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela i Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, aby podjęli zdecydowane działania na rzecz ratowania naszych antybiotyków.

Jeśli zmienione prawo zostanie przyjęte, to:

  • Leki weterynaryjne nie będą mogły być stosowane w celu poprawy wydajności lub zrekompensowania złych warunków hodowli zwierząt.
  • Nie będzie można dodawać antybiotyków masowo do paszy lub wody, jeśli u żadnego ze zwierząt nie zdiagnozowano żadnej choroby.
  • Aby pomóc w zwalczaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u ludzi, zmienione prawo upoważniło by Komisję Europejską do wyznaczenia antybiotyków, które mają być zarezerwowane wyłącznie dla ludzi.
  • Stosowanie metafilaktyczne (tj. leczenie grupy zwierząt, gdy jedno wykazuje oznaki infekcji) zostałoby ograniczone do zwierząt chorych klinicznie i do pojedynczych zwierząt, u których stwierdzono wysokie ryzyko zakażenia.

Podpisz tutaj

Twoje działania mają znaczenie!

Źródła:

http://akcje.ciwf.pl/ea-action/action?ea.client.id=1824&ea.campaign.id=58087 14.11.2017r.

http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/ 10.11.2017r.

http://saveourantibiotics.org/media/1733/farm-antibiotic-use-in-poland.pdf))

Top