ŚWIATOWA KONFERENCJA KLIMATYCZNA W POLSCE – POMÓŻ UMIEŚCIĆ HODOWLĘ ZWIERZĄT NA AGENDZIE!

Hodowla zwierząt jest jednym z największych na świecie czynników przyczyniających się do zmian klimatycznych. Ta kwestia musi być priorytetem podczas COP24. Prosimy, podpisz petycję!

  • Cop24

    Przeczytaj petycję
    2 581 signatures of 10 000

PROBLEM

Hodowla zwierząt jest jednym z największych na świecie czynników przyczyniających się do zmian klimatu, odpowiadając za 14,5% emisji gazów cieplarnianych – więcej niż cały sektor transportu czyli wszystkie samochody, samoloty, pociągi i łodzie razem wzięte.  Jednak do tej pory takie środki były prawie nie omawiane przez światowych liderów i decydentów. [1]Vermeulen, S. J. et al. (2012): Climate Change and Food Systems. Annual Review of Environment and Resources 37, p.195–222

ROZWIĄZANIE

Musimy zmienić nasz system żywnościowy. Zmiany w sposobie wytwarzania żywności i konsumpcji mają ogromny potencjał by pozytywnie wpłynąć na emisje, zmiany klimatu i bezpieczeństwo żywności.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze hodowlanym jest jednym z najskuteczniejszych sposobów, w jaki możemy osiągnąć nasze cele klimatyczne. Może to zostać zrobione przez zmniejszenie ilości zwierząt hodowlanych oraz zmniejszenie konsumpcji mięsa, mleka i jaj.  

NASZ CEL

W grudniu 2018 będziemy po raz drugi na Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych. Wzywamy kraje członkowskie ONZ by uczyniły zmniejszenie emisji związanych z sektorem żywieniowym, a szczególnie z hodowlą zwierząt, ich priorytetem. Zachęcamy by członkowie ONZ odnieśli się do tej kwestii podczas międzynarodowych negocjacji dotyczących zmian klimatu i do wzięcia ich pod uwagę przy tworzeniu planów działania na skalę krajową.  

Jak możesz pomóc?

Wypróbuj dietę, która jest dobra dla zdrowia, zwierząt i środowiska. Kliknij tutaj by dowiedzieć się więcej.

Podpisz i podziel się naszą petycją i pomóż nam umieścić hodowlę zwierząt na agendzie podczas COP24. Dziękujemy!

Wesprzyj ProVeg darowizną tak abyśmy mogli kontynuować działania na rzecz promocji diety roślinnej.

Nie ma nic potężniejszego
od idei, której czas nadszedł.

Victor Hugo, francuski pisarz

Źródła

Źródła
1 Vermeulen, S. J. et al. (2012): Climate Change and Food Systems. Annual Review of Environment and Resources 37, p.195–222
Top